Aktualności podatkowe

Firma z problemami finansowymi może skorzystać z pomocy ZUS

data: 2015-12-31

Przy bankructwie firmy tracą wszyscy - przedsiębiorcy, pracownicy i państwo. Dlatego należności wobec ZUS mogą zostać rozłożone na raty, a termin płatności - odroczony. Dzięki nowym przepisom, które weszły w życie z początkiem grudnia, możliwe jest rozłożenie na raty należności zarówno za pracowników w części finansowanej przez płatnika, jak i przez ubezpieczonych. W wyjątkowych sytuacjach przedsiębiorcy mogą się ubiegać nawet o umorzenie należności ...

Minimalna stawka godzinowa dla umów zleceń - 12 zł

data: 2015-12-31

Płaca minimalna zabezpiecza interesy wszystkich zatrudnionych na umowę o pracę. Jednak poza jej oddziaływaniem pozostają rzesze pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej przy umowach zleceniach w wysokości 12 zł zapowiedziała minister Elżbieta Rafalska ...

Korzystne zmiany dla pracowników

data: 2015-12-29

Konieczność potwierdzania pracownikowi na piśmie podstawowych ustaleń związanych z zawarciem umowy o pracę – to zmiana w Kodeksie pracy zaproponowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dzięki temu zmniejszy się liczba zatrudnionych w szarej strefie ...

Płaca minimalna w 2016 r. wyniesie 1850 zł

data: 2015-12-29

Od 1 stycznia 2016 r. najniższe wynagrodzenie, jakie pracodawca musi wypłacić pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę, określono na 1850 zł. To wzrost o 100 zł w porównaniu do roku 2015. Zatem pracownik zarabiający najniższą krajową otrzyma do ręki około 1355 złotych. Niższa pensja jest naruszeniem praw pracowniczych ...

Zmiany w VAT a właściwość urzędu skarbowego w 2016 roku

data: 2015-12-29

Styczeń 2016 przyniesie kolejne zmiany podatkowe. Jedna z nich dotyczyć będzie zmiany właściwości urzędu skarbowego dla celów VAT. Niektórzy z podatników będą zobowiązani do zmiany dotychczasowego urzędu. Zobaczmy, jaka będzie zasada ustalenia urzędu, do którego składane będą deklaracje rozliczeniowe VAT-7 i VAT-7K ...

Kontrole PIP 2016

data: 2015-12-28

Inspektorzy pracy przeprowadzą w 2016 r. 80 tys. kontroli. Kogo skontroluje PIP w 2016 roku? Główny inspektor przedstawił program pracy PIP ...

Czy trzeba płacić podatek od firmowej Wigilii

data: 2015-12-23

Czy pracownik zaproszony na firmową Wigilię powinien od takiej imprezy zapłacić podatek dochodowy? Czy takie spotkanie jest kosztem dla pracodawcy? Czy można je sfinansować ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych?

Dodatkowy dzień wolny za sobotę 26 grudnia

data: 2015-12-23

W tym roku drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia przypada w sobotę. Oznacza to, że pracownikom pracującym od poniedziałku do piątku przysługuje dodatkowy dzień wolny za święto 26 grudnia ...

Podatkowe oszczędności na koniec roku - leasing i sponsoring

data: 2015-12-23

Wielu przedsiębiorców liczy na to, że zamknięcie roku większymi firmowymi zakupami pozwoli im zaoszczędzić na podatku dochodowym za 2015 r. Z jednej strony wygląda to jak szukanie oszczędności na siłę, z drugiej jednak faktycznie obniża podatek. W grę wchodzi m.in. podpisanie umowy leasingu lub sponsoringu ...

Od prezentów świątecznych zapłacisz składki ZUS

data: 2015-12-23

Typowym przypadkiem, gdy składki ZUS od prezentów dla pracownika będą obciążały budżet firmy, jest ich przekazanie lub wcześniejsze finansowanie ze środków obrotowych. Wyłącznie w szczególnych przypadkach dopuszczalne jest, by od przekazanych prezentów nie pobierać świadczeń na ubezpieczenie społeczne ...

W Wigilię ZUS zamknięty

data: 2015-12-22

ZUS informuje, iż w Wigilię 24 grudnia 2015 r. sale obsługi klienta w całym kraju oraz Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS będą niedostępne. Pracującym dniem jest natomiast Sylwester 31 grudnia ...

Jakie studia wliczysz w koszty? Fiskus bardziej ceni informatykę niż zarządzanie

data: 2015-12-21

Dwie interpretacje podatkowe, wydane przez tę samą izbę skarbową w bardzo podobnych sprawach, dotyczących możliwości zaliczenia do kosztów działalności gospodarczej wydatków na studia. I dwie odmienne odpowiedzi – pozytywna i negatywna. Najwyraźniej fiskus nie uważa, aby przedsiębiorca mógł się nauczyć czegoś wartościowego na zarządzania ...

Przedszkole przy biurze - oszczędności w podatkach

data: 2015-12-18

Od 1 stycznia 2016 r. przedsiębiorca rozliczy w kosztach działalności budowę i część wydatków na prowadzenie przedszkola czy klubu malucha, który udostępni dzieciom swoich pracowników. Mało tego, będzie mógł też „wrzucić” w koszty część dofinansowania, wypłacanego pracownikom-rodzicom a przeznaczonego na zorganizowaną przez nich we własnym zakresie opiekę nad ich pociechami ...

Biuro podróży w opałach nie będzie musiało płacić VAT

data: 2015-12-16

Ministerstwo Finansów uważa, że w przypadku biur podróży podstawą opodatkowania VAT powinna być suma marż uzyskanych w danym okresie rozliczeniowym, a nie marża uzyskana na każdej wycieczce z osobna. To oznacza, że w niektórych przypadkach biuro podróży może nie zapłacić VAT w ogóle ...

Wsparcie dla młodych bezrobotnych

data: 2015-12-16

Od 1 stycznia 2016 r. pracodawcy oraz przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z nowego instrumentu, w ramach którego będą mogli ubiegać się o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych bezrobotnych do 30. roku życia ...

Dzięki kasom fiskalnym w warsztatach i u fryzjerów budżet w tym roku zarobi 35 mln zł

data: 2015-12-16

Zainstalowanie kasy fiskalnej zwiększa obroty firmy? Taki wniosek płynie z opublikowanej przez resort finansów oceny skutków wejścia w życie rozporządzenia, które nakazało kilku grupom przedsiębiorców używać kasy fiskalnej niezależnie od wysokości obrotów. W efekcie odnotowany przez MF wzrost obrotów w tych grupach podatników wyniósł ok. 31% ...

Rozliczamy darowizny świąteczne przedsiębiorcy

data: 2015-12-15

Święta Bożego Narodzenia co roku skłaniają wielu przedsiębiorców do przekazania potrzebującym darowizn. Te na konkretne fundacje, stowarzyszenia, kluby sportowe czy dotyczące oddania krwi obniżą dochód w zeznaniu rocznym, które będziemy składać w kwietniu 2016 r. Natomiast część podarowanych artykułów rozlicza się na bieżąco w kosztach podatkowych – niektóre in plus ...

Świadczenie wychowawcze wolne od podatku

data: 2015-12-15

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej potwierdza, że świadczenie wychowawcze 500 zł nie będzie opodatkowane. Nigdy nie było takich planów, aby kwota świadczenia wychowawczego na dziecko ...

Praca własna właściciela nie stanowi kosztu firmy

data: 2015-12-11

Część przedsiębiorców stara się korzystać z różnego rodzaju dotacji i dofinansowania unijnego. W niektórych przypadkach istnieje możliwość zaliczenia do kosztów pracy właściciela firmy do wydatków w ramach projektu. Ale nie oznacza to, że można owe koszty pracy uznać za koszty podatkowe prowadzenia działalności gospodarczej ...

Sprzedaż samochodu wycofanego z działalności a podatek VAT

data: 2015-12-10

Co zrobić z w pełni lub z prawie w pełni zamortyzowanym samochodem? Przedsiębiorcy często wypisują go z ewidencji środków trwałych, ale nadal używają go w działalności w charakterze auta prywatnego, przez co rozliczają w jej kosztach wydatki z nim związane oraz odliczają od nich połowę VAT-u. Nierzadko po wycofaniu auta z ewidencji dochodzi do jego sprzedaży. W którym momencie trzeba będzie zapłacić VAT?

Odsetki od prywatnego kredytu można wliczyć w koszty działalności, jeśli nieruchomość jest wykorzystywana w firmie

data: 2015-12-10

Można odliczyć część odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania w koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Pod warunkiem, że mieszkanie jest wykorzystywane w działalności a odliczeniu podlegać będzie kwota proporcjonalnie przypadająca na tę część mieszkania, którą przedsiębiorca wykorzystuje w biznesie. I nie trzeba wcale wpisywać lokalu do ewidencji majątku firmy ...

Co czwarty student myśli o założeniu własnej firmy

data: 2015-12-09

Etat to dla większości Polaków najbardziej pożądana forma zatrudnienia, z którą łączą poczucie bezpieczeństwa. Młodym ludziom w nieco mniejszym stopniu niż ogółowi społeczeństwa zależy na umowie o pracę. Wprawdzie cenią stały dochód i określone godziny pracy, ale chcą mieć także poczucie niezależności. Dlatego ...

Kradzież pojazdu firmowego a nierozliczone odpisy amortyzacyjne

data: 2015-12-09

Strata wywołana kradzieżą pojazdu stanowiącego majątek przedsiębiorstwa pociąga za sobą szereg skutków podatkowych. Przede wszystkim nie ma możliwości kontynuować amortyzacji składnika majątku, którego nie wykorzystuje się już w działalności gospodarczej ...

Czego nie można potrącić z wynagrodzenia

data: 2015-12-08

Dłużnicy alimentacyjni muszą liczyć się z tym, że nieuregulowanie należności oznacza nie tylko wiele utrudnień związanych z wpisem do wszystkich rejestrów dłużników w kraju, ale również są podstawą do przeprowadzenia egzekucji zaległości z wynagrodzenia. W związku z tym, że egzekucja zadłużenia alimentacyjnego rządzi się nieco odmiennymi prawami niż ma to miejsce w przypadku innego rodzaju zobowiązań finansowych, pracodawcy, których jednym z podstawowych obowiązków jest wypłata wynagrodzenia za pracę, muszą wiedzieć jakie zasady obowiązują w zakresie zajęcia pensji przez uprawnione do tego organy ...

Dwoje małżonków wystawi jedną fakturę, chyba że oboje pozostają podatnikami VAT

data: 2015-12-08

Zdarza się, że jeden z małżonków prowadzi działalność gospodarczą, w której wykorzystuje ich wspólny majątek. Taka sama sytuacja dotyczy majątku wspólnego gospodarstwa rolnego prowadzonego faktycznie tylko przez jednego z małżonków. Powstaje pytanie, czy faktura za czynności związane ze wspólnym majątkiem powinna być wystawiona przez jednego, czy przez oboje małżonków ...

Sprzedaż mieszkań z podzielonego domu podlega VAT

data: 2015-12-07

Czy sprzedaż mieszkań, powstałych po przeróbce prywatnego domu jednorodzinnego, będzie objęta VAT? Zdaniem fiskusa, będzie, jakkolwiek transakcja może być z podatku zwolniona przy określonych warunkach ...

Biuro w domu - jego remont w koszty

data: 2015-12-03

Nierzadko przedsiębiorcy rejestrują swoją działalność we własnym domu. Nie dość, że oszczędzają na wynajmie lokalu, to jeszcze mogą część wydatków mieszkaniowych rozliczyć w kosztach swojej firmy. Tak jest np. z wydatkami na remont, ale dotyczących tylko tych pomieszczeń, w których faktycznie prowadzimy biznes ...

Świadczenie rodzicielskie już od stycznia

data: 2015-12-03

1 tys. zł miesięcznie przez rok, od 2016 roku, będą mogły otrzymać rodziny, którym urodzi się dziecko, a które do tej pory nie mogły skorzystać z urlopu rodzicielskiego lub macierzyńskiego ...

Nowa umowa o pracę 2016 - wzór do pobrania

data: 2015-12-03

Na początku 2016 roku zmieni się wzór umowy o pracę na okres próbny, czas nieokreślony i czas określony. To efekt nowelizacji rozporządzenia MPiPS dotyczącego sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. Nowe wzory można pobrać ze strony pit.pl ...

Kontrahent płaci karę umowną, a poszkodowany PIT

data: 2015-12-02

Przy nieprawidłowym wykonaniu umowy, dostarczający usługę lub towar może ponieść tzw. karę umowną. Fiskus nie zawsze pozwala ukaranemu zaliczyć jej wartość do kosztów firmowych. Z kolei poszkodowany w każdym przypadku musi rozliczyć ją w opodatkowanych przychodach z działalności ...

Od 1 grudnia ZUS rozłoży na raty całą składkę

data: 2015-12-01

Zwiększają się możliwości przesuwania momentu spłaty zobowiązań wobec ZUS-u. W życie wchodzi nowelizacja, dzięki której płatnik odroczy termin płatności i rozłoży na raty wartość nie tylko swoich składek, ale i tych finansowanych przez pracowników ...

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz