Aktualności podatkowe

02.05 Sprawdź, jakie podatki należy zapłacić od umowy użyczenia

Właściciel dwuosobowej spółki chce bezpłatnie użyczyć spółce samochód do 3,5 tony - samochód spełnia wymagania ustawy o podatku od towarów i usług. Czy spółka musi zapłacić PCC? Czy może odliczać VAT od paliwa i części? Czy użyczenie będzie przychodem spółki?

 

Odpowiedź eksperta:

Umowa użyczenia nie podlega PCC. W związku z nieodpłatnym udostępnieniem samochodu spółce po stronie wspólnika, który nie jest właścicielem pojazdu, powstanie przychód podatkowy.

 

PCC

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlega dokonanie tylko ściśle określonych w przepisach czynności, takich jak:

  • umowa sprzedaży,
  • zamiany,
  • pożyczki,
  • spółki itp.

Pośród tych czynności nie została wymieniona umowa użyczenia, której istotą jest bezpłatne oddanie w używanie danej rzeczy. W związku z tym, po stronie wspólników spółki nie powstanie obowiązek zapłaty PCC, ponieważ umowa użyczenia nie podlega opodatkowaniu PCC.

 

VAT

Prawo do odliczenia VAT przysługuje podatnikom w takim zakresie, w jakim dane towary lub usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych (art. 86 ust. 1 ustawy o VAT). Jeżeli więc samochód będzie wykorzystywany przez spółkę do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli mówiąc prościej - będzie wykorzystywany w bieżącej działalności, która podlega opodatkowaniu VAT, to od niektórych wydatków spółka będzie mogła VAT odliczyć. Do takich wydatków należy m.in. zakup części do samochodu czy też koszty napraw.

W przypadku paliwa sprawa jest bardziej skomplikowana. Odliczenia VAT nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu pojazdów o masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony (art. 4 ustawy zmieniającej). Od tej zasady istnieją nieliczne wyjątki, np. VAT od paliwa nabywanego do napędu samochodu o masie poniżej 3,5 tony odliczymy, gdy samochód ten jest pojazdem specjalnym, pojazdem przeznaczonym do przewozu ładunków itp. Jeżeli spółce zostanie użyczony samochód osobowy, który nie należy do jednej z kategorii samochodów wymienionych w przepisach, to nie będzie możliwe odliczenie VAT od nabywanego paliwa.

 

PIT

Na wstępie warto zaznaczyć, że z punktu widzenia podatku dochodowego spółka cywilna nie jest podatnikiem, przychody i koszty podatkowe rozliczają jej wspólnicy. W związku z zawarciem umowy użyczenia po stronie wspólników spółki cywilnej powstaje przychód podatkowy. Mówi o tym art. 14 ust. 2 pkt 8 updof zgodnie, z którym przychodem z działalności gospodarczej jest m.in. wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, chyba że stronami umowy są osoby blisko spokrewnione (np. rodzic i dziecko, czy rodzeństwo).

Z pytania wynika, że użyczany samochód jest własnością jednego ze wspólników spółki cywilnej (właściciela), a więc po jego stronie nie powstanie przychód podatkowy. Podatek dochodowy będzie natomiast musiał uiścić drugi ze wspólników, chyba że jest on spokrewniony z właścicielem użyczanego auta. Wysokość przychodu podatkowego należy określić na podstawie cen rynkowych stosowanych w podobnych transakcjach, w tym przypadku będą to transakcje udostępniania samochodów osobowych (np. ich wynajem).

 

Podstawa prawna:

  • art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.);
  • art. 4 ustawy z 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. z 2010 r. nr 247, poz. 1652 ze zm.);
  • art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.).

 

Magdalena Płachecka
konsultant podatkowy


Czy wiesz, że możesz popełniać błędy, rozliczając VAT, nawet o tym nie wiedząc!
Sprawdź, co może zakwestionować fiskus i nie ryzykuj!

Mało którą firmę stać na to, by w każdym nietypowym przypadku mogła sobie pozwolić na korzystanie z pomocy doradcy podatkowego lub kancelarii prawniczej. Na taki luksus stać naprawdę nielicznych.

Sprawdzanie rozliczeń VAT to ulubione zajęcie kontrolerów ze Urzędu Skarbowego. Nie ma w tym nic dziwnego, bo każdy inspektor skarbowy doskonale wie, że w tym obszarze podatkowym najłatwiej złapać podatnika na niewiedzy lub samodzielnej interpretacji przepisów.

Jest na to sprawdzony sposób! Zamów „Serwis Podatkowy VAT” już teraz!

W czasopiśmie „Serwis Podatkowy VAT” znajdziesz nie tylko interpretacje przepisów, ale także podstawy prawne. Wszystko, co Ci potrzebne, by właściwie interpretować przepisy ustawy o VAT i nie popełnić błędu w rozliczeniach.

http://www.serwispodatkowyvat.pl/wip/obce/

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz