W dniu 12 czerwca 2010 roku został wstrzymany codzienny przegląd prasy podatkowo-gospodarczej.
Zapraszamy do lektury aktualności podatkowych.

Strona, na której się znajdujesz, ma charakter archiwalny.

 

odliczy koszt biletów i pokoi hotelowych - Wrzucone w koszty - Koszty - Prasa

data: 2008-10-13

Firma odliczy koszt biletów i pokoi hotelowych Rzeczpospolita z dnia 2008-10-13 Wydatki na samolot i hotel, które poniósł wspólnik podróżujący w interesach, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Takie stanowisko w interpretacji dotyczącej kosztów podatkowych zawarł dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPB1/415-838/08-2/IF)...

odliczymy już na starcie - Wrzucone w koszty - Koszty - Prasa

data: 2007-09-03

Koszty odliczymy już na starcie Jak rozliczyć wydatki na rozpoczęcie działalności Rzeczpospolita Dobra Firma z dnia 2007-09-03 Wydatki poniesione na założenie firmy mogą stanowić koszty uzyskania przychodów. W zależności od tego, co kupujemy, różny będzie sposób rozliczenia tych wydatków...

obowiązkowe składki są kosztem bez ograniczeń - Wrzucone w koszty - Koszty - Prasa

data: 2007-06-18

Tylko obowiązkowe składki są kosztem bez ograniczeń Opłaty za Rzeczpospolita Dobra Firma z dnia 2007-06-18 Kosztem w pełnej wysokości są tylko składki na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika jest obowiązkowa. Firma, która dobrowolnie zapisała się do branżowego związku, nie może odliczyć w całości opłacanych składek...

i można zaliczyć w koszty - Wrzucone w koszty - Koszty - Prasa

data: 2007-06-13

Wydatki można zaliczyć w koszty Dokształcanie osób prowadzących działalność gospodarczą Gazeta Prawna z dnia 2007-06-13 Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mogą zaliczyć do kosztów wydatki na dokształcanie, pod warunkiem, że wykażą związek między tymi wydatkami a osiąganym przychodem z działalności...

kolenie dla pracownika może być kosztem - Wrzucone w koszty - Koszty - Prasa

data: 2007-04-16

Czy szkolenie dla pracownika może być kosztem Rozliczanie wydatków na podnoszenie kwalifikacji zawodowych Gazeta Prawna z dnia 2007-04-16 Aby wydatek na szkolenie pracownika mógł stanowić koszt podatkowy, musi istnieć związek pomiędzy szkoleniem a działalnością firmy. Szkolenie powinno mieć chociaż pośredni wpływ na osiągane przychody...

i poniesione przed rejestracją firmy mogą być kosztem podatkowym - Wrzucone w koszty - Koszty - Prasa

data: 2007-03-22

Wydatki poniesione przed rejestracją firmy mogą być kosztem podatkowym Koszty rozpoczęcia działalności gospodarczej Rzeczpospolita Dobra Firma z dnia 2007-03-22 Do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć opłaty poniesione w związku z założeniem firmy, a także inne wydatki poniesione przed tą datą, jeżeli zostały one poniesione w celu osiągnięcia przychodu...

imprezy integracyjnej czasami trzeba podzielić - Wrzucone w koszty - Koszty - Prasa

data: 2007-02-08

Koszty imprezy integracyjnej czasami trzeba podzielić Wydatki na spotkanie pracowników i członków rady nadzorczej Rzeczpospolita Dobra Firma z dnia 2007-02-08 Podatnicy mogą zaliczyć w koszty wydatki na imprezę integracyjną dla pracowników, ale urząd skarbowy może to zakwestionować, jeśli w imprezie uczestniczą także członkowie rady nadzorczej...

kara umowna jest kosztem - Wrzucone w koszty - Koszty - Prasa

data: 2007-02-01

Kiedy kara umowna jest kosztem Jak ustalić podstawę opodatkowania Rzeczpospolita Dobra Firma z dnia 2007-02-01 Możliwość zaliczenia kary umownej do kosztów uzyskania przychodów zależy od przyczyn, które doprowadziły do konieczności zapłaty kary...

kszenie kapitału jest kosztem - Wrzucone w koszty - Koszty - Prasa

data: 2007-02-01

Powiększenie kapitału jest kosztem Doradztwo, sporządzenie prospektu emisyjnego, opłaty sądowe i notarialne Rzeczpospolita Dobra Firma z dnia 2007-02-01 Wiele wątpliwości budzi kwestia możliwości zaliczania kosztów podwyższenia kapitału do kosztów uzyskania przychodów. W celu podwyższenia kapitału spółki ponoszą określone koszty, jak np. koszty wysyłki informacji o terminie i miejscu zwołania walnego zgromadzenia...

jny śledzik w kosztach firmy - Wrzucone w koszty - Koszty - Prasa

data: 2006-12-14

Wigilijny śledzik w kosztach firmy Jak rozliczać świąteczne wydatki Rzeczpospolita Dobra Firma z dnia 2006-12-14 Ministerstwo Finansów i organy skarbowe potwierdzają, że wydatki na zorganizowanie imprez okolicznościowych i integracyjnych dla pracowników mogą w pełni stanowić koszty uzyskania przychodów...

to zachęta do zakupów - Wrzucone w koszty - Koszty - Prasa

data: 2006-11-23

Gratis to zachęta do zakupów Nie ma ograniczeń w kosztach Rzeczpospolita Dobra Firma z dnia 2006-11-23 Jeżeli podatki przekazuje klientom dodatki do zakupów (prezenty) w ramach sprzedaży premiowej, to ich wartość może stanowić dla niego w pełni koszt uzyskania przychodów...

i na sąd kosztem - Wrzucone w koszty - Koszty - Prasa

data: 2006-10-12

Wydatki na sąd kosztem Rozliczanie należności związanych z procesami Gazeta Prawna z dnia 2006-10-12 Zaliczanie do kosztów podatkowych kosztów procesu budzi od dawna wiele wątpliwości. Organy podatkowe różnicują sytuację dłużnika i wierzyciela...

niec sporów o imprezy integracyjne - Wrzucone w koszty - Koszty - Prasa

data: 2006-08-18

Nie koniec sporów o imprezy integracyjne Potrzebna oficjalna interpretacja Rzeczpospolita Prawo co dnia z dnia 2006-08-18 Mimo interpretacji Ministerstwa Finansów wiele urzędów w dalszym ciągu kwestionuje możliwość zaliczania wydatków na imprezy integracyjne do kosztów uzyskania przychodów...

przychodu, nie ma też kosztu - Wrzucone w koszty - Koszty - Prasa

data: 2006-07-13

Nie ma przychodu, nie ma też kosztu Minister Finansów o rozliczeniu wniosków o dotację Rzeczpospolita Dobra Firma z dnia 2006-07-13 W odpowiedzi na interpelację poselską Ministerstwo Finansów stwierdziło, że wydatki na sporządzenie wniosku o dotację nie są kosztem uzyskania przychodów...

nda na kredyt, a odsetki do kosztów - Wrzucone w koszty - Koszty - Prasa

data: 2006-07-06

Dywidenda na kredyt, a odsetki do kosztów Wydatki związane z wypłatą zysku Rzeczpospolita Dobra Firma z dnia 2006-07-06 Organy skarbowe często kwestionują możliwość zaliczenia do kosztów podatkowy wydatków, które są związane z wypłatą dywidendy, uznając, że nie mają one związku z przychodami...

traty, ostrożnie z kosztami - Wrzucone w koszty - Koszty - Prasa

data: 2006-06-08

Masz straty, ostrożnie z kosztami Minister Finansów o zlikwidowanych towarach i darowiznach Rzeczpospolita Prawo co dnia z dnia 2006-06-08 Ministerstwo Finansów przypomniało w odpowiedzi na interpelację poselską z 12 kwietnia 2006r., że strata w majątku nie zawsze jest kosztem i każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie...

zliczać usługi doradcze - Wrzucone w koszty - Koszty - Prasa

data: 2006-06-06

Jak rozliczać usługi doradcze Gazeta Prawna z dnia 2006-06-06 Podatnicy często nie wiedzą, czy mogą zaliczyć w koszty wydatki na usługi firm doradczych (np. usługi prawne, podatkowe itp.), ponieważ ciężko jest powiązać je z konkretnym przychodem...

są kosztem firmy - Wrzucone w koszty - Koszty - Prasa

data: 2006-05-16

Studia są kosztem firmy Kształcenie musi być związane z działalnością Rzeczpospolita Prawo co dnia z dnia 2006-05-16 Wydatki na studia wyższe mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów przedsiębiorcy, pod warunkiem, że kierunek studiów jest zgodny z rodzajem prowadzonej działalności...

y pracownika nie są kosztem firmy - Wrzucone w koszty - Koszty - Prasa

data: 2006-05-10

Mandaty pracownika nie są kosztem firmy Aby wydatek odliczyć, musi on być powiązany z przychodem przedsiębiorstwa Rzeczpospolita Prawo co dnia z dnia 2006-05-10 Do kosztów uzyskania przychodów nie można zaliczyć refundowanych pracownikowi mandatów za przekroczenie prędkości i złamanie przepisów drogowych, wymierzonych pracownikowi w czasie podróży służbowej...

zliczyć szkolenie na Wyspach Kanaryjskich - Wrzucone w koszty - Koszty - Prasa

data: 2006-03-02

Jak rozliczyć szkolenie na Wyspach Kanaryjskich Wydatki na służbowe wyjazdy z atrakcjami Rzeczpospolita Dobra Firma z dnia 2006-03-02 Koszty uzyskania przychodów stanowią wydatki na szkolenia organizowane dla pracowników. Wydatki takie mają związek z przychodem, ponieważ przyczyniają się do podniesienia wiedzy pracowników, co może korzystnie wpłynąć na przychody...

owe to nie koszt - Wrzucone w koszty - Koszty - Prasa

data: 2006-02-03

Półkowe to nie koszt Czy urząd zakwestionuje faktury Rzeczpospolita Prawo co dnia z dnia 2006-02-03 Dostawcy hipermarketów często płacą określone kwoty, tzw. „półkowe”, za umieszczenie i ekspozycję ich towarów na półkach. Z dużym prawdopodobieństwem jednak zaliczenie tych opłat do kosztów uzyskania przychodów zostanie zakwestionowane przez organy skarbowe...

y piknik kosztem dla firmy - Wrzucone w koszty - Koszty - Prasa

data: 2006-02-03

Firmowy piknik kosztem dla firmy Najnowsze stanowisko Ministerstwa Rzeczpospolita Prawo co dnia z dnia 2006-02-03 Korzystną dla podatników interpretację wydało ostatnio Ministerstwo Finansów, uznając, że kosztami uzyskania przychodów mogą być wydatki na zorganizowanie dla pracowników imprezy integracyjnej, czy też okolicznościowej...

można kupić - Wrzucone w koszty - Koszty - Prasa

data: 2006-01-11

Stratę można kupić Koszty uzyskania przychodów na sprzedaż Gazeta Prawna z dnia 2006-01-11 Jeżeli ktoś chce kupić sobie koszty nie powinien mieć z tym problemów. Internet jest pełen firm, które oferują takie „usługi”. Przedsiębiorcy kupują najczęściej fikcyjne usługi (szkolenia, usługi doradcze lub marketingowe)i w ten sposób pomniejszają swój przychód...

nie obcego - Wrzucone w koszty - Koszty - Prasa

data: 2006-01-05

Szkolenie obcego Wydatki na współpracowników i klientów Rzeczpospolita Dobra Firma z dnia 2006-01-05 Przedsiębiorcy aby poprawić warunki współpracy, wdrożyć nowy system, zapewnić lepszą jakość wyrobów, często organizują szkolenia dla pracowników kontrahenta, dystrybutorów, klientów. Może powstać jednak problem z możliwością zaliczenia wydatków na szkolenie do kosztów...

zamy gwiazdkowe wydatki - Wrzucone w koszty - Koszty - Prasa

data: 2005-12-22

Rozliczamy gwiazdkowe wydatki Koszty reprezentacji i funkcjonowania firmy Rzeczpospolita Dobra Firma z dnia 2005-11-22 Święta dla przedsiębiorców wiążą się z takimi wydatkami, jak dekoracja firmy, wysyłanie kartek z życzeniami, wigilia dla pracowników i paczki z upominkami. Różne jest traktowanie tych wydatków z podatkowego punktu widzenia...

zliczyć wydatki na świąteczne dekoracje w firmie - Wrzucone w koszty - Koszty - Prasa

data: 2005-12-06

Jak rozliczyć wydatki na świąteczne dekoracje w firmie Gazeta Prawna z dnia 2005-12-06 W okresie świąteczny wielu przedsiębiorców dekoruje siedziby swoich firm czy punkty sprzedaży różnymi ozdobami świątecznymi. Wydatki na ich nabycie mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów, jako koszty reprezentacji. Organy skarbowe mogą jednak uznać, że takie wydatki nie maja związku przyczynowo-skutkowego z osiąganymi przychodami...

tach analizy, która nie przyniosła przychodu - Wrzucone w koszty - Koszty - Prasa

data: 2005-11-17

O kosztach analizy, która nie przyniosła przychodu Wydatki na zaniechaną inwestycję Rzeczpospolita Dobra Firma z dnia 2005-11-17 Przed rozpoczęciem inwestycji przedsiębiorcy ponoszą szereg kosztów, które są związane z wyborem określonego miejsca inwestycji. Najczęściej branych jest pod uwagę kilka lokalizacji ale wybierana jedna. Organy skarbowe są jednak zgodne, że wydatków na inwestycję, która nie została zrealizowana nie można uznać za koszt uzyskania przychodu...

datki na kurs językowy będą kosztem - Wrzucone w koszty - Koszty - Prasa

data: 2005-11-16

Czy wydatki na kurs językowy będą kosztem Gazeta Prawna z dnia 2005-11-14 Wydatki na kurs językowy mogą zostać uznane za koszty podatkowe osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Osoba ta musi jednak wykazać, że pomiędzy wydatkiem a osiągniętym przychodem istnieje związek przyczynowo-skutkowy...

i na dojazd na studia do rozliczenia - Wrzucone w koszty - Koszty - Prasa

data: 2005-11-16

Wydatki na dojazd na studia do rozliczenia Koszty uzyskania przychodów Gazeta Prawna z dnia 2005-11-14 Urząd Skarbowy w Tczewie uznał, że wydatki na dojazd na uczelnię w związku z podnoszeniem kwalifikacji w szkole wyższej można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, niezależnie czy chodzi o dojazd na uczelnię pociągiem, autobusem oraz samochodem, ujętym w ewidencji środków trwałych...

a za wizę to nie koszt spółki - Wrzucone w koszty - Koszty - Prasa

data: 2005-11-07

Opłata za wizę to nie koszt spółki Rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych Gazeta Prawna z dnia 2005-11-07 Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrzył skargę spółki, której organy podatkowe zakwestionowały zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów opłaty za wydanie wizy dla obcokrajowca, prezesa spółki, wydatków na podróż służbową prezesa oraz wydatków na przejazdy taksówkami w dni wolne od pracy...

jsze odsetki, dzisiejsze koszty - Wrzucone w koszty - Koszty - Prasa

data: 2005-11-07

Wczorajsze odsetki, dzisiejsze koszty Puls Biznesu z dnia 2005-11-07 W przypadku zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego przedsiębiorcy mogą zaliczać odsetki oraz różnice kursowe do kosztów uzyskania przychodów pośrednio lub bezpośrednio. W pierwszym przypadku, jeżeli koszty zostaną poniesione przed przyjęciem inwestycji do używania wówczas powiększą one jej wartość początkową inwestycji...

par butów na służbowe spacery - Wrzucone w koszty - Koszty - Prasa

data: 2005-10-20

Sześć par butów na służbowe spacery Wydatki na ubranie Rzeczpospolita Dobra Firma z dnia 2005-10-20 Zdaniem Izby Skarbowej w Rzeszowie nie stanowią kosztów uzyskania przychodów wydatki na nabycie odzieży i butów. Są to bowiem wydatki jakie ponosi każda osoba, niezależnie od faktu czy prowadzi działalność gospodarczą, czy też nie...

zystkie straty można wrzucić w koszty - Wrzucone w koszty - Koszty - Prasa

data: 2005-10-11

Nie wszystkie straty można wrzucić w koszty Jak rozliczać uszczerbek w majątku przedsiębiorstwa Puls Biznesu 2005-10-11, s.20 Powstałe w wyniku kradzieży lub pożaru straty w majątku przedsiębiorstwa można zaliczyć w koszty firmy, ale nie w każdym przypadku. Aby tego dokonać należy jednak udowodnić, że przedsięwzięło się wszelkie możliwe środki aby stracie zapobiec...

szty, nie było przychodów - Wrzucone w koszty - Koszty - Prasa

data: 2005-09-22

Są koszty, nie było przychodów Wydatki na uruchomienie działalności Rzeczpospolita Dobra Firma z dnia 2005-09-22 Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że za koszty uzyskania przychodów mogą być uznane wydatki na założenie i rozruch firmy, mimo że faktycznie później nie został osiągnięty przychód, ponieważ przedsiębiorca zrezygnował z prowadzenia działalności...

żna zaliczyć do kosztów - Wrzucone w koszty - Koszty - Prasa

data: 2005-09-19

Nie można zaliczyć do kosztów Usługi medyczne dla członków zarządu Gazeta Prawna z dnia 2005-09-19 Usługi medyczne dla członków zarządu nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Na taki stanowisku stoi Izba Skarbowa w Poznaniu. Urzędnicy uznali, że takie wydatki nie mają bezpośredniego związku z uzyskiwanym przychodem spółki...

cił, ale nie wrzuci w koszty - Wrzucone w koszty - Koszty - Prasa

data: 2005-09-08

Zapłacił, ale nie wrzuci w koszty Wydatki poniesione za kontrahenta Rzeczpospolita Dobra Firma z dnia 2005-09-08 Często zdarza się, że przedsiębiorcy ponoszą określone wydatki na rzecz swoich kontrahentów, np.: aby ci produkowali wyroby lepszej jakości, na ich zlecenie. Okazuje się jednak, że organy skarbowe często kwestionują te wydatki...

dowanie bez wpływu na przychód - Wrzucone w koszty - Koszty - Prasa

data: 2005-08-26

Odszkodowanie bez wpływu na przychód Wydatki na wyrządzenie szkody w ramach działalności gospodarczej Rzeczpospolita Dobra Firma z dnia 2005-08-18 Zgodnie z przepisami ustaw o podatkach dochodowych kosztem przedsiębiorcy nie mogą być odszkodowania z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz...