Aktualności podatkowe

04.01 Limit zwolnienia VAT 2012

Podatnik korzystający ze zwolnienia podmiotowego z VAT powinien stale kontrolować wielkość swojej sprzedaży. Co roku należy sprawdzać, czy w roku poprzednim i bieżącym nie została przekroczona aktualna kwota limitu przejścia na VAT.

Od 2008 roku kwota limitu przejścia na VAT wyrażona jest w złotówkach. Wcześniej istniała konieczność przeliczania kwoty 10 tys. euro na złotówki według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego. Do 2007 roku obliczano ją w zaokrągleniu do 100 zł.


Powrót do zwolnienia podmiotowego VAT


W 2012 roku limit zwolnienia podmiotowego z VAT wynosi, jak w 2011 roku, 150 tys. zł. Kwota przejścia na VAT nie uległa zmianie w 2012 roku, w porównaniu z 2011.


Kwota limitu przejścia na VAT
(wg ustawy o VAT)
Czas obowiązywania
(od:)
150'000 zł 01.01.2012r.
150'000 zł 01.01.2011r.
100'000 zł 01.01.2010r.
50'000 zł 01.01.2009r.
50'000 zł 01.01.2008r.

KS

Komentarz eksperta: Czego dotyczy limit zwolnienia podmiotowego VAT?

Piotr SzulczewskiPamiętajmy, że limit ten dotyczy sprzedaży opodatkowanej, ale nie obejmuje m. in. kwot z tytułu odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, a także towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Istnieją również czynności, które automatycznie zobowiązują do przejścia na opodatkowanie VAT i rejestrację jako podatnik VAT czynny.

Piotr Szulczewski
Bankier.pl

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz