Aktualności podatkowe

30.10 Limit zwolnienia z VAT dla działalności krótszej niż 12 miesięcy

Piotr SzulczewskiPodstawową zasadą umożliwiającą korzystanie ze zwolnienia podmiotowego z VAT jest nie przekroczenie przez podatnika ustawowego limitu 150.000 zł wartości osiągniętej sprzedaży opodatkowanej w poprzednim roku podatkowym. Dotyczy to jednak podmiotów prowadzących działalność gospodarczą przez cały ubiegły rok. Jak obliczyć ten limit dla działalności rozpoczętej w trakcie roku?

Ustawa o VAT umożliwia korzystanie ze zwolnienia także podatnikom, którzy dopiero zaczynają prowadzenie działalności i nie odnotowali w roku poprzednim żadnej wartości sprzedaży opodatkowanej. Obowiązuje ich limit roczny, za rok rozpoczęcia działalności, liczony zgodnie z zasadą proporcji. Podatnik może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego, o ile przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy kwoty 150.000 zł w proporcji do długości okresu prowadzonej działalności gospodarczej w danym roku podatkowym.

Limity zwolnienia VAT

Proporcja ustalana jest w stosunku do długości okresu prowadzenia działalności gospodarczej przez podatnika. Okres ten jest obliczany za pomocą liczby dni, a nie miesięcy, prowadzenia działalności.


Przykład

Podatnik rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej od 1 kwietnia 2011 r. i przewiduje, że jego obroty ze sprzedaży opodatkowanej w tym roku wyniosą 80.000 zł. W 2011 r. może korzystać ze zwolnienia podmiotowego. Jego limit wynosi bowiem: (150.000 zł*275 dni)/365=113.013,70 zł.


Proporcja dotyczy okresu prowadzenia działalności gospodarczej, czyli przedziału czasowego od dnia jej rozpoczęcia przez podatnika aż do końca roku (lub do dnia zakończenia tej działalności, gdy nastąpi on przed końcem roku). Na ten okres nie ma więc wpływu moment wykonania pierwszej sprzedaży opodatkowanej (chyba że nastąpi ona przed datą rejestracji), która zwykle zostaje dokonana w czasie późniejszym niż data rozpoczęcia działalności.

Zwolnienie podmiotowe VAT - zasada proporcji


Przykład

Podatnik rozpoczął prowadzenie działalności 1 lutego 2011 r., natomiast pierwszej sprzedaży opodatkowanej dokonał 27 lutego 2011 r. Okres prowadzenia działalności dla obliczenia proporcji limitu zwolnienia ustala się na: od 01.02.2011 r. do 31.12.2011 r.(334 dni).


Zasada proporcji jest ważna dla ustalenia wysokości limitu, do jakiego podatnicy rozpoczynający działalność mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego. Pozwala im to zauważyć, kiedy wartość sprzedaży przekroczy kwotę obowiązującego dla nich limitu, i kiedy tym samym utracą prawo do zwolnienia podmiotowego.

W momencie przekroczenia limitu u podatnika pojawi się obowiązek podatkowy, a opodatkowaniu będzie podlegała nadwyżka sprzedaży ponad wartość ustalonego według zasady proporcji limitu.

Podatnik rozpoczynający w danym roku działalność gospodarczą, może zrezygnować ze zwolnienia jedynie w jednym przypadku – przed dniem, w którym dokona pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT (także czynności zwolnionej z podatku).

Podatnik, który utraci prawo zwolnienia ma prawo zawiadomić naczelnika Urzędu Skarbowego o tym fakcie i dokonać odliczenia podatku VAT zwartego w towarach wskazanych w spisie z natury sporządzonym na dzień utraty zwolnienia.

 

Piotr Szulczewski
VAT.pl

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz