Wskaźniki

Rozlicz się z PIT.pl

Rozlicz podatek PIT za 2013 rok z PIT.pl

Deklaracje PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-28/A, PIT-38, PIT-39 wraz z załącznikami wydrukujesz lub wyślesz do e-deklaracje.gov.pl

Pomoc eksperta

ZUS

Wynagrodzenie przeciętne

 

Stawka Okres
3.823,32 zł IV kwartał 2013
3.651,72 zł III kwartał 2013
3.612,51 zł II kwartał 2013
3.740,05 zł I kwartał 2013

 

*Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11.02.2014 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2013 r.

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w kwartale służy m.in. ustaleniu ograniczeń podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe czy określeniu minimalnego wynagrodzenia uczniów.
Omawiane wynagrodzenie stanowi również zmienną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania programu PŁATNIK. Bez aktualizacji danych w tym zakresie nie będzie możliwe przeprowadzenie prawidłowej weryfikacji dokumentów ubezpieczeniowych dotyczących np. osób prowadzących działalność gospodarczą czy zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia.
Aby uzupełnić bazę danych programu PŁATNIK należy otworzyć następujące menu:

Administracja -> Ustawienia programu

Następnie w nowo otwartej aplikacji należy wejść do zakładek:

Wyliczenia  -> Parametry wyliczeniowe

Menu rozwijalne parametrów w ostatniej pozycji zawiera kwotę przeciętnego wynagrodzenia. Należy wybrać tę opcję, a następnie wcisnąć "dodaj" i uzupełnić bazę danych programu.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t. jedn. Dz.U. 2009 nr 153 poz. 1227 z późn. zm.):
Art. 20. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie:

1) do 7 roboczego dnia lutego każdego roku:

a) kwotę przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym,

b) kwotę bazową, o której mowa w art. 19;

2) do 7 roboczego dnia drugiego miesiąca każdego kwartału kwotę przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

Pamiętasz o zmianach w rozliczaniu samochodów w firmie?

Korzystaj z zawsze aktualnego programu KPiR

SKP® - sprawdź, jak wiele zyskasz!


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj Dodaj komentarz