Zaliczki miesięczne

Regułą jest, że podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, odprowadzają miesięcznie zaliczki na podatek dochodowy, chyba że dokonają innego wyboru.

Dotyczy to zarówno podatników rozliczających się na zasadach ogólnych, jak i podatników podatku liniowego. W ramach zasad ogólnych nie są składane miesięczne deklaracje podatkowe.

Przedsiębiorcy i najemcy

Na takich właśnie ogólnych zasadach wpłacają zaliczki nie tylko przedsiębiorcy, którzy nie wybrali innych zasad wpłacania zaliczek, ale również wynajmujący prywatnie, którzy wybrali zasady ogólne opodatkowania przychodów z najmu.

Do obliczania zaliczki miesięcznej nie łączymy dochodów z działalności gospdodarczej i dochodów z najmu - zaliczkę obliczamy oddzielnie od każego z dochodów.

Na przykład:

Dochód z najmu: 10000zł   Dochód z działalności 200zł.

Zaliczka miesięczna z najmu: 10000zł x 0,19 - 572,54zł = 1327,46zł 

Zaliczka miesięczna z działalności: 200zł x 0,19 = 38zł (można dokonać odliczeń ZUS od dochodu i podatku).

Suma: 1327,46zl + 38zł = 1365,46zł w zaokrągleniu 1365zł.

Nie łączymy straty z działalności gospodarczej z dochodem z najmu (nie kompensuje się) i odwrotnie - dochód z działalności gospodarczej nie łączy się ze stratą z najmu (nie kompensuje się).

Nie ma znaczenia, przy którym dochodzie podatnik uwzględni kwotę wolną od podatku. W przypadku podatników podatku liniowego należy uwzględnić ją przy obliczaniu zaliczki od najmu. Wtedy jednak nie łączymy zaliczki:

Na przykład:

Dochód z najmu: 10000zł   Dochód z działalności opodatkowany liniowym 200zł.

Zaliczka miesięczna z najmu: 10000zł x 0,19 - 572,54zł = 1327,46zł w zaokrągleniu 1327zł

Zaliczka miesięczna z działalności: 200zł x 0,19 = 38zł (można dokonać odliczeń ZUS od dochodu i podatku).

Jak obliczyć zaliczkę

Podatnicy podatku dochodowego opodatkowani na zasadach ogólnych:

rozpoczynają płacenie zaliczki od miesiaca, w którym zgodnie ze skalą podatkową wystąpił podatek do zapłaty (dochód z działalności gospodarczej i najmu prywatnego przekroczył kwotę wolną od podatku). Jeżeli w okresie późniejszym zaliczka narastająco od początku roku będzie mniejsza niż zaliczki należne za poprzednie miesiące, nie wystąpi obowiązek odprowadzenia zaliczki.

Na przykład:

Zaliczki za okres styczeń-luty 2007r. wyniosły 2400zł ze względu na wysoki dochód. Za marzec przedsiębiorca osiągnął dochód z działalności gospodarczej 4000zł.

Zaliczka wynosi 4000zł x 0,19 = 760zł - 572,54zł = 187,46zł w zaokrągleniu 187zł. Po odliczeniu podatku należnego za poprzednie okresy 2400zł zaliczka za marzec nie wystąpi.

W przypadku przedsiębiorców uzyskujących dochody z najmu sytuacja wyglada nieco inaczej, gdyż dochodów z najmu nie łączymy z dochodami z działalności gospodarczej.

Na przykład:

Zaliczki za okres styczeń-luty 2007r. wyniosły 2400zł ze względu na wysoki dochód w sumie z najmu prywatnego i działalności gospodarczej. Za marzec przedsiębiorca osiągnął stratę z działalności gospodarczej 4000zł i dochód z najmu 25000zł.

Zaliczka wynosi 25000zł x 0,19 = 4750zł - 572,54zł = 4177,46zł w zaokrągleniu 4177zł. Po odliczeniu podatku należnego za poprzednie okresy 2400zł zaliczka za marzec wyniesie 1777zł.

W przypadku podatników podatku liniowego (działalność gospodarcza) oraz najmu (zasady ogólne) zaliczkę liczymy odrębnie i sumujemy.

Na przykład:

Za styczeń dochód z działalności gospodarczej wyniósł 1000zł, dochód z najmu 4000zł.

Zaliczka z działalności gospodarczej wynosi 1000zł x 0,19 = 190zł

Zaliczka z najmu wynosi 4000zł x 0,19 = 760zł - 572,54zł = 187,46zł w zaokrągleniu 187zł.

Za styczeń należy w sumie odprowadzić 190zł + 187zł = 377zł.

Uwaga! Zaliczka za grudzień

Zaliczka za grudzień płatna jest do 20 grudnia, w wysokości zaliczki za listopad (po prostu zaliczkę za listopad należy wpłacić podwójnie). Wpłaty można dokonać na jednym druku (obie zaliczki w jednej kwocie). W rozliczeniu rocznym podatek zostanie rozliczony w faktycznie należnej wysokości (dopłata albo nadpłata).