Aktualności podatkowe

Zobacz wszystkie zmiany VAT z 1 stycznia 2013 roku

10.12 Ulga za złe długi – nie zapłaciłem za towar lub usługę – zmiany 2013

Z dniem 1 stycznia 2013 r. zmianie ulegają zasady rozliczania ulgi za złe długi.

 

Przepisy przejściowe

Do wierzytelności powstałych przed 1 stycznia 2013 r. stosuje się zasady obowiązujące poprzednio, jednak nowe zasady stosuje się do tych wszystkich wierzytelności, których uprawdopodobnienie na starych zasadach nastąpiło po 31 grudnia 2012 r.

 

Od 1 stycznia 2013 r. nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną, jeżeli wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Najistotniejszą zmianą w 2013 r. jest automatyczny obowiązek korekty, niezależnie od tego, czy wierzyciel, któremu należało zapłacić, rozpoczął procedurę korygowania. Obecnie nie należy czekać z korektą do momentu odbioru zawiadomienia o rozpoczęciu procedury korekty.

Korekty należy dokonać w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia terminu płatności określonego na umowie lub na fakturze. Korekty nie trzeba przeprowadzać, o ile dokonano zapłaty najpóźniej w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności tej należności.

Nieuregulowanie części należności oznacza obowiązek korekty częściowej.

W przypadku stwierdzenia, że podatnik naruszy obowiązek zostanie nałożona na niego dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% kwoty podatku wynikającego z nieuregulowanych faktur.


Piotr Szulczewski
VAT.pl

 

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz