Aktualności podatkowe

11.08 Nowe zmiany w objaśnieniach w deklaracji VAT-7

Sierpień stał się równie obfitym w zmiany miesiącem co lipiec. Wraz z jego początkiem zaczęły obowiązywać dwa rozporządzenia zmieniające deklarację VAT-7 i objaśnienia do niej.

Z dniem 1 sierpnia 2011 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2011r.  w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usługoraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2011 w sprawie wzorów deklaracji podatkowych  dla podatku od towarów i usług.

Zgodnie ze zmianami w objaśnieniach do deklaracji VAT  w części ,,A’’ poz. 6 - dotyczącej miejsca składania deklaracji wpisuje się urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.  Jeżeli czynności opodatkowane odbywają się na terenie objętym działaniem różnych urzędów skarbowych – wpisuje się urząd skarbowy właściwy ze względu na siedzibę podatnika. W przypadku jednak, gdy podatnik jest osobą prawną, bądź jednostką organizacyjną niepodsiadającą osobowości prawnej, bądź  podatnik nie posiada siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej– wpisuje się Drugi Urząd Skarbowy Warszawa – Śródmieście.

 

Pobierz deklaracje VAT

 

Zmiana objęła również objaśnienia do części ,,C’’. Zgodnie z nią w pozycji 37 i 38 wpisuje ‘’się łączną kwotę podstawy opodatkowania i podatku należnego od usług importu, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca.’’ W pozycji 39 i 40 wykazuje się łączną kwotę podstawy opodatkowania i podatku należnego od importu usług podatników podatku od wartości dodanej, nakładanego na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej innym niż terytorium kraju. Poz. 41 wypełniają dostawca i nabywca, a poz. 42 wypełnia tylko nabywca, jeżeli jest on podatnikiem z tytułu nabycia towarów i usług — w przypadkach, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 5, 7 i 8 ustawy o VAT.

W poz. 44 wykazuje się podatek należny od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, wykazany w poz. 34, podlegający wpłacie na rachunek urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z art. 103 ust. 4 ustawy o VAT.

Zmiany w objaśnieniach do deklaracji VAT-7, VAT-7K oraz VAT-7D mogą być wykorzystywane do deklaracji składanych od pierwszego okresu rozliczeniowego drugiego półrocza 2011r. Natomiast objaśnienia dotychczasowe do drugiego półrocza 2011r. oraz pierwszego półrocza 2012r.

Bezpłatne  SMS Opis deklaracji
VAT-7 (12) Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-7D (3) Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-7k (6) Deklaracja dla podatku od towarów i usług

<< Zapoznaj się, ze wszystkimi zmianami w VAT-7

 

Iwona Karkus

Bankier.pl

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz