Aktualności podatkowe

27.12 Czynności zwolnione z VAT: dostawa towarów używanych.
Zmiany VAT styczeń 2014

Od stycznia 2014 r. zmianie ulega zakres czynności uznawanych za zwolnione z podatku VAT.

 

Dostawa towarów używanych – zmiana styczeń 2014

Do stycznia 2014

Od stycznia 2014

Zwalnia się dostawę towarów używanych, pod warunkiem że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

 

Przez towary używane rozumie się ruchomości, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku po nabyciu prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel.

Zwalania się dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

 

Powyższa zmiana powoduje znaczące konsekwencje w zakresie zbycia towarów nabytych bez prawa odliczenia podatku VAT.

Przykład

Przed styczniem 2014 Od stycznia 2014

Podatnik nabył od Kowalskiego komputer za 1.000 zł. Komputer był używany, Kowalski nie prowadził działalności. Podatnik wykonuje standardowy handel towarami, pozostaje opodatkowany VAT. Po roku od zakupu podatnik zdecydował się go sprzedać. Podatku VAT nie zapłacił – zastosował zwolnienie z podatku.

Podatnik nabył od Kowalskiego komputer za 1.000 zł. Komputer był używany, Kowalski nie prowadził działalności. Podatnik wykonuje standardowy handel towarami, pozostaje opodatkowany VAT. Po roku od zakupu podatnik zdecydował się go sprzedać. Podatnik musi naliczyć podatek VAT od sprzedaży. Podstawą opodatkowania będzie cena sprzedaży.

 

Uwaga

Należy szczegółowo monitorować brzmienie przepisów rozporządzenia wykonawczego do ustawy o podatku VAT. Przy obecnym brzmieniu przepisów wykonawczych zwolnienie z podatku stosuje się wyłącznie do pojazdów, przy których nabyciu nie istniało w ogóle prawo odliczenia podatku VAT, wykorzystywanych do celów zwolnionych z podatku.

 

Piotr Szulczewski
VAT.pl

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz