Podatek VAT

Kasy fiskalne

Zeszyt korekt – ewidencja korekt kasy fiskalnej

Od 1 kwietnia 2013 r. sformalizowano system dokumentacji zwrotów towarów i reklamacji. Dotychczas zeszyt korekt był uznawany przez kontrole podatkowe, niemniej zasady jego prowadzenia nie wynikały z żadnych przepisów.

Nie należy na kasie fiskalnej wprowadzać zwrotów ze znakiem minus lub poprzez storno. Podatnicy, którzy ewidencjonują obrót przy zastosowaniu kas rejestrujących, dokonują zapisów w księdze na podstawie danych wynikających z raportów dobowych (ewentualnie – miesięcznych) skorygowanych o wartości dotyczące zwrotów towarów wynikające z odrębnych ewidencji.

Obecnie zwroty towarów i uznane reklamacje towarów i usług, które skutkują zwrotem całości lub części należności (zapłaty) z tytułu sprzedaży, ujmuje się w odrębnej ewidencji zawierającej:

 • datę sprzedaży;
 • nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację i ewentualnie opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy;
 • termin dokonania zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi;
 • wartość brutto zwracanego towaru lub wartość brutto towaru lub usługi będących przedmiotem reklamacji oraz wartość podatku należnego – w przypadku zwrotu całości należności z tytułu sprzedaży;
 • zwracaną kwotę (brutto) oraz odpowiadającą jej wartość podatku należnego – w przypadku zwrotu części należności z tytułu sprzedaży;
 • dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży;
 • protokół przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi podpisany przez sprzedawcę i nabywcę.

UWAGA ! e-handel w zeszycie korekt

Prowadzący sprzedaż wysyłkową mogą mieć problemy związane z nowymi regulacjami. Przede wszystkim brak jest definicji „zwrotu towaru”, który podlega zapisowi w ewidencji. Nie jest zatem pewne, czy nieodebrany przez klienta towar to towar zwrócony czy też nie. Ponadto kłopotliwe będzie podpisanie protokołu przyjęcia zwrotu przez nabywcę. Praktyka kształtować będzie protokoły przesyłane łącznie z towarem (przed ich odbiorem) z podpisem nabywcy oraz wraz z paragonem wysłanym łącznie ze zwracanym towarem.

W przypadku wystąpienia oczywistej pomyłki na kasie fiskalnej podatnik dokonuje niezwłocznie jej korekty przez ujęcie w odrębnej ewidencji (zeszycie korekt):

 • błędnie zaewidencjonowanej sprzedaży (wartość sprzedaży brutto i wartość podatku należnego);
 • krótkiego opisu przyczyny i okoliczności popełnienia pomyłki oraz dołączenie oryginału paragonu fiskalnego dokumentującego sprzedaż, przy której nastąpiła oczywista pomyłka.

W przypadku oczywistej pomyłki podatnik powinien na kasie wprowadzić sprzedaż w prawidłowej wartości – zatem automatycznie dokonać również odpowiedniej czynności bezpośrednio na kasie, by kwota pozostała zarejestrowana  prawidłowo (a nie w kwocie pomyłkowej). Może zatem na bieżąco usuwać wskazane w zeszycie korekt błędy.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 19-03-2013
 • data modyfikacji: 01-06-2015

 


Komentarze

Autor: ganeshi (17-07-2015 08:46:47)
Temat: ewidencja pomyłek
każdą, powtarzam, każdą pomyłkę trzeba skorygować, bo później są problemy. Tu jest link do dobrego wzoru ewidencji pomyłek na kasie fiskalnej: cenabiznesu.pl/-ewidencja-oczywistych-pomylek-na-kasie-fiskalnej-wzor-z-omowieniem prowadźcie takie coś i...pokaż całą treść
każdą, powtarzam, każdą pomyłkę trzeba skorygować, bo później są problemy. Tu jest link do dobrego wzoru ewidencji pomyłek na kasie fiskalnej: cenabiznesu.pl/-ewidencja-oczywistych-pomylek-na-kasie-fiskalnej-wzor-z-omowieniem prowadźcie takie coś i nie powtarzajcie moich błędów...zwiń
Dodaj swój komentarz