Pomoc eksperta

Aktywny druk

CEIDG-1 Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

 

pobierz

Zawieszenie działalności

Zawieszenie działalności spółki w KRS

Zawieszenie działalności podmiotu podlegającego wpisowi do KRS (np. sp. z o.o., S.A.) odbywa się na podstawie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Wniosek w tej sprawie składa się na druku KRS-Z62.

Wpis do Rejestru informacji o zawieszeniu (wznowieniu) wykonywania działalności gospodarczej polega na zamieszczeniu w dziale 6 rejestru przedsiębiorców daty rozpoczęcia zawieszenia (wznowienia) wykonywania działalności gospodarczej.

Standardowy KRS-Z62 - wniosek o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej oraz wniosek o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej zawierać musi następujące informacje o przedsiębiorcy:

  • nazwę lub firmę;
  • numer KRS;
  • numer NIP;
  • siedzibę i adres przedsiębiorcy;
  • datę rozpoczęcia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej albo
  • datę wznowienia wykonywania działalności gospodarczej.

Do wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca załącza oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników. Dołączone powinny być również dokumenty stwierdzające podjęcie określonej uchwały o zawieszeniu – wznowieniu. Podpis na druku KRS-Z62 powinni składać umocowani do tego przedstawiciele podmiotu.

Podmiot wpisany do KRS musi dokonywać dodatkowych zgłoszeń w ZUS i US.

Wspólnicy spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej muszą zgłosić fakt zawieszenia do Naczelnika Urzędu Skarbowego przed upływem 7 dni od dnia złożenia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Pozostali podatnicy nie mają obowiązku zgłaszać dodatkowo spraw do US.

Jak wskazuje ZUS: „W przypadku zgłoszenia, zawieszenia lub wznowienia działalności przez spółkę w Krajowym Rejestrze Sądowym, spółka dodatkowo wypełnia odpowiednio dokumenty zgłoszeniowe lub wyrejestrowujące, zmieniające lub korygujące dane spółki jako płatnika składek: ZUS ZPA, ZAA, ZBA, ZIPA, ZWPA, które zostaną bezpośrednio przekazane przez sądy rejestrowe do odpowiedniej jednostki ZUS (zgodnie z adresem siedziby spółki). Natomiast wspólnicy spółek: komandytowej, jawnej, partnerskiej lub jednoosobowej spółki z o.o., składają do ZUS odpowiednio zgłoszenie/wyrejestrowanie siebie jako płatnika składek na własne ubezpieczenia na formularzu ZUS ZFA, ZUS ZWPA, ZUS ZIPA z własnymi odrębnymi danymi identyfikacyjnymi: NIP i PESEL. Mogą tego dokonać również za pośrednictwem sądu rejestrowego (www.zus.gov.pl)”.

Podmioty podlegające wpisowi do KRS przy zgłaszaniu zawieszenia nie muszą w druku podawać przewidywanej daty wznowienia działalności, niemniej zawsze składają dwa wnioski – o zawieszeniu i w momencie wznawiania – druk o wznowieniu.

Uwaga ! Opłaty i ogłoszenie

Wniosek o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej oraz wniosek o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej jest zwolniony z opłat sądowych. Wpisy dokonane w wyniku rozpoznania takich wniosków nie podlegają ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Wniosek powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu o zawieszeniu lub wznowieniu działalności. Zawieszenie działalności jest możliwe na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Brak wniosku o wznowienie w terminie 24 miesięcy powoduje wszczęcie postępowania w tej sprawie. W razie stwierdzenia, że wniosek o wpis nie zostały złożone pomimo upływu terminu, sąd rejestrowy wzywa obowiązanych do ich złożenia, wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin, pod rygorem zastosowania grzywny.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 19-09-2012
  • data modyfikacji: 01-06-2015

Program PKPiR dla firm i biur

Bezpłatna opieka do końca 2018 roku!

Kup już od 119 zł

www.KsiegaPodatkowa.pl


Komentarze

Autor: Istvan Segety (30-05-2017 11:59:42)
Temat: zwolnienie z opłat sądowych
Uprzejmie proszę o wskazanie przepisu ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r, poz. 623) na podstawie którego przedmiotowy wniosek jest zwolniony od...pokaż całą treść
Uprzejmie proszę o wskazanie przepisu ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r, poz. 623) na podstawie którego przedmiotowy wniosek jest zwolniony od opłat sądowych.zwiń
Autor: Istvan Segety (30-05-2017 11:58:33)
Temat: zwolnienie z opłat sądowych
Uprzejmie proszę o wskazanie przepisu ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r, poz. 623) na podstawie którego przedmiotowy wniosek jest zwolniony od...pokaż całą treść
Uprzejmie proszę o wskazanie przepisu ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r, poz. 623) na podstawie którego przedmiotowy wniosek jest zwolniony od opłat sądowych.zwiń
Autor: Juzek (29-01-2015 14:55:59)
Temat: Przydałby się update treści
Składanie wniosku następuję w formie tak zwanego jednego okienka. Nie trzeba przekazywać dokumentów oddzielnie do sadu czy US. Zrobi to za nas sad (KRS)
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz
Drukuj