e-Księgarnia

Samochód
a podatki 2010

Samochód a podatki 2010

Definicje samochodu ciężarowego i samochodu osobowego, zasady klasyfikacji samochodów dla celów podatkowych oraz konsekwencje podatkowe z tym związane ...

 

W dniu 12 czerwca 2010 roku został wstrzymany codzienny przegląd prasy podatkowo-gospodarczej.
Zapraszamy do lektury aktualności podatkowych.

Strona, na której się znajdujesz, ma charakter archiwalny.

 

Wydatki na zastępcze auto mogą być kosztem firmy

Rzeczpospolita z dnia 2007-12-13
Maciej Grochulski

Wydatki na używanie samochodu zastępczego, związane z jego eksploatacją moga stanowić koszty podatkowe firmy. Podatnik może również odliczyć VAT od kupowanego paliwa. Jednak nie do każdego samochodu. W przypadku otrzymania samochodu zastępczego u przedsiębiorcy nie powstaje przychód podatkowy z tytułu nieodpłatnego lub częściowo odpłatnego świadczenia. W zakresie kosztów uzyskania przychodów należy zwrócić uwagę, że kwalifikacja podatkowa wydatków na eksploatację samochodu będzie różna w zależności od tego czy samochodem zastępczym będzie samochód osobowy, czy inny niż osobowy. Koszty paliwa do napędu samochodu innego niż osobowy mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów bez jakichkolwiek ograniczeń. W samochodów osobowych wydatki na paliwo mogą być kosztem podatkowym jedynie w części nieprzekraczającej kwoty wynikającej z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu przez stawkę za jeden kilometr przebiegu (tzw. kilometrówka). W granicach limitu kosztem mogą być także inne wydatki ponoszone w związku z eksploatacją tego samochodu. Należy wówczas prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu.

Do samochodów zastępczych udostępnionych w ramach leasingu nie będzie się jednak stosować limitu kilometrówki. Nie trzeba dla nich także prowadzić ewidencji przebiegu. Taki samochód zastępczy jest bowiem w dalszym ciągu używany na podstawie umowy leasingu.

O odliczeniu VAT od paliwa także będzie decydować rodzaj samochodu zastępczego. W przypadku samochodów osobowych, prawo do odliczenia nie przysługuje. Dla pozostałych samochodów odliczenie jest możliwe na ogólnych zasadach.