Pomoc eksperta

Podatkowe

Ulga budowlana - zwrot VAT

Uwaga !

  • jak korzystać z ulgi budowlanej w 2014 i 2015 roku?
  • jakie są najnowsze limity zwrotu VAT za materiały budowlane?
  • zakup jakich materiałów uprawnia do ubiegania się o zwrot VAT?

Zapraszamy do  poradnika Ulga budowlana zwrot VAT, w którym znajdziesz kompleksową informację oraz odpowiedzi na te i podobne pytania.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 177, poz. 1468): Art. 1. 1. Ustawa reguluje zasady zwrotu osobom fizycznym części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przez te osoby w związku z budową i remontem budynku mieszkalnego lub jego części.
  • Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz.U. 2013 poz. 1304)

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj