W dniu 12 czerwca 2010 roku został wstrzymany codzienny przegląd prasy podatkowo-gospodarczej.
Zapraszamy do lektury aktualności podatkowych.

Strona, na której się znajdujesz, ma charakter archiwalny.

 

Zła ulga na złe długi
Nieżyciowe przepisy

Gazeta Prawna z dnia 2006-09-15
Marcin Musiał

Obowiązujące od ponad rok przepisu o tzw. uldze na złe długi nie ułatwiają prowadzenia działalności, ponieważ trudno z tej ulgi skorzystać. Ulga polega na możliwość korekty podatku należnego z tytułu dostawy towarów i usług w przypadku nieściągalności należności wynikających z tych transakcji. Zdaniem Jarosława Antosika, partnera w firmie doradztwa podatkowego Accreo Taxand, podatnik chcący skorzystać z ulgi musi spełnić tak wiele warunków, że praktyczne wykorzystanie ulgi jest bardzo trudne, kosztowne i czasochłonne. Chodzi m.in. o udowodnienie że wierzytelność jest nieściągalna w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, dłużnik musi być czynnym podatnikiem VAT oraz konieczność skutecznego zawiadomienia dłużnika i urzędu skarbowego o nieściągalności wierzytelności.

Jarosław Antosik twierdzi, że korzystniejsze byłoby przyjęcie wzorców brytyjskich przewidzianych w jednym z pierwszych projektów zmian ustawy o VAT. Ulga przysługiwała by wówczas podatnikom, którzy zapłacili podatek należny z tytułu transakcji z innymi podatnikami VAT, jednak należności nie zostały uregulowane w ciągu sześciu miesięcy od upływu terminu płatności, mimo trzykrotnego wezwania do zapłaty.