Podatnik PIT

Zaliczki kwartalne

Wybór kwartalnej formy rozliczeń pozwala uzyskać szczególną formę kredytu podatkowego przez okres dwóch miesięcy. Optymalizując swoje zobowiązania wobec fiskusa podatnik może tak ustalać swoje zobowiązania podatkowe, by w pierwszym miesiącu kwartału zawierać istotne transakcje przychodowe, natomiast ponoszone koszty realizować w ostatnim miesiącu kwartału. Dzięki temu przez dwa miesiące możliwe jest alokowanie wolnych środków, np. jako inwestycje krótkoterminowe, które pozwolą na dodatkowe korzyści dla przedsiębiorcy.

Zaliczki na podatek dochodowy płacić należy do 20 dnia miesiąca za poprzedni kwartał. Zaliczkę za ostatni kwartał roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego. Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku za cały rok.

Uwaga !

W przypadku, gdy 20 dzień miesiąca przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, zaliczki można zapłacić w terminie do końca najbliższego dnia roboczego. W przypadku zaliczek obowiązuje zasada, że dniem ich zapłaty jest dzień obciążenia konta podatnika (wysłania przelewu) a nie dzień uznania konta organu podatkowego (dotarcia przelewu do jego adresata).

Kwartalna forma rozliczeń zarezerwowana jest w podatku dochodowym od osób fizycznych  dla małych podatników oraz podatników rozpoczynających w danym roku prowadzenie działalności. Link do limitów dla małych podatników.

Wybór kwartalnej formy rozliczeń

Wyboru kwartalnej formy rozliczeń dokonać mogą zarówno podatnicy stosujący zasady ogólne – skalę podatkową, jak i ci rozliczający się liniowo podatkiem według stawki 19%. Różnica polegać będzie na tym, że zaliczki u rozliczających się według skali pobiera się po przekroczeniu kwoty tzw. wolnej (3091 zł), natomiast u podatników opodatkowanych liniowo – podlegają one wpłacie począwszy od  kwartału, w którym podatnik uzyskuje dochód do opodatkowania.   

Mali podatnicy, którzy wybrali kwartalny sposób wpłacania zaliczek, są obowiązani do dnia 20 lutego roku podatkowego zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tego sposobu wpłacania zaliczek. Podatnicy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności w trakcie roku podatkowego, składają zawiadomienie za druku CEiDG łącznie ze zgłoszeniem działalności gospodarczej w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Zawiadomienie dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 lutego roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek.

 

Ryczałt ewidencjonowany

W przypadku podatników, którzy dokonali wyboru rozliczeń w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, kwartalna zapłata podatku możliwa jest wyłącznie, gdy otrzymane przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki - w roku poprzedzającym rok podatkowy - nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 25.000 euro. Nie ma natomiast znaczenia, czy w danym roku, w którym dokona on rozliczenia kwartalnie podatnik jest małym podatnikiem, czy też nie. Natomiast jeżeli osiągnie on przychody ponad 25.000 euro – to w przyszłym roku nie będzie w stanie kontynuować rozliczeń kwartalnych i musi powrócić do zapłaty miesięcznie.

Zawiadomienia o wyborze kwartalnej formy rozliczeń dokonuje się wcześniej – do 20 stycznia danego roku podatkowego. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej, nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania lub nie zawiadomił naczelnika urzędu skarbowego o zaprzestaniu opłacania ryczałtu co kwartał, uważa się, że nadal opłaca ryczałt w ten sposób.

 

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 18-02-2013
  • data modyfikacji: 01-06-2015

 


Komentarze

Autor: Norbert (17-02-2017 14:46:15)
Temat: PIT 4
Czy jeżeli zaliczki na podatek dochodowy PIT5 wpłacam kwartalnie to zaliczki na podatek dochodowy PIT4 również ?
Autor: Norbert (17-02-2017 13:16:39)
Temat: PIT 4
Czy jeżeli zaliczki na podatek dochodowy PIT5 wpłacam kwartalnie to zaliczki na podatek dochodowy PIT4 również ?
Autor: Dawid (02-02-2015 09:53:25)
Temat: Re: Arek
Dobrze jest- chyba pomyliłeś PIT i VAT i kwestię wyborów formy. 20 lutego jest ok.
Autor: Arek (01-02-2015 21:41:12)
Temat: PIT.PL - to jaki w końcu termin
Chłopie tu piszesz do 20 stycznia,a na PIT.PL, że do 20 lutego. To jak jest?
Autor: Aga (12-10-2014 20:32:19)
Temat: Informacja do US przy zakładaniu firmy
"Podatnicy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności w trakcie roku podatkowego, składają zawiadomienie w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania...pokaż całą treść
"Podatnicy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności w trakcie roku podatkowego, składają zawiadomienie w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu." - to jest chyba nieaktualne, składając wniosek CEIDG w Urzędzie Miasta (Gminy), tj. zakładając firmę musimy zaznaczyć rodzaj rozliczeń z US w sprawie podatku dochodowego - miesięcznego lub kwartalnego.Nie ma więc potrzeby składania już czegokolwiek do US.zwiń
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz