Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Podatek VAT w interpretacjach

VAT w usługach remontowo-budowlanych

Mimo, iż regulacje nowej ustawy o VAT obowiązują już od 1 maja 2004r. to nadal wywołują one wiele wątpliwości u przedsiębiorców świadczących usługi remontowo-budowlane.

Nowa ustawa o VAT podniosła stawkę podatku na materiały budowlane z 7% do 22%, co zresztą będzie dla osób fizycznych, które nabyły te materiały po 1 maja 2004r. podstawą do ubiegania się o zwrot tej różnicy już od początku 2006r. Usługi budowlane zostały również opodatkowane stawką podstawową w wysokości 22%. Polsce udało się jednak wynegocjować okres przejściowy, do 31 grudnia 2007r., w którym usługi budowlane związane z budownictwem mieszkaniowym opodatkowane są stawką 7%.

Stawka ta dotyczy robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. Usługi związane z budownictwem mieszkaniowym dotyczą usług wykonywanych w budynkach jednorodzinnych, budynkach o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowych i budynkach zbiorowego zamieszkania, takich jak: domy opieki społecznej, internaty i bursy szkolne, domy studenckie, domy dziecka, domy dla bezdomnych, budynki mieszkalne na terenie koszar, zakładów karnych i poprawczych, aresztów śledczych.

Bardzo często zdarza się, że przedsiębiorcy będący zarówno producentami, jak i sprzedawcami materiałów budowlanych, świadczą też usługi ich montażu. Same materiały opodatkowane są stawką 22% ale usługi 7%. Zdaniem urzędów skarbowych (Urząd Skarbowy w Lubartowie, 16 listopada 2005, PP/443-15/05, Urząd Skarbowy w Opolu Lubelskim, 26 października 2005r., PP/443-10/05, Drugi Urząd Skarbowy w Rzeszowie, 12 września 2005r., IIUS-II-443/46/2005) w takim wypadku możliwe jest fakturowanie materiałów, robocizny i pracy sprzętu osobno, licząc od poszczególnych pozycji podatek VAT według właściwej stawki, jedynie jeżeli pomiędzy stronami sporządzona jest umowa cywilnoprawna określająca odrębne rozliczenie zużytych materiałów.

W przypadku objęcia umową całego zakresu wykonywanej usługi wraz z materiałami stosuje się stawkę właściwą dla usługi od pełnej wartości kosztorysu. Oznacza to, że jeżeli rozliczenie następuje globalnie z tytułu usługi montażowej w budynkach mieszkalnych, bez odrębnego rozliczenia kosztów dodatkowych (np. materiał, transport, narzędzia itp.), to należy stosować stawkę podatku VAT w wysokości 7%. Tak więc podstawowe znaczenie w przedmiotowej sprawie powinna mieć każdorazowo umowa zawarta pomiędzy odbiorcą i wykonawcą.

Nie ma przy tym znaczenia czy przedsiębiorca był producentem, czy tez tylko sprzedawcą materiałów budowlanych. Powyższe zasady są bowiem dla obu grup przedsiębiorców takie same (Izba Skarbowa w Krakowie, 28 czerwca 2005r., PP-3/i/4407/84/05).

Całościowe rozliczenie usługi jest korzystne zarówno z punktu widzenia wykonawców, jak i odbiorców usług. Świadczący usługi wykazują bowiem mniejszy podatek VAT należny, w związku z czym mają możliwość otrzymania większego zwrotu VAT z tytułu nadwyżki VAT naliczonego nad należnym. Kupując sami materiały budowlane płacą bowiem VAT wg stawki 22%. Odbiorcy usług także zyskują, ponieważ dzięki temu płacą mniejszą cenę. Mogą wprawdzie różnicę w opodatkowaniu materiałów budowlanych odzyskać na podstawie ustawy o zwrocie VAT inwestorom prywatnym, jednak w tym celu należy złożyć wniosek i czekać na zwrot nawet 6 miesięcy. Przy fakturowaniu usługi razem z materiałami oszczędność powstaje od razu i nie trzeba ubiegać się o zwrot. Ponadto niektóre materiały budowlane były opodatkowane stawką 22% jeszcze przed 1 maja 2004r. i co do nich nie ma możliwości aby wystąpić o zwrot VAT, ale ujęcie ich w jednej fakturze razem z usługą może przynieść dodatkowe oszczędności w postaci opodatkowania ich stawką właściwą dla kompleksowej usługi 7%.

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz