Ostatnie zmiany przepisów w zakresie podatku VAT

Zmiany podatku VAT w 2011 roku

Miejsce świadczenia usług

1 stycznia 2011 roku zmieniły się zasady ustalania miejsca świadczenia w podatku VAT. Ogólna zasada ustalenia miejsca wykonania usługi zależy od tego, czy świadczenie dokonywane jest na rzecz podatnika czy na rzecz niepodatnika podatku. W teorii obowiązuje zatem inne ustalenie miejsca świadczenia między podmiotami profesjonalnymi (bussines – bussines) oraz na rzecz konsumenta (bussines – konsument) ...

Zmiana PKWiU w 2011

1 stycznia 2011 r. diametralnie zmieniają się zasady ustalania i definiowania towarów i usług dla celów podatku VAT. Od 1 stycznia 2011 r. należy stosować rozporządzenie z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), Dz. U. 2008, nr 207, poz. 1293. Zmienia się sama zasada przyporządkowania stawki podatku do poszczególnych towarów i usług. Dotychczas bowiem podstawą jej ustalenia była ...

Stawki VAT 2011/2012

Zmiany jakie zachodzą w stawkach podatku VAT dotyczą okresu trzech lat. W okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.:

  • stawka podatku 22%, wynosi 23 %;
  • stawka obniżona podatku wynosi 8 %;
  • stawka zryczałtowanego zwrotu podatku (w przypadku zwrotu rolnikom ryczałtowym kwoty podatku VAT przy sprzedaży produktów rolnych podatnikom VAT) wynosi 7 %;
  • stawka ryczałtu, dla świadczących usługi taksówek osobowych (PKWiU 60.22.11-00.00), wynosi 4 %.

Samochód a VAT

W okresie 2011-2012 nie ma możliwości nabycia samochodu na preferencyjnych zasadach obowiązujących od roku 2004, a potwierdzonych wyrokiem w sprawie Magoora. Zasady przejściowe na te lata nie będą wprowadzone bezpośrednio do ustawy o VAT, wynikać będą z przepisów nowelizujących ...

Kasy fiskalne - zmiany od 1 stycznia 2011 roku

Nowe rozporządzenie (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 930) wprowadza okres przejściowy co powoduje, że zwolnienia przedmiotowe występujące w tym roku zachowują swą moc do 30 kwietnia 2011r. Od tej daty obowiązywać w pełni mają nowe przepisy w zakresie zwolnień ...

Zmiany VAT z 1 kwietnia 2011 roku

1 kwietnia 2011 r. zaczęła obowiązywać potężna zmiana ustawy o podatku VAT. Wprowadzana z krótkim vacatio legis, uchwalana w pośpiechu i niekorzystna dla przedsiębiorców. Sprawdź, co w praktyce przyniosły zmiany...

Zmiany w VAT-UE

Obowiązująca od 1 lipca 2011 r. zmiana ustawy o VAT precyzuje zasady posługiwania się numerem VAT-UE. Szczególną ostrożność powinni wykazać podatnicy dokonujący nabyć wewnątrzwspólnotowych o rocznej wartości mniejszej niż 50 000 zł ...

Wrześniowe zmiany w podatku VAT

Wrześniowe zmiany w podatku VAT rozszerzają katalog towarów i usług opodatkowanych stawkami preferencyjnymi. Co istotne, preferencyjne zmiany mają moc wsteczną i stosować można je w części od 1 stycznia 2011, w części od 2 sierpnia 2011 r. ...

  • data utworzenia: 12-12-2012
  • data modyfikacji: 01-06-2015

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz