Pomoc eksperta

Interpretacje podatkowe 2014

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Podatek VAT w interpretacjach

VAT w usługach remontowo-budowlanych

Mimo, iż regulacje nowej ustawy o VAT obowiązują już od 1 maja 2004r. to nadal wywołują one wiele wątpliwości u przedsiębiorców świadczących usługi remontowo-budowlane.

Nowa ustawa o VAT podniosła stawkę podatku na materiały budowlane z 7% do 22%, co zresztą będzie dla osób fizycznych, które nabyły te materiały po 1 maja 2004r. podstawą do ubiegania się o zwrot tej różnicy już od początku 2006r. Usługi budowlane zostały również opodatkowane stawką podstawową w wysokości 22%. Polsce udało się jednak wynegocjować okres przejściowy, do 31 grudnia 2007r., w którym usługi budowlane związane z budownictwem mieszkaniowym opodatkowane są stawką 7%.

Stawka ta dotyczy robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. Usługi związane z budownictwem mieszkaniowym dotyczą usług wykonywanych w budynkach jednorodzinnych, budynkach o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowych i budynkach zbiorowego zamieszkania, takich jak: domy opieki społecznej, internaty i bursy szkolne, domy studenckie, domy dziecka, domy dla bezdomnych, budynki mieszkalne na terenie koszar, zakładów karnych i poprawczych, aresztów śledczych.

Bardzo często zdarza się, że przedsiębiorcy będący zarówno producentami, jak i sprzedawcami materiałów budowlanych, świadczą też usługi ich montażu. Same materiały opodatkowane są stawką 22% ale usługi 7%. Zdaniem urzędów skarbowych (Urząd Skarbowy w Lubartowie, 16 listopada 2005, PP/443-15/05, Urząd Skarbowy w Opolu Lubelskim, 26 października 2005r., PP/443-10/05, Drugi Urząd Skarbowy w Rzeszowie, 12 września 2005r., IIUS-II-443/46/2005) w takim wypadku możliwe jest fakturowanie materiałów, robocizny i pracy sprzętu osobno, licząc od poszczególnych pozycji podatek VAT według właściwej stawki, jedynie jeżeli pomiędzy stronami sporządzona jest umowa cywilnoprawna określająca odrębne rozliczenie zużytych materiałów.

W przypadku objęcia umową całego zakresu wykonywanej usługi wraz z materiałami stosuje się stawkę właściwą dla usługi od pełnej wartości kosztorysu. Oznacza to, że jeżeli rozliczenie następuje globalnie z tytułu usługi montażowej w budynkach mieszkalnych, bez odrębnego rozliczenia kosztów dodatkowych (np. materiał, transport, narzędzia itp.), to należy stosować stawkę podatku VAT w wysokości 7%. Tak więc podstawowe znaczenie w przedmiotowej sprawie powinna mieć każdorazowo umowa zawarta pomiędzy odbiorcą i wykonawcą.

Nie ma przy tym znaczenia czy przedsiębiorca był producentem, czy tez tylko sprzedawcą materiałów budowlanych. Powyższe zasady są bowiem dla obu grup przedsiębiorców takie same (Izba Skarbowa w Krakowie, 28 czerwca 2005r., PP-3/i/4407/84/05).

Całościowe rozliczenie usługi jest korzystne zarówno z punktu widzenia wykonawców, jak i odbiorców usług. Świadczący usługi wykazują bowiem mniejszy podatek VAT należny, w związku z czym mają możliwość otrzymania większego zwrotu VAT z tytułu nadwyżki VAT naliczonego nad należnym. Kupując sami materiały budowlane płacą bowiem VAT wg stawki 22%. Odbiorcy usług także zyskują, ponieważ dzięki temu płacą mniejszą cenę. Mogą wprawdzie różnicę w opodatkowaniu materiałów budowlanych odzyskać na podstawie ustawy o zwrocie VAT inwestorom prywatnym, jednak w tym celu należy złożyć wniosek i czekać na zwrot nawet 6 miesięcy. Przy fakturowaniu usługi razem z materiałami oszczędność powstaje od razu i nie trzeba ubiegać się o zwrot. Ponadto niektóre materiały budowlane były opodatkowane stawką 22% jeszcze przed 1 maja 2004r. i co do nich nie ma możliwości aby wystąpić o zwrot VAT, ale ujęcie ich w jednej fakturze razem z usługą może przynieść dodatkowe oszczędności w postaci opodatkowania ich stawką właściwą dla kompleksowej usługi 7%.

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

Prowadzenie firmy może być proste?
Postaw na program, który dostosujesz do siebie
Stwórz swój własny zestaw modułów

Przetestuj >>>


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj