W dniu 12 czerwca 2010 roku został wstrzymany codzienny przegląd prasy podatkowo-gospodarczej.
Zapraszamy do lektury aktualności podatkowych.

Strona, na której się znajdujesz, ma charakter archiwalny.

 

VAT odliczamy na podstawie faktury, paragon to wyjątek

Rzeczpospolita  z dnia 2008-02-11

Tomasz Krywan

Podatnicy mają często wątpliwości, czy mogą odliczać podatek VAT, jeżeli posiadają tylko paragon fiskalny i nie posiadają faktury VAT. Zgodnie z ustawą o VAT podatek naliczony stanowi suma kwot podatku określonego w otrzymanych fakturach. Podstawą odliczenia są więc faktury a nie paragony. Wyjątki od tej zasady są wymienione w § 20 rozporządzenia ministra finansów z 25 maja 2005 r. (DzU nr 95, poz. 798 ze zm.), który określa dokumenty, które są uznawane za faktury, a w konsekwencji uprawniają do odliczenia podatku. Jest to przykładowo paragon fiskalny dokumentujący zapłatę za przejazd autostradami płatnymi, który zawiera nazwę i numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy, kolejny numer i datę wystawienia, nazwę autostrady, za przejazd którą pobierana jest opłata, kwotę należności wraz z podatkiem, kwotę podatku. W pozostałych przypadkach, które nie są wymienione w § 20 rozporządzenia nie jest więc możliwe odliczenie podatku z paragonu fiskalnego dokumentującego nabycie takich usług.