Rozlicz PIT za 2016 rok

Pobierz bezpłatny program i rozlicz PIT za 2016 rok


Deklaracje PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-28/A, PIT-38, PIT-39 wraz z załącznikami wydrukujesz lub wyślesz do e-deklaracje.gov.pl

Pomoc eksperta

Interpretacje podatkowe 2016

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

ABC Przedsiębiorcy w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Koszty założenia spółki - 2006.04.24

Urząd Skarbowy w Ostrowcu Świętokrzyskim, PDII/423-1/06

Do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć np. wydatki z tytułu rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, obowiązkowych ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kosztami nie są natomiast wydatki związane z zawarciem samej umowy spółki t.j. opłata notarialna związana z zawarciem umowy oraz podatek od czynności cywilnoprawnych. Wydatki te stanowią koszty wspólników spółki przy zbyciu udziałów.


Zmiana wpisu spółki małżeńskiej - 2005.08.25

Izba Skarbowa w Warszawie, VO/4407/14-62/05/MC

Jeżeli małżonkowie przekształcając wspólny wpis do ewidencji nie zawrą umowy spółki cywilnej, to na każdym z małżonków spoczywa obowiązek ewidencyjny, w tym obowiązek wystąpienia o nadanie odrębnego NIP. Jeżeli małżonkowie prowadzący wspólną działalność nie zawiążą spółki cywilnej, to podatnikiem podatku VAT będzie ten, kto dokona zgłoszenia rejestracyjnego dla celów tego podatku, drugi zaś małżonek podatnikiem nie będzie, mimo, że działalność podlegającą opodatkowaniu małżonkowie prowadzą wspólnie.

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj