Dotacje a podatki

eHandel

Zwrot dotacji

Dla celów podatku dochodowego w przypadku zwrotu dotacji:

  • z powodu niespełnienia warunków do jej otrzymania zmniejszeniu ulegnie przychód (z datą wsteczną), gdyż otrzymana kwota dotacji nie będzie stanowić przychodu należnego;
  • z powodu naruszenia warunków jej wykorzystania, albo z powodu niewykorzystania limitu wydatków zmniejszeniu ulegnie przychód w dacie zwrotu dotacji, gdyż do czasu zwrotu kwota dotacji stanowić będzie kwotę należną.


Jednocześnie kwota zwróconej dotacji nie będzie stanowić kosztu uzyskania przychodu.

Dla celów podatku dochodowego zwrot dotacji można udokumentować przy pomocy wyciągu bankowego w powiązaniu z dokumentami określającymi przyczynę zwrotu.

Dla celów podatku VAT, jeżeli dotacja podlegała opodatkowaniu, wówczas jej zwrot należy udokumentować fakturą VAT wewnętrzną i skorygować na jej podstawie podatek VAT należny w okresie, w którym zwrócono dotację. W pozostałych przypadkach zwrot dotacji nie podlega udokumentowaniu dla celów podatku VAT.