W dniu 12 czerwca 2010 roku został wstrzymany codzienny przegląd prasy podatkowo-gospodarczej.
Zapraszamy do lektury aktualności podatkowych.

Strona, na której się znajdujesz, ma charakter archiwalny.

 

Zerowa stawka tylko wtedy, gdy firma ma potwierdzenie wywozu

Rzeczpospolita z dnia 2008-02-11
Jarosław Piątek

Wielu eksporterów ma problemy z rozliczaniem podatku VAT, jeżeli z opóźnieniem otrzymują dokumenty potwierdzające wywóz towarów. Rozliczenie jest zależne od tego, czy jest to eksport pośredni, czy bezpośredni. Eksport bezpośredni występuje wtedy, gdy wywóz jest dokonywany przez dostawcę towaru lub na jego rzecz a eksport pośredni występuje wtedy, gdy wywóz jest dokonywany przez nabywcę towaru lub na jego rzecz. Dokumentami potwierdzającymi wywóz są karta 3 dokumentu SAD potwierdzona przez urząd celny bądź elektroniczne potwierdzenie wywozu w razie korzystania przez podatnika z procedury odprawy towarów w systemie ECS (Export Control System). Przy eksporcie pośrednim, z uwagi na rozliczenia polskiego podatnika, dokumentem potwierdzającym wywóz będzie w praktyce kopia dokumentu SAD, otrzymana od nabywcy zagranicznego. Podatnik może zastosować 0-proc. stawkę VAT przy eksporcie bezpośrednim, jeśli przed złożeniem deklaracji za miesiąc, w którym dokonał wywozu, ma dokument potwierdzający ten wywóz. W przeciwnym wypadku transakcji tej nie wykazuje ani w ewidencji VAT, ani w deklaracji VAT. W następnym okresie rozliczeniowym podatnik musi już wykazać taką transakcję w deklaracji ze stawką 0%, jeżeli otrzymał dokument potwierdzający wywóz lub ze stawką właściwą dla sprzedaży krajowej, jeżeli nie ma potwierdzenia wywozu. W eksporcie bezpośrednim, jeżeli podatnik nie ma potwierdzenia wywozu, to musi wykazać dostawę, jako dostawę krajową. Otrzymanie potwierdzenia wywozu w późniejszym terminie uprawnia podatnika do korekty deklaracji.