Abolicja (umorzenie składek ZUS)

W związku z niejasnym brzmieniem przepisów ZUS, od 15 stycznia 2013 r. obowiązuje abolicja w zakresie niezapłaconych, należnych świadczeń za okres 1 stycznia 1999 r. – 28 luty 2009 r.

Kogo dotyczy abolicja ZUS?

Prawo umorzenia składek przysługuje osobom, podlegającym obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w okresie 1 stycznia 1999 – 28 lutego 2009 r.

Nie ma znaczenia, jaka jest przyczyna zaległości w składkach – umorzenie obejmuje zatem zarówno nierzetelnych płatników jak i tych, którzy informując organ ZUS o zawieszeniu działalności gospodarczej – byli nieświadomie zobowiązani do zapłaty takich składek. Umorzenie przysługuje również podmiotom, które posiadając inny tytuł ubezpieczeń (np. pracę nakładczą) uważali, że nie są zobowiązani opłacać składek z dwóch tytułów, a następnie w drodze sporu z organem ubezpieczeniowym, zobowiązanie zostało im z tego tytułu ustalone.

Umorzenie dotyczy wyłącznie składek należnych u osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Za taką należy rozumieć wyłącznie:

 • osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych;
 • twórcę i artystę;
 • osobę prowadzącą działalność w zakresie wolnego zawodu:
  • w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
  • z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 • wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej;
 • osobę prowadzącą niepubliczną szkołę, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty.

Uwaga!

Abolicja nie dotyczy np. składek za osoby współpracujące, których wysokość podstawy składek ustala się w tej samej kwocie, co osób prowadzących działalność gospodarczą. Umorzenie składek dotyczy wyłącznie prowadzących działalność.

Status „prowadzącego działalność gospodarczą” nie jest potrzebny w dniu składania wniosku abolicyjnego. Wniosek może składać osoba, która w dniu jego składania:

 • kontynuuje działalność gospodarczą,
 • zawiesiła prowadzoną wcześniej działalność,
 • zlikwidowała działalność,
 • jest spadkobiercą osoby, która prowadziła działalność gospodarczą,
 • jest odpowiedzialny jako osoba trzecia za składki ZUS przedsiębiorcy.

Wniosek składać może wyłącznie osoba, w stosunku do której organ ZUS wydał już decyzję wymiarową (o wysokości zadłużenia) lub decyzję o podleganiu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym.

Uwaga!

Osoby, które opłaciły składki w prawidłowym wymiarze nie mają możliwości występować o zwrot opłaconych składek. Nie mogą również, powołując się na korektę deklaracji – skorygować zeznania a następnie występować z wnioskiem abolicyjnym.

Wniosek może złożyć jedynie osoba, która na dzień wydania decyzji umorzeniowej nie zalega z płatnościami w stosunku do organu z tytułu niepodlegających umorzeniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz na Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres od dnia 1 stycznia 1999 r., do opłacenia których zobowiązana jest osoba prowadząca pozarolniczą działalność lub płatnik składek, oraz należnych od tych składek:

 • odsetek za zwłokę,
 • opłat prolongacyjnych,
 • kosztów upomnienia,
 • opłat dodatkowych,
 • kosztów egzekucyjnych naliczonych przez dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, naczelnika urzędu skarbowego lub komornika sądowego.

Zaległości nie mogą dotyczyć zarówno składek własnych, jak i składek finansowanych przez wnioskującego lub opłacanych przez niego za inne osoby, jak płatnika.

Uwaga!

Zaległości nie mogą występować na dzień wydania decyzji. Możliwe jest, by na dzień złożenia wniosku te zaległości jeszcze występowały.

Jeżeli jednak zaległości występują, podlegają spłacie w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji umorzeniowej. Gdy zaległe należności zostaną rozłożone na raty albo zostanie odroczony termin ich płatności, warunek, uważa się za spełniony po ich opłaceniu (czyli pełnej zapłacie należności rozłożonej na raty).

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 14-01-2013
 • data modyfikacji: 01-06-2015

 


Komentarze

Autor: do Ewy (02-09-2015 22:02:45)
Temat: zus nie utrudnia
tylko pracuje 15 pracownikow na wydziale ktorzy harują jak woły za 1300 zł na ręke gdzie do spracowania maja kilkanaście wnioskow ktorych wypelnienie trwa mase czasu +...pokaż całą treść
tylko pracuje 15 pracownikow na wydziale ktorzy harują jak woły za 1300 zł na ręke gdzie do spracowania maja kilkanaście wnioskow ktorych wypelnienie trwa mase czasu + milion obowiazkow... temu to sie wdyluza a wy siedzcie po ciuchu i czekacjcie trzeba bylo placiczwiń
Autor: iwonabrzostynska (18-05-2015 13:29:14)
Temat: abolicja zus
ja czekamjuz 2 lata.Najpierw kazali spłacićzaległość którą spłaciłam a taraz dostalam decyzję że umażajamoja zaległość. o zwrocie pieniędzy nie wspomnieli.dzwonięoni nic nie wiedząna temat zwrotu.Ręce...pokaż całą treść
ja czekamjuz 2 lata.Najpierw kazali spłacićzaległość którą spłaciłam a taraz dostalam decyzję że umażajamoja zaległość. o zwrocie pieniędzy nie wspomnieli.dzwonięoni nic nie wiedząna temat zwrotu.Ręce opadajązwiń
Autor: ewa_lolek (10-03-2015 20:28:21)
Temat: uwaga na umorzenie
Umorzyli, owszem. Najpierw jednak, żeby było co umorzyć, musiałam złożyć korekty, ponieważ z poprzednich dokumentów nie wynikało co jest do umorzenia. Teraz Zus naliczył mi opłatę dodatkową...pokaż całą treść
Umorzyli, owszem. Najpierw jednak, żeby było co umorzyć, musiałam złożyć korekty, ponieważ z poprzednich dokumentów nie wynikało co jest do umorzenia. Teraz Zus naliczył mi opłatę dodatkową za okres umorzony, ponieważ z zus-u do OFE, z mojej winy, nie wpłynęły w terminie środki. Jak to więc jest w tej Polsce? Najpierw się coś umarza, potem, za to żąda się opłat dodatkowych. Rozumie ktoś o co chodzi? Zus jest głuchy i ślepy na moje jasno przedstawione argumenty.zwiń
Autor: piotr michalowski (14-01-2015 17:10:17)
Temat: abolicja w zus
Kto moze mi pomóc w wypełnieniu formularz w sprawie abolicji zus-owskiej. Rachunkowosc mam zrobioną ,chodzi tylko o formularze zus-u. kontakt 516 048 967
Autor: Ewa (14-11-2014 13:48:20)
Temat: abolicja
Wystąpiłam z wnioskiem o abolicję i co miesiąc przysyłano mi pismo,że czegoś w ZUS-ie nie mają,że coś się nie zgadza.... założyłam sprawę w sądzie, którą wygrałam i...pokaż całą treść
Wystąpiłam z wnioskiem o abolicję i co miesiąc przysyłano mi pismo,że czegoś w ZUS-ie nie mają,że coś się nie zgadza.... założyłam sprawę w sądzie, którą wygrałam i jak najbardziej teraz mogę wystąpić z wnioskiem o abolicję. Wysłałam pismo, dołączyłam decyzję sądu....i tak czekam od czerwca. Nie mam żadnej odpowiedzi. Czy Zus-u nie obejmuje żadne prawo? Czy mogą sobie nie odpisywać na pisma? Dlaczego utrudniają, skoro ustawa abolicyjna weszła w życie? Jestem bezradna. zwiń
Autor: kaczuszka (26-08-2014 11:20:53)
Temat: abolicja w ZUS
Ja jestem ofiarą własnej firmy i ZUS. Mając 19lat wujek namówił mnie bym otworzyła firmę na siebie w branży budowlanej on też w nie się trudnił. W...pokaż całą treść
Ja jestem ofiarą własnej firmy i ZUS. Mając 19lat wujek namówił mnie bym otworzyła firmę na siebie w branży budowlanej on też w nie się trudnił. W tamtym czasie a było to w roku 2008i2009 zrobiłam to wyobraźcie sobie że w 10 roku kiedy teoretycznie ZUS składki może ściągać 10lat wstecz do domu moich rodziców przychodzi list do mnie w którym pisze że przez dwa lata trwania mojej firmy wujek nie płacił za mnie składek ZUS. PO tych 10 latach odsetki naliczone przez ZUS przekroczyły należność główną dług opiewał na 30tysięcy do to wszystko odszykowało.Do ZUS pisałam prosiłam o umorzenie tych odsetek, odpowiedź była że NIE. Pewnego dnia do moich drzwi zapukał komornik skarbowy i zażądał spłaty. Nie chciał słyszeć że nie mam chciał szybkiej spłaty, nie miałam w tym momencie poinformował mnie że za tydzień nam mieć 10tyś. bo jak nie to wyśle do mojego zakładu pracy pismo o zajęciu konta(w tym czasie pracowałam w jednostce budżetowej na stanowisku kierowniczym i nie mogłam sobie pozwolić by coś takiego trafiło do mojego zakładu i w roku 2009 wzięłam kredyt 30tyś by pokryć to zobowiązanie -kredyt spłacam do dziś i jeszcze będę go spłacać do końca 2015r. Dziś kiedy czytam o abolicji to czuję się pokrzywdzona bo gdybym tego w tamtym czasie nie spłaciła to dziś abolicja by mnie objęła. Zal jest duży bo ja nie płaciłam bo nie chciałam ZUS porostu najpierw byłam ofiarą wujka a potem państwo potraktowało mnie z góry. Jak pytałam prawnika to on mówi że to już jest po wszystkim bo w tym momencie wobec ZUS to ja nie mam zobowiązania a mój kredyt to mój problem. Jedyne co mam to żal!!!!!!!!!!!!!!!!zwiń
Autor: nieporadna (08-07-2014 13:39:16)
Temat: koszty komornicze a abolicja ZUS
Wystąpiłam do ZUS o abolicję składek ZUS. Na dzień zlożenia wniosku nie miałam naliczonych kosztów komorniczych. Sprawa przebiegała spokojnie, zapłaciłam wyliczone składki za pracownika NA KONTO ZUS...pokaż całą treść
Wystąpiłam do ZUS o abolicję składek ZUS. Na dzień zlożenia wniosku nie miałam naliczonych kosztów komorniczych. Sprawa przebiegała spokojnie, zapłaciłam wyliczone składki za pracownika NA KONTO ZUS . Komornik po przeszło 2 miesiącach od złożenia wniosku o abolicje umorzył sprawę z art,823 kpc i naliczył sobie koszty około 18 tysięcy od 14 tys. niewyegzekwowanego długu ZUS nie wyda decyzji o umorzeniu mam zapłacić koszty komornicze. Co mam robić? Dlaczego takie wysokie przecież ustawa miała pomóc ludziom a nie dalej ich dołować. Poradżcie i pomozcie. Chcę normalnie życzwiń
Autor: Asia (24-06-2014 23:51:44)
Temat: abolicja za nakładczą
Skorzystałam umorzono mi, cały proces trwał 4 lata. Dziękuję Związkowi Przedsiębiorców Polskich za pomoc w niedopuszczenu do zajęć komorniczych i windykacji, za to ze mogłam trwać w...pokaż całą treść
Skorzystałam umorzono mi, cały proces trwał 4 lata. Dziękuję Związkowi Przedsiębiorców Polskich za pomoc w niedopuszczenu do zajęć komorniczych i windykacji, za to ze mogłam trwać w odwołaniach do dnia abolicji i komornk zusowy nie zajął mi kont i domu. Swoją drogą Zus przez brak zaświadczenia o niezaleganiu położył moją współpracę i rozwój mojej firmy. Jestem dumna dziś z siebie ze w tak ciężkich warunkach nie zawiesiłąm działalnosci i nie zlikwidowałam jej, tylko robiłam wszystko by ratowac siebie i firme. Dziś mając abolicję jestem wolna, mogę rozwijać firmę, mogę naprawdę zacząć zarabiać duze pieniądze, bez dzielenia się z innymi ( mającymi zaświadczenia o niezaleganiach). Polska to bardzo niebezpieczny kraj dla Przedsiębiorców, nieprzewidywalny z cofającymi się ustawami. zwiń
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz