W dniu 12 czerwca 2010 roku został wstrzymany codzienny przegląd prasy podatkowo-gospodarczej.
Zapraszamy do lektury aktualności podatkowych.

Strona, na której się znajdujesz, ma charakter archiwalny.

 

Właściciel firmy może na chorobowym podpisywać faktury

Gazeta Prawna z dnia 2009-07-23
Artur Radwan

Wykonywanie przez osobę prowadzącą firmę, w okresie orzeczonej niezdolności do pracy, czynności związanych z podpisywaniem dokumentów nie jest prowadzeniem działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 17 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy niezgodnie z jego celem traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia. Wykonywanie przez osobę prowadzącą firmę w okresie orzeczonej niezdolności do pracy czynności formalno prawnych związanych z posiadaną przez taką osobę statusu pracodawcy (podpisywanie dokumentów) nie może być traktowane jako prowadzenie działalności gospodarczej powodujące utratę prawa do zasiłku chorobowego.
Sygn. akt II UK 359/08