Lista deklaracji
Rozlicz PIT za 2016 rok

Pobierz bezpłatny program i rozlicz PIT za 2016 rok


Deklaracje PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-28/A, PIT-38, PIT-39 wraz z załącznikami wydrukujesz lub wyślesz do e-deklaracje.gov.pl

Pomoc eksperta

Aktywne formularze

Excel, Word, Adobe

Większość formularzy w formacie PDF przeznaczonych jest tylko do wydruku i można je pobierać bezpłatnie z serwisu. Aktywne formularze w formacie excel dokonujące samodzielnych wyliczeń są odpłatne. Cena uzależniona jest od dokonanej w dalszych krokach formy płatności.

Poniższy plik stanowi treść cyfrową. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) konsument ma prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej treści cyfrowych w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Wyjątkowo w przypadku, gdy plik (treść cyfrowa) na żądanie konsumenta zostaje przesłany przed upływem 14 dni od zawarcia umowy, konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.

Informujemy, że dokonując zamówienia wyrażacie Państwo zgodę na niezwłoczne przesłanie pliku, co wiąże się
z utratą prawa do odstąpienia od umowy.

Jak skorzystać?

Użyj wyszukiwarki, aby znaleźć potrzebny Ci dokument lub wybierz dokument z listy kategorii.
Jeżeli nie znajdujesz potrzebnego formularz w naszej bazie, bardzo proszę napisz do nas na bok@signform.pl – przygotujemy go dla Ciebie nieodpłatnie.
Wyszukiwarka:
Jesteś w:  Strona główna > Podatkowe > PIT >

Formularze PIT dotyczące rozliczenia za 2007 r.

Formularze:
 1. IFT-1/IFT-1R (7) - Formularz obowiązujący w 2007, 2008, 2009, 2010 i 2011 r. Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania
 2. IFT-3/IFT-3R (3) - Formularz obowiązujący w roku 2006, 2007, do rozliczenia za rok 2006 i 2007. Informacja o wysokości przychodów (dochodów) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu lub pośredniemu odbiorcy niemającemu w Polsce miejsca zamieszkania
 3. PIT-11 (16) - Formularz dotyczący rozliczenia za rok 2008, obowiązujący w roku 2007 i 2008. Tutaj znajdziesz także formularz PIT-11 dotyczący rozliczenia za rok 2009
 4. PIT-12 (3) - Formularz dotyczący rozliczenia za rok 2007 i 2008. Oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym
 5. PIT-16A (4) - Formularz dotyczący rozliczenia za rok 2007 Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego
 6. PIT-19A (3) - Formularz dotyczący rozliczenia za rok 2007 Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego
 7. PIT-28 (13) - Formularz dotyczący rozliczenia za rok 2007 Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 8. PIT-28/A (11) - Formularz dotyczący rozliczenia za rok 2007, 2008, obowiązujący w trakcie 2009 i 2010 r. Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych...
 9. PIT-28/B (10) - Formularz dotyczący rozliczenia za rok 2007, 2008, obowiązujący w trakcie 2009, 2010 i 2011 r. Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych
 10. PIT-2K (4) - Formularz dotyczący rozliczenia za rok 2007 Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych
 11. PIT-36 (12) - Formularz dotyczący rozliczenia za rok 2007 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
 12. PIT-36L (4) - Formularz dotyczący rozliczenia za rok 2007 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
 13. PIT-37 (12) - Formularz dotyczący rozliczenia za rok 2007 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
 14. PIT-38 (4) - Formularz dotyczący rozliczenia za rok 2007 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
 15. PIT-40 (15) - Formularz dotyczący rozliczenia za rok 2007 Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika
 16. PIT-40A/11A (14) - Formularz dotyczący rozliczenia za rok 2007 Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy / Informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego
 17. PIT-8AR (1) - Formularz dotyczący rozliczenia za rok 2007 i 2008, obowiązujący w 2007, 2008, 2009, 2010 i 2011 r. Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym
 18. PIT-8C (3) - Formularz dotyczący rozliczenia za rok 2007 i 2008, obowiązujący w 2009 i 2010, 2011 r. Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych
 19. PIT-8S (3) - Formularz dotyczący rozliczenia za rok 2006, 2007 i 2008, obowiązujący w 2009 i 2010 r. Informacja o wysokości wypłaconego stypendium Dz.U. 2008 Nr 74, poz 445
 20. PIT/B (10) - Formularz dotyczący rozliczenia za rok 2007 i 2008, obowiązujący w 2009, 2010 i 2011 r. Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej
 21. PIT/D (19) - Formularz dotyczący rozliczenia za rok 2007 Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych
 22. PIT/M (4) - Formularz dotyczący rozliczenia za rok 2007 i 2008, obowiązujący w 2009, 2010 i 2011 r. Informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców
 23. PIT/O (15) - Formularz dotyczący rozliczenia za rok 2007 Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku
 24. PIT/Z (2) - Formularz dotyczący rozliczenia za rok 2007 i 2008, obowiązujący w 2009, 2010 i 2011 r. Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia...
 25. PIT/ZG (2) - Formularz dotyczący rozliczenia za rok 2007 Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku

Bonnier Business Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.