newsPIT

Jeżeli chcesz być zawsze na bieżąco w podatkach.
Zamów bezpłatny biuletyn podatkowy.

Aktualności podatkowe

Wysokość grzywny i stawki dziennej grzywny - przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2017 r.

2017-01-05

Grzywna za wykroczenia skarbowe oraz za przestępstwa skarbowe opiera się o wysokość minimalnego wynagrodzenia. W związku z tym, że jego wysokość w 2017 r. została podwyższona z 1850 zł do 2000 zł brutto, wymierzane przez organy skarbowe kary ulegną podwyższeniu.

Wysokość grzywny i stawki dziennej grzywny – przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2017 r.

Źródło: YAY foto

W przypadku przestępstw skarbowych:

  • wymierzając karę grzywny, sąd określa liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki dziennej; jeżeli kodeks nie stanowi inaczej, najniższa liczba stawek wynosi 10, najwyższa - 720.
  • wyrokiem nakazowym można wymierzyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających wysokości 200 stawek dziennych, chyba że kodeks przewiduje karę łagodniejszą.
  • ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe; stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia ani też przekraczać jej czterystukrotności.

W przypadku natomiast wykroczeń skarbowych:

  • kara grzywny może być wymierzona w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, chyba że kodeks stanowi inaczej,
  • mandatem karnym można nałożyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia.
  • wyrokiem nakazowym można wymierzyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających dziesięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia.
  • wymierzając karę grzywny lub nakładając ją mandatem karnym, uwzględnia się także stosunki majątkowe i rodzinne sprawcy oraz jego dochody i możliwości zarobkowe.

Kara grzywny za wykroczenie skarbowe w 2017 r.

Grzywna za wykroczenie skarbowe wyniesie od 200 zł do 40.000 zł.

Mandatem karnym skarbowym nałożyć można grzywnę do 4000 zł, a wyrokiem nakazowym – do 20.000 zł.

Kara za przestępstwa skarbowe – stawka dzienna w 2017 r.

Stawka dzienna nie może być niższa od 66,67 zł, przy czym minimalna ilość stawek dziennych to dziesięć. W efekcie najniższa możliwa dolegliwość za przestępstwo skarbowe wynosi 666,70 zł.

Piotr Szulczewski, VAT.pl


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz