W dniu 12 czerwca 2010 roku został wstrzymany codzienny przegląd prasy podatkowo-gospodarczej.
Zapraszamy do lektury aktualności podatkowych.

Strona, na której się znajdujesz, ma charakter archiwalny.

 

VAT płatny od jednej transakcji

Gazeta Prawna z dnia 2007-07-25
Ewa Matyszewska

Podłączenie instalacji wodnych do nieruchomości i dostawa wody do niej to jedna transakcja.

Rzecznik generalny Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości wydał opinię w sprawie Finanzamt Oschatz v. Zweckverband zur Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung Torgau-Westelbien dotyczącej opodatkowania VAT. Wynika z niej, że podłączenie instalacji należących do właściciela nieruchomości (tzw. podłączenie domowe) do sieci dystrybucji wody wchodzi w zakres pojęcia dostawa wody w rozumieniu VI Dyrektywy. Czynność ta stanowi razem z dostawą wody do nieruchomości jedną transakcję dla celów VAT.

Rzecznik generalny podkreślił, że podłączenie instalacji wodnej do sieci dystrybucji nie stanowi samo w sobie celu dla osoby, na rzecz której jest wykonywane. Jedynym celem takiego podłączenia jest umożliwienie dostawy wody na teren nieruchomości.

Jednocześnie wykluczył jakikolwiek związek pomiędzy rozstrzygnięciem dotyczącym podłączenia do sieci dystrybucji wody, a do sieci gazowej czy elektrycznej w kontekście opodatkowania VAT.