newsPIT

Jeżeli chcesz być zawsze na bieżąco w podatkach.
Zamów bezpłatny biuletyn podatkowy.

Aktualności podatkowe

27.11 Akcyza: zaniżone ceny

Pracownicy Oddziału Dokumentacji Skarbowej Urzędu Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze uzyskali informację o znacznym wzroście ilości sprowadzanych używanych samochodów po zaniżonych cenach.

Przestępczy proceder uprawiany był przez właścicieli autokomisu - przez osoby i podmioty prowadzące działalność gospodarczą polegającą na komisowej sprzedaży pojazdów.

Po analizie informacji oraz materiałów zgromadzonych w ramach prowadzonej pracy operacyjnej, wytypowano komis samochodowy, który sprowadzał pojazdy, dokonywał ich rejestracji, a następnie sprzedawał, wystawiając dokumenty, w których wartość aut była zaniżana przynajmniej dziesięciokrotnie.

Zostało wszczęte postępowanie przygotowawcze o przestępstwa skarbowe z art. 56 §2, 61 §1 oraz 62 §2 kodeksu karnego skarbowego.

W ramach prowadzonego postępowania uzyskano prokuratorski nakaz przeszukania pomieszczeń w miejscu prowadzenia działalności, a także w miejscu zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego autokomis. W czynnościach realizacyjnych oprócz pracowników Urzędu Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze, wzięli udział także pracownicy grupy realizacyjnej Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu.

W wyniku przeprowadzonych czynności procesowych zabezpieczono dokumenty księgowe oraz inne dokumenty poświadczające nielegalny, przestępczy proceder prowadzony przez właściciela komisu. Zabezpieczono także jednostkę centralną komputera, który znajdował się w miejscu prowadzenia działalności.

Uwzględniając znaczne zaniżanie cen przez właściciela komisu, szacuje się, iż nieujawniony przychód z tytułu sprzedaży samochodów wyniósł ok.10 mln złotych.

Niezależnie od powyższego warto uprzedzić podatników, że Urząd Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze wszyczna również postępowania w sprawie określenia podatku dochodowego z przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w sytuacji, gdy osoba prywatna wyprzedaje działkę gruntu podzieloną na mniejsze części.


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz