Rozlicz PIT za 2014 rok


Deklaracje PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-28/A, PIT-38, PIT-39 wraz z załącznikami wydrukujesz lub wyślesz do e-deklaracje.gov.pl

 

W dniu 12 czerwca 2010 roku został wstrzymany codzienny przegląd prasy podatkowo-gospodarczej.
Zapraszamy do lektury aktualności podatkowych.

Strona, na której się znajdujesz, ma charakter archiwalny.

 Wydatki na wigilię dla pracowników będą kosztem pracodawcy - Wrzucone w koszty - Koszty - Prasa

Gazeta Prawna data: 2008-12-05

Wydatki na wigilię dla pracowników będą kosztem pracodawcy Imprezy okolicznościowe w firmie Gazeta Prawna z dnia 2008-12-05 Wydatki na wigilię firmową dla pracowników pracodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. - Koszty organizacji imprezy okolicznościowej są w sposób pośredni związane z uzyskiwanymi przez pracodawcę przychodami...

Firma odliczy koszt biletów i pokoi hotelowych - Wrzucone w koszty - Koszty - Prasa

data: 2008-10-13

Firma odliczy koszt biletów i pokoi hotelowych Rzeczpospolita z dnia 2008-10-13 Wydatki na samolot i hotel, które poniósł wspólnik podróżujący w interesach, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Takie stanowisko w interpretacji dotyczącej kosztów podatkowych zawarł dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPB1/415-838/08-2/IF)...

Koszty odliczymy już na starcie - Wrzucone w koszty - Koszty - Prasa

data: 2007-09-03

Koszty odliczymy już na starcie Jak rozliczyć wydatki na rozpoczęcie działalności Rzeczpospolita Dobra Firma z dnia 2007-09-03 Wydatki poniesione na założenie firmy mogą stanowić koszty uzyskania przychodów. W zależności od tego, co kupujemy, różny będzie sposób rozliczenia tych wydatków...

Wydatki można zaliczyć w koszty - Wrzucone w koszty - Koszty - Prasa

data: 2007-06-13

Wydatki można zaliczyć w koszty Dokształcanie osób prowadzących działalność gospodarczą Gazeta Prawna z dnia 2007-06-13 Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mogą zaliczyć do kosztów wydatki na dokształcanie, pod warunkiem, że wykażą związek między tymi wydatkami a osiąganym przychodem z działalności...

Czy szkolenie dla pracownika może być kosztem - Wrzucone w koszty - Koszty - Prasa

data: 2007-04-16

Czy szkolenie dla pracownika może być kosztem Rozliczanie wydatków na podnoszenie kwalifikacji zawodowych Gazeta Prawna z dnia 2007-04-16 Aby wydatek na szkolenie pracownika mógł stanowić koszt podatkowy, musi istnieć związek pomiędzy szkoleniem a działalnością firmy. Szkolenie powinno mieć chociaż pośredni wpływ na osiągane przychody...

Wydatki poniesione przed rejestracją firmy mogą być kosztem podatkowym - Wrzucone w koszty - Koszty - Prasa

data: 2007-03-22

Wydatki poniesione przed rejestracją firmy mogą być kosztem podatkowym Koszty rozpoczęcia działalności gospodarczej Rzeczpospolita Dobra Firma z dnia 2007-03-22 Do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć opłaty poniesione w związku z założeniem firmy, a także inne wydatki poniesione przed tą datą, jeżeli zostały one poniesione w celu osiągnięcia przychodu...

Powiększenie kapitału jest kosztem - Wrzucone w koszty - Koszty - Prasa

data: 2007-02-01

Powiększenie kapitału jest kosztem Doradztwo, sporządzenie prospektu emisyjnego, opłaty sądowe i notarialne Rzeczpospolita Dobra Firma z dnia 2007-02-01 Wiele wątpliwości budzi kwestia możliwości zaliczania kosztów podwyższenia kapitału do kosztów uzyskania przychodów. W celu podwyższenia kapitału spółki ponoszą określone koszty, jak np. koszty wysyłki informacji o terminie i miejscu zwołania walnego zgromadzenia...

Wigilijny śledzik w kosztach firmy - Wrzucone w koszty - Koszty - Prasa

data: 2006-12-14

Wigilijny śledzik w kosztach firmy Jak rozliczać świąteczne wydatki Rzeczpospolita Dobra Firma z dnia 2006-12-14 Ministerstwo Finansów i organy skarbowe potwierdzają, że wydatki na zorganizowanie imprez okolicznościowych i integracyjnych dla pracowników mogą w pełni stanowić koszty uzyskania przychodów...

Gratis to zachęta do zakupów - Wrzucone w koszty - Koszty - Prasa

data: 2006-11-23

Gratis to zachęta do zakupów Nie ma ograniczeń w kosztach Rzeczpospolita Dobra Firma z dnia 2006-11-23 Jeżeli podatki przekazuje klientom dodatki do zakupów (prezenty) w ramach sprzedaży premiowej, to ich wartość może stanowić dla niego w pełni koszt uzyskania przychodów...

Wydatki na sąd kosztem - Wrzucone w koszty - Koszty - Prasa

data: 2006-10-12

Wydatki na sąd kosztem Rozliczanie należności związanych z procesami Gazeta Prawna z dnia 2006-10-12 Zaliczanie do kosztów podatkowych kosztów procesu budzi od dawna wiele wątpliwości. Organy podatkowe różnicują sytuację dłużnika i wierzyciela...

Masz straty, ostrożnie z kosztami - Wrzucone w koszty - Koszty - Prasa

data: 2006-06-08

Masz straty, ostrożnie z kosztami Minister Finansów o zlikwidowanych towarach i darowiznach Rzeczpospolita Prawo co dnia z dnia 2006-06-08 Ministerstwo Finansów przypomniało w odpowiedzi na interpelację poselską z 12 kwietnia 2006r., że strata w majątku nie zawsze jest kosztem i każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie...

Studia są kosztem firmy - Wrzucone w koszty - Koszty - Prasa

data: 2006-05-16

Studia są kosztem firmy Kształcenie musi być związane z działalnością Rzeczpospolita Prawo co dnia z dnia 2006-05-16 Wydatki na studia wyższe mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów przedsiębiorcy, pod warunkiem, że kierunek studiów jest zgodny z rodzajem prowadzonej działalności...

Mandaty pracownika nie są kosztem firmy - Wrzucone w koszty - Koszty - Prasa

data: 2006-05-10

Mandaty pracownika nie są kosztem firmy Aby wydatek odliczyć, musi on być powiązany z przychodem przedsiębiorstwa Rzeczpospolita Prawo co dnia z dnia 2006-05-10 Do kosztów uzyskania przychodów nie można zaliczyć refundowanych pracownikowi mandatów za przekroczenie prędkości i złamanie przepisów drogowych, wymierzonych pracownikowi w czasie podróży służbowej...

Jak rozliczyć szkolenie na Wyspach Kanaryjskich - Wrzucone w koszty - Koszty - Prasa

data: 2006-03-02

Jak rozliczyć szkolenie na Wyspach Kanaryjskich Wydatki na służbowe wyjazdy z atrakcjami Rzeczpospolita Dobra Firma z dnia 2006-03-02 Koszty uzyskania przychodów stanowią wydatki na szkolenia organizowane dla pracowników. Wydatki takie mają związek z przychodem, ponieważ przyczyniają się do podniesienia wiedzy pracowników, co może korzystnie wpłynąć na przychody...

Półkowe to nie koszt - Wrzucone w koszty - Koszty - Prasa

data: 2006-02-03

Półkowe to nie koszt Czy urząd zakwestionuje faktury Rzeczpospolita Prawo co dnia z dnia 2006-02-03 Dostawcy hipermarketów często płacą określone kwoty, tzw. „półkowe”, za umieszczenie i ekspozycję ich towarów na półkach. Z dużym prawdopodobieństwem jednak zaliczenie tych opłat do kosztów uzyskania przychodów zostanie zakwestionowane przez organy skarbowe...

Firmowy piknik kosztem dla firmy - Wrzucone w koszty - Koszty - Prasa

data: 2006-02-03

Firmowy piknik kosztem dla firmy Najnowsze stanowisko Ministerstwa Rzeczpospolita Prawo co dnia z dnia 2006-02-03 Korzystną dla podatników interpretację wydało ostatnio Ministerstwo Finansów, uznając, że kosztami uzyskania przychodów mogą być wydatki na zorganizowanie dla pracowników imprezy integracyjnej, czy też okolicznościowej...

Stratę można kupić - Wrzucone w koszty - Koszty - Prasa

data: 2006-01-11

Stratę można kupić Koszty uzyskania przychodów na sprzedaż Gazeta Prawna z dnia 2006-01-11 Jeżeli ktoś chce kupić sobie koszty nie powinien mieć z tym problemów. Internet jest pełen firm, które oferują takie „usługi”. Przedsiębiorcy kupują najczęściej fikcyjne usługi (szkolenia, usługi doradcze lub marketingowe)i w ten sposób pomniejszają swój przychód...

Szkolenie obcego - Wrzucone w koszty - Koszty - Prasa

data: 2006-01-05

Szkolenie obcego Wydatki na współpracowników i klientów Rzeczpospolita Dobra Firma z dnia 2006-01-05 Przedsiębiorcy aby poprawić warunki współpracy, wdrożyć nowy system, zapewnić lepszą jakość wyrobów, często organizują szkolenia dla pracowników kontrahenta, dystrybutorów, klientów. Może powstać jednak problem z możliwością zaliczenia wydatków na szkolenie do kosztów...

Rozliczamy gwiazdkowe wydatki - Wrzucone w koszty - Koszty - Prasa

data: 2005-12-22

Rozliczamy gwiazdkowe wydatki Koszty reprezentacji i funkcjonowania firmy Rzeczpospolita Dobra Firma z dnia 2005-11-22 Święta dla przedsiębiorców wiążą się z takimi wydatkami, jak dekoracja firmy, wysyłanie kartek z życzeniami, wigilia dla pracowników i paczki z upominkami. Różne jest traktowanie tych wydatków z podatkowego punktu widzenia...

Jak rozliczyć wydatki na świąteczne dekoracje w firmie - Wrzucone w koszty - Koszty - Prasa

data: 2005-12-06

Jak rozliczyć wydatki na świąteczne dekoracje w firmie Gazeta Prawna z dnia 2005-12-06 W okresie świąteczny wielu przedsiębiorców dekoruje siedziby swoich firm czy punkty sprzedaży różnymi ozdobami świątecznymi. Wydatki na ich nabycie mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów, jako koszty reprezentacji. Organy skarbowe mogą jednak uznać, że takie wydatki nie maja związku przyczynowo-skutkowego z osiąganymi przychodami...

O kosztach analizy, która nie przyniosła przychodu - Wrzucone w koszty - Koszty - Prasa

data: 2005-11-17

O kosztach analizy, która nie przyniosła przychodu Wydatki na zaniechaną inwestycję Rzeczpospolita Dobra Firma z dnia 2005-11-17 Przed rozpoczęciem inwestycji przedsiębiorcy ponoszą szereg kosztów, które są związane z wyborem określonego miejsca inwestycji. Najczęściej branych jest pod uwagę kilka lokalizacji ale wybierana jedna. Organy skarbowe są jednak zgodne, że wydatków na inwestycję, która nie została zrealizowana nie można uznać za koszt uzyskania przychodu...

Wydatki na dojazd na studia do rozliczenia - Wrzucone w koszty - Koszty - Prasa

data: 2005-11-16

Wydatki na dojazd na studia do rozliczenia Koszty uzyskania przychodów Gazeta Prawna z dnia 2005-11-14 Urząd Skarbowy w Tczewie uznał, że wydatki na dojazd na uczelnię w związku z podnoszeniem kwalifikacji w szkole wyższej można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, niezależnie czy chodzi o dojazd na uczelnię pociągiem, autobusem oraz samochodem, ujętym w ewidencji środków trwałych...

Opłata za wizę to nie koszt spółki - Wrzucone w koszty - Koszty - Prasa

data: 2005-11-07

Opłata za wizę to nie koszt spółki Rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych Gazeta Prawna z dnia 2005-11-07 Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrzył skargę spółki, której organy podatkowe zakwestionowały zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów opłaty za wydanie wizy dla obcokrajowca, prezesa spółki, wydatków na podróż służbową prezesa oraz wydatków na przejazdy taksówkami w dni wolne od pracy...

Wczorajsze odsetki, dzisiejsze koszty - Wrzucone w koszty - Koszty - Prasa

data: 2005-11-07

Wczorajsze odsetki, dzisiejsze koszty Puls Biznesu z dnia 2005-11-07 W przypadku zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego przedsiębiorcy mogą zaliczać odsetki oraz różnice kursowe do kosztów uzyskania przychodów pośrednio lub bezpośrednio. W pierwszym przypadku, jeżeli koszty zostaną poniesione przed przyjęciem inwestycji do używania wówczas powiększą one jej wartość początkową inwestycji...

Sześć par butów na służbowe spacery - Wrzucone w koszty - Koszty - Prasa

data: 2005-10-20

Sześć par butów na służbowe spacery Wydatki na ubranie Rzeczpospolita Dobra Firma z dnia 2005-10-20 Zdaniem Izby Skarbowej w Rzeszowie nie stanowią kosztów uzyskania przychodów wydatki na nabycie odzieży i butów. Są to bowiem wydatki jakie ponosi każda osoba, niezależnie od faktu czy prowadzi działalność gospodarczą, czy też nie...

Nie wszystkie straty można wrzucić w koszty - Wrzucone w koszty - Koszty - Prasa

data: 2005-10-11

Nie wszystkie straty można wrzucić w koszty Jak rozliczać uszczerbek w majątku przedsiębiorstwa Puls Biznesu 2005-10-11, s.20 Powstałe w wyniku kradzieży lub pożaru straty w majątku przedsiębiorstwa można zaliczyć w koszty firmy, ale nie w każdym przypadku. Aby tego dokonać należy jednak udowodnić, że przedsięwzięło się wszelkie możliwe środki aby stracie zapobiec...

Są koszty, nie było przychodów - Wrzucone w koszty - Koszty - Prasa

data: 2005-09-22

Są koszty, nie było przychodów Wydatki na uruchomienie działalności Rzeczpospolita Dobra Firma z dnia 2005-09-22 Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że za koszty uzyskania przychodów mogą być uznane wydatki na założenie i rozruch firmy, mimo że faktycznie później nie został osiągnięty przychód, ponieważ przedsiębiorca zrezygnował z prowadzenia działalności...

Nie można zaliczyć do kosztów - Wrzucone w koszty - Koszty - Prasa

data: 2005-09-19

Nie można zaliczyć do kosztów Usługi medyczne dla członków zarządu Gazeta Prawna z dnia 2005-09-19 Usługi medyczne dla członków zarządu nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Na taki stanowisku stoi Izba Skarbowa w Poznaniu. Urzędnicy uznali, że takie wydatki nie mają bezpośredniego związku z uzyskiwanym przychodem spółki...

Zapłacił, ale nie wrzuci w koszty - Wrzucone w koszty - Koszty - Prasa

data: 2005-09-08

Zapłacił, ale nie wrzuci w koszty Wydatki poniesione za kontrahenta Rzeczpospolita Dobra Firma z dnia 2005-09-08 Często zdarza się, że przedsiębiorcy ponoszą określone wydatki na rzecz swoich kontrahentów, np.: aby ci produkowali wyroby lepszej jakości, na ich zlecenie. Okazuje się jednak, że organy skarbowe często kwestionują te wydatki...

Odszkodowanie bez wpływu na przychód - Wrzucone w koszty - Koszty - Prasa

data: 2005-08-26

Odszkodowanie bez wpływu na przychód Wydatki na wyrządzenie szkody w ramach działalności gospodarczej Rzeczpospolita Dobra Firma z dnia 2005-08-18 Zgodnie z przepisami ustaw o podatkach dochodowych kosztem przedsiębiorcy nie mogą być odszkodowania z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz...

Drukuj