Pomoc eksperta

Aktywny druk

CEIDG-1 Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

 

pobierz

Zawieszenie działalności

Zawieszenie przed 2009 r.

Do momentu wprowadzenia zasad zawieszenia działalności poprzez art. 14a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (czyli do nowelizacji obowiązującej od 20.09.2008 r.), przedsiębiorca pozbawiony był prawnych możliwości zawieszania działalności. Nie oznaczało to jednak, że nie prowadzono działań faktycznych polegających na zawieszeniu funkcjonowania firmy.

Przed 2009 r. zawieszenie działalności formalnie przybierało postać wyrejestrowania działalności, zakończenia jej prowadzenia na określony czas.

Utarła się więc praktyka, zgodnie z którą podatnik, by zawiesić działalność musiał samodzielnie wyrejestrować się ze wszystkich ubezpieczeń oraz faktycznie nie prowadzić działalności (kontrolowane było, czy nadal spełnia warunki poszczególnych definicji prowadzącego działalność gospodarczą, wskazanych w ustawach regulujących prowadzenie działalności – ustawach ubezpieczeniowych, podatkowych itd.), w tym nie zatrudniać pracowników. Brak było natomiast ograniczenia minimalnego okresu, w którym działalność była zawieszona.

Przepisy art. 14a wprowadzone zostały od dnia 20.09.2008 r.

Do tego okresu należało:

  • wyrejestrować ubezpieczonego na druku ZWUA z kodem 100 – jako przyczyna - ustanie tytułu do ubezpieczeń.
  • wyrejestrować płatnika składek na druku ZWPA z kodem 111 – jako przyczyna zaprzestanie prowadzenia działalności.

Uwaga!

Obecnie (już po 2008 r.) trwają postępowania w stosunku do osób, które nieświadomie zawieszały płatności składek ZUS bez wyrejestrowania działalności. Postępowania dotyczą głównie udowadniania przez organy ubezpieczeniowe, że podatnik albo nie dokonał wyrejestrowania, albo dokonując go, prowadził nadal działalność gospodarczą.

Wyrejestrowujący działalność powinien być świadomy również tego, że zawieszenie (zakończenie) działalności – powinno wywoływać skutki również w sferze pozostałych przepisów, np. podatków dochodowych, VAT, wpisie w działalności do ewidencji gminy, miasta.

Samo niedopełnienie obowiązku wyrejestrowania, przy faktycznym zaprzestaniu prowadzenia działalności nie mogło powodować obowiązku opłacania składek ZUS i zdrowotnych w okresie nieprowadzenia działalności. Istotą jest zatem, jaka była faktyczna sytuacja u podatnika oraz czy można udowodnić, że przedsiębiorca spełniał czy nie spełniał definicję prowadzącego działalność.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 20-09-2012
  • data modyfikacji: 01-06-2015

Program PKPiR dla firm i biur

Bezpłatna opieka do końca 2018 roku!

Kup już od 119 zł

www.KsiegaPodatkowa.pl


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj