Zasady księgowości

Ewidencje akcyzy

Dla celów podatku akcyzowego należy prowadzić stosowne ewidencje, różne w zależności od statutu podatnika, od charakteru jego działalnosci.

Podmiot zobowiązany Rodzaj ewidencji
Prowadzący skład podatkowy

Ewidencja ilościowa, albo
Ewidencja ilościowo-wartościowa

Zarejestrowany handlowiec

Ewidencja nabytych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych

Nie zarejestrowany handlowiec 

Ewidencja nabytych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych

Przedstawiciel podatkowy

Ewidencja wyrobów akcyzowych zharmonizowanych dostarczanych na terytorium Polski przez sprzedawcę

Producent, importer oraz nabywca wewnątrzwspólnotowy wyrobów akcyzowych zwolnionych z podatku akcyzowego na zasadzie art.88 ust.1 ustawy o podatku akcyzowym

Ewidencja rodzajowa, ilościowa i wartościowa tych nabywanych wyrobów akcyzowych

Podatnicy zobowiązani do oznaczania wyrobów znakami akcyzy

Ewidencja znaków akcyzy

Podatnik nabywający wyroby akcyzowe zharmonizowane, jeżeli akcyza została zapłacona na terytorium kraju UE a wyroby te służą działalności gospodarczej

Ewidencja nabytych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych

Stan prawny na 01.01.2005r.

Artur M. Brzeziński

  • data utworzenia: 09-11-2005
  • data modyfikacji: 01-06-2015

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz