Wskaźniki
Rozlicz PIT za 2016 rok

Pobierz bezpłatny program i rozlicz PIT za 2016 rok


Deklaracje PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-28/A, PIT-38, PIT-39 wraz z załącznikami wydrukujesz lub wyślesz do e-deklaracje.gov.pl

Pomoc eksperta

Okresy rozliczeniowe

Uwaga! Jak liczyć wymiar czasu pracy?

Aby obliczyć wymiar czasu pracy należy:

  1. Pomnożyć liczbę 40 godzin przez liczbę pełnych tygodni przypadających w danym okresie rozliczeniowym,
  2. Dodać do otrzymanej liczby iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego - przypadających od poniedziałku do piątku (liczba dni, które nie zmieściły się w pełnych tygodniach),
  3. Odjąć od otrzymanej liczby iloczyn 8 godzin i liczby dni świątecznych występujących w okresie rozliczeniowym w dniach innych niż niedziela.


Przykład:

Obliczanie wymiaru czasu pracy w 2016 roku dla 3-miesięcznego okresu rozliczeniowego:

Styczeń - Marzec: (11 tygodni x 40h) + (10 x 8h) - (3 x 8h) = 440 + 80 – 24 = 496 godzin

Kwiecień - Czerwiec: (10 tygodni x 40h) + (15 x 8h) – (2 x 8h) = 400 + 120 – 16 = 504 godzin

Lipiec - Wrzesień: (11 tygodni x 40h) + (11 x 8h) - (1 x 8h) = 440 + 88 - 8 = 520 godzin

Październik - Grudzień: (10 tygodni x 40h) + (15 x 8h) - (3 x 8h) = 400 + 120 – 24 = 496 godziny

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. 21, poz. 94 z późn. zm.).


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj