W dniu 12 czerwca 2010 roku został wstrzymany codzienny przegląd prasy podatkowo-gospodarczej.
Zapraszamy do lektury aktualności podatkowych.

Strona, na której się znajdujesz, ma charakter archiwalny.

 

VAT i koszty z faktury za media często rozliczamy w różnych miesiącach
Czasami decyduje termin zapłaty, czasami wystawienia dowodu

Rzeczpospolita Dobra Firma z dnia 2007-06-21
Andrzej Biedacha

Sporym utrudnieniem dla przedsiębiorców jest księgowanie wydatków na energię elektryczną i telefon w różnych miesiącach z punktu widzenia podatku VAT i podatku dochodowego. Prawo do odliczenia VAT w wypadku nabycia energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych itp. powstaje w rozliczeniu za okres, w którym przypada termin płatności. Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów powinni ująć taki wydatek w kosztach na dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę księgowania. Wątpliwości podatników dotyczą najczęściej sytuacji, gdy te dwa terminy przypadają w różnych miesiącach. Zdaniem autora najlepiej wówczas ująć w KPiR fakturę w kwocie netto a następnie skserować ją i przełożyć do dokumentów następnego miesiąca z adnotacją np. "tylko do ewidencji VAT". Innym rozwiązaniem jest ujmowanie faktury w kosztach w miesiącu rozliczenia VATu. Wtedy jednak księga może zostać uznana za nierzetelną i wadliwą.