Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Podatek VAT w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Od kiedy podatnik może wystawiać dokumenty TAX FREE - 2007.01.04

Izba Skarbowa w Rzeszowie, IS.II/2-443/247/06

Podatnik, który rozpoczął działalność w bieżącym roku nie jest uprawniony do dokonywania zwrotu podróżnym, pomimo osiągnięcia obrotu przewyższającego 400.000 zł i spełnienia pozostałych ustawowo określonych warunków. Uprawnienia sprzedawca do dokonywania zwrotów podatku VAT podróżnym podatnik nabywa dopiero w następnym roku podatkowym.


Za dużo pozycji na paragonie fiskalnym - 2006.08.11

Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku, RO-XV/443/VAT/340-397/BD/o6

W sytuacji gdy jeden paragon potwierdzający sprzedaż towarów zawiera dużo pozycji sprzedanych towarów obejmujący (więcej niż 7), to na jeden dokument "Zwrot VAT dla podróżnych może składać się kilka formularzy TAX FREE opatrzonych tym samym numerem. Wówczas kwota podatku VAT i kwota brutto sprzedaży wynikająca z podsumowania wielostronicowego dokumentu TAX FREE opatrzonego tym samym numerem musi być zgodna z załączonym do niego paragonem fiskalnym.

Korekta deklaracji VAT przy zwrocie VAT podróżnym - 2005.12.30

Drugi Urząd Skarbowy w Lublinie, P-3443/49/05

w przypadku dokonania zwrotu podatku VAT podróżnym, sprzedawca dokonujący zwrotu powinien dokonać korekty deklaracji VAT złożonej za miesiąc, w którym rozliczono daną dostawę jako sprzedaż krajową. Korekty należy dokonać w ciągu 6 miesięcy od końca miesiąca, w którym dokonano dostawy.

Obowiązek wypełnienia tylko przez sprzedawcę - 2005.11.08

Urząd Skarbowy w Białej Podlaskiej, PP/443-91/05

Imienny dokument TAX FREE powinien zostać wystawiony przez sprzedawcę towaru. Nie ma możliwość aby dokument ten został jedynie podpisany przez sprzedawcę po częściowym wypełnieniu go przez podróżnych obcokrajowców i następnie po sprawdzeniu zgodności wpisanych przez klientów danych z danymi widniejącymi w ich paszportach.

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz