Wskaźniki
Pomoc eksperta

ZUS

 

>>> Niższe składki ZUS dla nowych firm aż przez trzy lata <<<

 


Składki ZUS nowych przedsiębiorców obowiązujące w 2017 r.

Podstawa wymiaru Składki ZUS obowiązujące 2017
Społ. Zdrow. F. Pr. Konto 83..1
bez chorobowego
Konto 83..1
z chorobowym
Konto 78..2 Konto 73..3
za okres 175,92 zł 190,62 zł 297,28 zł 14,70 zł
01-12.2017 01-12.2017 01-12.2017 Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenie
zdrowotne
Fundusz Pracy**
Emer. Rent. Chor. Wyp.*
600,00 zł 3303,13 zł 600,00 zł 117,12 zł 48,00 zł 14,70 zł 10,80 zł 297,28 zł 14,70 zł

 

>>> W 2018 r. bez indywidualnego konta nie opłacisz składek ZUS <<<

 

* Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych
** Składka na Fundusz Pracy nie wystąpi, jeżeli przedsiębiorca nie posiada innych tytułów do ubezpieczenia społecznego. Jeżeli jednak przedsiębiorca posiada inne tytuły (np. umowa o pracę, zlecenie itd.), wówczas obowiązek zapłaty składek na Fundusz Pracy wystąpi, gdy łączna podstawa wymiaru składek wyniesie co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (2017 r.: 2000,00 zł).

 

487,90 zł - Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (kwota nie obejmuje składki na FP)

473,20 zł - Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (kwota nie obejmuje składki na FP)

 


Składki ZUS nowych przedsiębiorców obowiązujące w 2018 r.

Podstawa wymiaru Składki ZUS obowiązujące 2018
Społ. Zdrow. F. Pr. Konto 83..1
bez chorobowego
Konto 83..1
z chorobowym
Konto 78..2 Konto 73..3
za okres 184,72 zł 200,16 zł xxx* zł 15,44 zł
01-12.2018 01-12.2018 01-12.2018 Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenie
zdrowotne
Fundusz Pracy**
Emer. Rent. Chor. Wyp.*
630,00 zł xxx* zł 630,00 zł 122,98 zł 50,40 zł 15,44 zł 11,34 zł xxx* zł 15,44 zł

 

* Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych
** Składka na Fundusz Pracy nie wystąpi, jeżeli przedsiębiorca nie posiada innych tytułów do ubezpieczenia społecznego. Jeżeli jednak przedsiębiorca posiada inne tytuły (np. umowa o pracę, zlecenie itd.), wówczas obowiązek zapłaty składek na Fundusz Pracy wystąpi, gdy łączna podstawa wymiaru składek wyniesie co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (2018 r.: 2100,00 zł).

 

Składka zdrowotna w 2018 roku

Wysokość składki zdrowotnej obowiązującej w 2018 roku poznamy dopiero w styczniu 2018 roku. Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2018 roku stanowi bowiem 75% przeciętnego miesięczna wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2017 roku. Należy więć poczekać na komunikat GUS w tej sprawie.

 

Osoby podejmujące działalność gospodarczą po raz pierwszy od 5 lat mają prawo do ograniczenia wysokości swoich składek ZUS w okresie pierwszych 24 miesiący kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej.

Dotyczy to osób, które podjęły działalność gospodarczą najwcześniej 25 sierpnia 2005r., czyli po dniu wejścia w życie nowelizacji.

Liczy się jednak nie data wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, ale data faktycznego rozpoczęcia prowadzenia działalności, która powinna być zgodna z datami w deklaracjach zgłoszeniowych ZFA, ZPA, ZUA.

Przedsiębiorcy mogą zadeklarować wyższą kwotę podstawy wymiaru, licząc na wyższe świadczenia emerytalne czy chorobowe i rentowe, jednak mają prawo do niezwykle taniego startu.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 1998r., Nr 137, poz. 887 z późn. zm.):

"Art. 18a. 1. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych, o których mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1, w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30 % kwoty minimalnego wynagrodzenia.
2. Przepisy ust. 1 nie mają zastosowania do osób, które:
1) prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność,
2) wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej."


Komentarze

Autor: Minia (04-03-2016 12:59:24)
Temat: Niepełny miesiąc 25-ty małej składki ZUS ubezpieczenie społeczne
Rozpoczęłam działalność 17 lutego2014r Czy składka społeczna za luty 2016r. jest jeszcze małą składką tj bez chorobowego 162,73zł a z chorobowym 176,33zł. Czy już muszę płacić DUŻY...pokaż całą treść
Rozpoczęłam działalność 17 lutego2014r Czy składka społeczna za luty 2016r. jest jeszcze małą składką tj bez chorobowego 162,73zł a z chorobowym 176,33zł. Czy już muszę płacić DUŻY ZUS?zwiń
Autor: Kaja (26-02-2016 19:17:10)
Temat: do Ciekawy
Mało płacisz, to mało dostajesz :( Skoro składki obniżonem to i świadczenie chorobowe od niższej podstawy, czyli 555,00 zł
Autor: Ciekawy (25-02-2016 15:56:58)
Temat: Chorobowe
Wyjaśnił by mi ktoś czy płacą najniższe składki 465,28 zł dla nowo założonej firmy , jeżeli przez ten okres 24miesięcy zachoruję zostanie mi wypłacone chorobowe od podstawy...pokaż całą treść
Wyjaśnił by mi ktoś czy płacą najniższe składki 465,28 zł dla nowo założonej firmy , jeżeli przez ten okres 24miesięcy zachoruję zostanie mi wypłacone chorobowe od podstawy 1850zł ?zwiń
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz
Drukuj