Aktualności podatkowe

13.12 Nowe deklaracje VAT.pdf do pobrania

Od grudnia obowiązują nowe wzory deklaracji VAT, w szczególności VAT-7 (10) oraz VAT-7K(4). Mamy również nową deklarację VAT-7D (1), którą składają podatnicy rozliczający się za okresy kwartalne, inni niż mali podatnicy (art.99 ust.3 ustawy o VAT – w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale).

Opublikowano również VAT-8 (2), VAT-9 (2), VAT-10(2) oraz nową VAT-11(1) dotyczącą wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu (składana do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu powstania obowiązku podatkowego) oraz VAT-12(1) – skróconą deklarację w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu, składaną do 25 dnia miesiąca następnego.

Nową deklarację VAT-7 stosujemy od rozliczenia za grudzień 2008 r. Nową deklarację VAT-7K stosujemy od rozliczenia za IV kwartał 2008 r. Nową deklarację VAT-7D stosujemy od rozliczenia za I kwartał 2009 r.

Do dnia 31 grudnia 2009 r. mogą być stosowane wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług (wraz z objaśnieniami) obowiązujące przed 1 grudnia 2008 r., jednak podatnicy dokonujący rozliczenia podatku należnego z tytułu importu towarów zgodnie z art. 33a ustawy o VAT (gdy towary zostaną objęte na terytorium kraju procedurą uproszczoną) muszą stosować nowe.

Bezpłatne  SMS Opis deklaracji
VAT-7 (10) Deklaracja dla podatku od towarów i usług
 Objaśnienia do deklaracji VAT-7, VAT-7K i VAT-D
VAT-7D (1)
nowość
Deklaracja dla podatku od towarów i usług
 Objaśnienia do deklaracji VAT-7, VAT-7K i VAT-D
VAT-7k (4) Deklaracja dla podatku od towarów i usług
 Objaśnienia do deklaracji VAT-7, VAT-7k i VAT-D
VAT-8 (2) Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-9 (2) Deklaracja dla podatku od towarów i usług od importu usług lub dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca
VAT-10 (2) Deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej nabyciu nowego środka transportu
VAT-11 (1) Deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu
VAT-12 (1) Skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych, opodatkowanych w formie ryczałtu

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz