Podatek VAT

Miejsce świadczenia

WNT

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów uznaje się za dokonane na terytorium państwa członkowskiego, na którym towary znajdują się w momencie zakończenia ich wysyłki lub transportu.

Jest to zasada odwrotna do zasady ogólnej ustalenia miejsca opodatkowania w przypadku dostawy towarów wysyłanych lub transportowanych.

 

<< Wyszukiwarka numerów VAT-UE >>

 

Jeżeli nabywca podał numer VAT-UE (numer NIP poprzedzony np. kodem PL) z innego państwa członkowskiego, niż to, na którym towary znajdują się w momencie zakończenia ich wysyłki lub transportu, WNT uznaje się za dokonane również na terytorium państwa członkowskiego, które podało mu numer, chyba że nabywca udowodni, że wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów:

  • zostało opodatkowane na terytorium państwa członkowskiego, na którym towary znajdują się w momencie zakończenia ich wysyłki lub transportu, lub
  • zostało uznane za opodatkowane na terytorium państwa członkowskiego, na którym towary znajdują się w momencie zakończenia ich wysyłki lub transportu, ze względu na zastosowanie procedury uproszczonej w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej.

Brak podania numeru VAT-UE nie oznacza, że podatnik nie opodatkuje się jako rozliczający WNT, o ile spełnione zostaną założenia danej transakcji, jako WNT.

UWAGA!

Podmioty zarejestrowane jako podatnicy VAT UE, które uzyskały potwierdzenie o dokonaniu rejestracji, podając numer, pod którym są zidentyfikowane na potrzeby podatku, przy:

  • dokonywaniu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
  • dokonywaniu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
  • świadczeniu usług, których miejsce świadczenia ustala się na zasadzie ogólnej dla podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej,
  • nabywaniu usług, do których stosuje się zasady ogólne ustalenia miejsca świadczenia, dla których są podatnikami z tytułu importu usług jako podatnicy podatku VAT - są obowiązane do posługiwania się numerem identyfikacji podatkowej poprzedzonym kodem PL.

W przypadku gdy nabywcą w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów pozostaje podatnik lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, która nie podała, numeru identyfikacji podatkowej poprzedzonej kodem PL - wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów uznaje się za dokonane na terytorium kraju – chyba że nabywca podał numer przyznany mu na potrzeby tych transakcji na terytorium państwa innego niż terytorium kraju, o ile miejsce zakończenia wysyłki lub transportu towarów nie znajduje się na terytorium kraju.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 18-01-2011
  • data modyfikacji: 01-06-2015

 


Komentarze

Autor: Smithc104 (15-08-2016 01:28:06)
Temat: John
Enjoyed examining this, very good stuff, thankyou. Talk sense to a fool and he calls you foolish. by Euripides. debcgddgcdfdeckb
Dodaj swój komentarz