Aktualności podatkowe

Zobacz wszystkie zmiany VAT z 1 stycznia 2013 roku

09.01 Nota korygująca 2013

Zmiany w zakresie wystawiania not korygujących dotyczą przede wszystkim formy akceptacji treści noty korygującej przez wystawcę korygowanej faktury.

Nota korygująca powinna zawierać:

 • Oznaczenie "NOTA KORYGUJĄCA".
 • numer kolejny i datę jej wystawienia;
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy i numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany dla podatku, jak również numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi;
 • dane zawarte w korygowanej fakturze:
  • datę jej wystawienia
  • kolejny numer, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
  • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy (brak jest nazw skróconych);
  • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany dla podatku, z zastrzeżeniem określonych transakcji wewnątrzwspólnotowych, gdzie podawać należy numer z kodem PL;
  • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem określonych transakcji wewnątrzwspólnotowych, gdzie podawać trzeba numer VAT-UE kontrahenta;
  • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży;
 • wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej.

 

Jedna z najlepszych sieci afiliacyjnych w nowej odsłonie. Sprawdź!

reklama

 

Uwaga

Na fakturze korygującej pomyłki w kwocie podatku, cenie lub jakiejkolwiek pozycji faktury zmiany w zakresie podawania danych objęły również informacje dotyczące treści korygowanej. Obecnie nie ma już obowiązku na takich fakturach korygujących podawania treści błędnej. Natomiast na notach korygujących treść błędnie podaną nadal trzeba podawać łącznie z podaniem treści prawidłowej.

 

Zmianie uległy zasady potwierdzania akceptacji noty

 

Przed 2013 r. Od 2013 r.

Jeżeli wystawca faktury lub faktury korygującej akceptuje treść noty, potwierdza ją podpisem osoby uprawnionej do wystawienia faktury lub faktury korygującej.

Nota korygująca wymaga akceptacji wystawcy faktury.

 

Powyższa zmiana wprowadza możliwość potwierdzania noty w dowolnej formie, np. e-mailem, również ustnie (choć tej ostatniej metody nie należy polecać ze względów dowodowych).

 

Piotr Szulczewski
VAT.pl

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz