Aktualności podatkowe

Złóż oświadczenie i przychód rozliczaj w dacie jego rejestracji na kasie fiskalnej

2016-01-12

Do 20 stycznia przedsiębiorcy korzystający z kasy fiskalnej mają czas na złożenie oświadczenia w sprawie uproszczenia zasad ewidencji przychodów wykazywanych na kasie fiskalnej. Po jego złożeniu, przychód ten nie będzie rozliczany w kilku okresach, lecz wyłącznie w dacie jego faktycznego wpływu.

 Złóż oświadczenie  i przychód rozliczaj w dacie jego rejestracji na kasie fiskalnej

Źródło: YAY foto

W przypadku wpłat dokonywanych na poczet usług lub dostaw towarów prowadzonych w kolejnych okresach sprawozdawczych, występuje obowiązek ewidencjonowania przychodu w okresach, w których dochodzi do tych dostaw lub świadczenia usług. Do przychodów nie zalicza się bowiem pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych. Chodzi przy tym o wpłaty, które nie mają definitywnego charakteru (zaliczka, zadatek, które mogą podlegać późniejszemu rozliczeniu w cenie lub zwrotowi na rzecz kontrahenta).

Mimo zatem faktycznych wpłat do kasy oraz występujących w raportach kwot obrotu, podatnik musi przesunąć moment rozliczenia przychodu na kolejny okres rozliczeniowy. Mimo że powoduje czasowy dodatni efekt podatkowy (zaliczka na podatek dopiero w okresie wykonania świadczenia), to powoduje kłopot przy rozliczeniach księgowych. Istnieje możliwość, by rozbieżność tę wyeliminować i prowadzić rozliczenia wyłącznie według zasady kasowej.

Zgodnie z art. 14 ust 1j ustawy o podatku PIT (odpowiednio art. 12 ust. 3g ustawy o CIT), w przypadku pobrania wpłat na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, podlegających zarejestrowaniu przy zastosowaniu kasy rejestrującej zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, za datę powstania przychodu uznaje się dzień pobrania wpłaty, jeżeli podatnicy w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, a w przypadku podatników rozpoczynających ewidencjonowanie obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej - w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęli ewidencjonowanie obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej, zawiadomią właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tego sposobu ustalania daty powstania przychodu. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki niebędącej osobą prawną obowiązek zawiadomienia dotyczy wszystkich wspólników. Przepisy prawa nie przewidują wzoru druku, na którym powinno się przedstawiać oświadczenie o wyborze uproszczenia w ewidencjonowaniu przychodów. Podatnik powinien zatem samodzielnie sporządzić i przekazać pismo do właściwego jemu urzędu skarbowego.

Piotr Szulczewski, VAT.pl

 


Komentarze

Autor: Filuta (12-01-2016 14:30:29)
Temat: Bzdurne, zawiłe
Musi tak być, z czego by tam tylu ich siedziało i pierdziało w stołki, co pierdnie to nowy akt (przepis) - przeczący (kolidujący) poprzednim - każdy musi...pokaż całą treść
Musi tak być, z czego by tam tylu ich siedziało i pierdziało w stołki, co pierdnie to nowy akt (przepis) - przeczący (kolidujący) poprzednim - każdy musi się wykazać. zwiń
Autor: april (12-01-2016 12:27:02)
Temat: oświadczenia
Chore to wszystko! Coraz więcej tych różnych oświadczeń, zaświadczeń. Tylko kto jest w stanie nad tym zapanować? Potrójna księgowość - vat, cit i ustawa o rachunkowości. ...pokaż całą treść
Chore to wszystko! Coraz więcej tych różnych oświadczeń, zaświadczeń. Tylko kto jest w stanie nad tym zapanować? Potrójna księgowość - vat, cit i ustawa o rachunkowości. Kiedy wreszcie rządzący zrozumieją, że im prościej, tym lepiej? Przez te idiotyczne przepisy nawet doświadczeni księgowi nie mogą się przebić, a co dopiero zwykli ludzie. Nic dziwnego, że budżet się sypie! Jaki odsetek podatników można skontrolować? Uproście to! Mnóstwo pieniędzy ucieka, bo ludzie się gubią w tym biurokratycznym bagnie, a nie dlatego, że nie chcą płacić podatków!zwiń
Autor: jaceksr (12-01-2016 10:27:33)
Temat: ? ? ? ?
Debilne kolejne biurokratyczne oświadczenie ! ! ! ! wynikające z zawiłości perzepisów ! ! ! ! Nie wystarczy tak robić - trzeba do tego oświadczać...pokaż całą treść
Debilne kolejne biurokratyczne oświadczenie ! ! ! ! wynikające z zawiłości perzepisów ! ! ! ! Nie wystarczy tak robić - trzeba do tego oświadczać pod rygorem nieważności przy najmniejszym spóźnieniu terminu. No tak urzędnicy muszą mieć co robić w przekłądaniu papierków bo tak jak w bajkach "Tomek i przyjaciele" mogą stać się "bezużyteczni" . Ale i tak przy tych wszystkich swoich działaniach mnóstwo ich jest bezużytecznychzwiń
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz