Aktualności podatkowe

279,41 zł składki zdrowotnej w 2015 roku

Iwona Maczalska2015-01-21

W 2015 roku będzie obowiązywała nowa, wyższa składka zdrowotna. Pierwszą składkę zdrowotną w nowej wysokości zapłacimy już w lutym.

20 stycznia Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2014 r. wyniosło 4139,42 zł. Podana wartość służy do określenia dolnej granicy podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób spełniających warunki do objęcia ubezpieczeniem społecznym lub ubezpieczeniem społecznym rolników, które są osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą lub osobami z nimi współpracującymi.


Podstawa wymiaru składki zdrowotnej w 2015 roku

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w całym 2015 roku stanowi 75% przeciętnego miesięczna wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2014 roku. Podstawa składki zdrowotnej w 2015 roku wyniesie więc 3104,57 zł.

Ze względu na to, że składka zdrowotna wynosi 9% podstawy powyższego wymiaru, to kwota składki zdrowotnej obowiązującej za okres styczeń - grudzień 2015 roku dla przedsiębiorców będzie wynosiła 279,41 zł.

 

Składki ZUS społeczne i zdrowotne w 2015 roku - firmy opłacające pełny ZUS

Poniższe kwoty składek ZUS społecznych zostały obliczone na podstawie obwieszczenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2015 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. 2014 poz. 1137).

 

Podstawa wymiaru Składki ZUS
za styczeń - grudzień 2015
Społ. Zdrow. F. Pr. Konto 83..1
bez chorobowego
Konto 83..1
z chorobowym
Konto 78..2 Konto 73..3
za okres 699,56 zł 757,76 zł 279,41 zł 58,20 zł
01-12.2015 Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenie
zdrowotne
Fundusz Pracy
Emer. Rent. Chor. Wyp.
2375,40 zł 3104,57 zł 2375,40 zł 463,68 zł 190,03 zł 58,20 zł 45,85 zł 279,41 zł 58,20 zł

 

* Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych, czyli w wysokości 1,93%

 

1037,17 zł - Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (ze składką na Fundusz Pracy)

1095,37 zł - Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (ze składką na Fundusz Pracy)

35,63 zł - Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych FEP

 

ZUS społeczne i zdrowotne nowych firm w 2015 roku

Poniżej znajduje się wykaz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne firm w pierwszych dwoch latach działalności gospodarczej, korzystających z tzw. preferencyjnych składek ZUS.

 

Podstawa wymiaru Składki ZUS obowiązujące w 2015 roku
Społ. Zdrow. F. Pr. Konto 83..1
bez chorobowego
Konto 83..1
z chorobowym
Konto 78..2 Konto 73..3
za okres 154,61 zł 167,47 zł 279,41 zł 12,86 zł
01-12.2015 01-12.2015 01-12.2015 Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenie
zdrowotne
Fundusz Pracy**
Emer. Rent. 8% Chor. Wyp.*
525,00 zł 3104,57 zł 525,00 zł 102,48 zł 42,00 zł 12,86 zł 10,13 zł 279,41 zł 12,86 zł

 


Iwona Maczalska,
PIT.pl

 


Komentarze

Autor: rolnik (13-03-2017 13:57:20)
Temat: składka
Jeżeli rolnik jest na ręcie okresowej i prowadzi działalność ,dorobi do renty 500-800 zł miesięcznie to też musi płacić dość wysoką składkę ubez.zdowotnego.
Autor: Podatnik (09-01-2016 16:17:57)
Temat: Skladki ZUS zdrowotne 2015 rok
Nie znalazłem jasnego zestawienia..ile każdego miesiąca ani sum ogółem ile nalezalo zaplacic skladke zdrowotna a ile odliczyć od podatku...Te wszystkie długie wyjaśnienie ...nie interesują mnie w ogole...
Autor: Iwona Maczalska (29-01-2015 08:45:24)
Temat: do P.Orawski
Szanowny Panie, faktycznie podstawa prawna była błędna. Została już poprawiona. Dziękuję za uwagę.
Autor: P.Orawski (29-01-2015 08:15:14)
Temat: składki na 2015
Składki na rok 2015 wyliczane na podstawie obwieszczenia z 13 grudnia 2013 roku ??? M.P.2013 poz 1028 - to dotyczy roku 2014 a nie 2015 !!!
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz