Aktualności podatkowe

Z obniżki CIT skorzysta niewiele firm

data: 2016-02-28

Rząd chce od przyszłego roku obniżyć podatek CIT dla małych i nowych firm z 19 do 15 proc. To krok w dobrym kierunku, ale przyniesie korzyści tylko nielicznym, ponieważ większość drobnych firm płaci podatek dochodowy od osób fizycznych PIT ...

Zatrudnienie emeryta, rencisty

data: 2016-02-26

Pracodawca zatrudniając osobę, która jest emerytem lub rencistą może poinformować pracownika o obowiązku zgłoszenia do ZUS faktu podjęcia zatrudnienia. Taki obowiązek spoczywa na emerycie lub renciście zgodnie z ...

Do 25 lutego zdecyduj się na kwartalne rozliczenie podatku VAT w 2016 r.

data: 2016-02-25

Zarówno mali podatnicy, jak i ci pozostali, mają możliwość uprościć rozliczenia podatku od towarów i usług. Metodą na to są m.in. kwartalne rozliczenia podatkowe na deklaracjach VAT-7K i VAT-7D. Jeżeli podatnik dokona zgłoszenia i wybierze kwartalne rozliczenia, może deklaracje podatkowe składać za 2016 rok tylko czterokrotnie ...

Zmiany w urlopach wychowawczych

data: 2016-02-23

Styczeń to czas, w którym wchodzi w życie wiele nowych regulacji. Tak jest także w tym roku - 2 stycznia zaczęła obowiązywać nowelizacja dotycząca urlopu wychowawczego. Z pewnością wpłynie ona na życie zawodowe i rodzinne wielu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę ...

Nowy wzór KPiR i zmiany ewidencjonowania

data: 2016-02-19

Przewidywany jest w najbliższym czasie szereg zmian w zasadach ewidencjonowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Zmiany z jednej strony wynikają z zakończenia obowiązywania przepisów o zatorach płatniczych (korekt przychodów i kosztów z faktur niezapłaconych), z drugiej jednak obejmują ...

Zwrot VAT w terminie 25 dni, a zapłata poprzez kompensatę

data: 2016-02-17

Jednym z warunków zastosowania do zwrotu VAT przyśpieszonego terminu 25 dni jest całościowe zapłacenie kwot wynikających z faktur wpływających na kwotę podatku naliczonego. Dotychczas w orzecznictwie sądów administracyjnych nie budziło wątpliwości, że zapłata może nastąpić zarówno w formie rozliczeń pieniężny jak i w formie wzajemnego potrącenia wierzytelności. Jednak pod koniec 2015 roku NSA wydał wyrok, w którym zakwestionował ...

Ozusowanie umów-zleceń oznacza wyższe emerytury

data: 2016-02-16

Oskładkowanie umów-zleceń do minimalnego wynagrodzenia oznacza dla pracownika zabezpieczenie emerytalne, a w przypadku utraty zatrudnienia również zasiłek dla bezrobotnych. Zdaniem związków zawodowych w takim samym stopniu oskładkowane powinny zostać również wszystkie umowy cywilnoprawne ...

Zwrot podatku VAT, a zasada szybkości postępowania – ważny wyrok NSA

data: 2016-02-16

Zgodnie z wydanym niedawno przez NSA wyrokiem organy podatkowe dokonując weryfikacji zasadności zwrotu podatku VAT nie mogą bezczynnie oczekiwać na wynik kontroli toczących się wobec kontrahentów przed innymi organami podatkowymi skoro same posiadają kompetencje do ich skontrolowania w niezbędnym zakresie ...

E-administracja: Podpis z certyfikatem czy Profil Zaufany?

data: 2016-02-10

Przedsiębiorca ma do dyspozycji dwa narzędzia, które umożliwiają zatwierdzanie dokumentów elektronicznych dostępnych na urzędowych stronach www, tj. podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem oraz Profil Zaufany. Które z nich jest korzystniejsze?

Komórka od współpracującej firmy nie musi zwiększać podatku przedsiębiorcy

data: 2016-02-05

Przychody z bezpłatnego świadczenia, które przedsiębiorca uzyskuje od współpracującej firmy, podlegają opodatkowaniu. Ale żeby świadczenie było bezpłatne, musi być bezkosztowe i nie powinno wiązać się z żadnymi wymogami, jaki musi spełnić podatnik. A więc użyczenie komórki po to, aby zwiększyć obroty przedsiębiorcy i firmy, bezpłatnym świadczeniem nie jest ...

Właściwość placówek fiskusa pod względem VAT-u

data: 2016-02-04

Od 1 stycznia br. przedsiębiorca będący osobą fizyczną wszystkie VAT-owskie deklaracje powinien składać do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Wszystkie, to znaczy nie tylko bieżące, ale też i dokumenty czy korekty dotyczące okresów rozliczeniowych upływających w starym roku ...

Obowiązek podatkowy w VAT w chwili wydania towaru przewoźnikowi

data: 2016-02-03

Jeśli nasze towary dostarcza do klienta firma spedycyjna, dostawa tych towarów będzie miała miejsce w chwili wydania ich kurierowi. A to oznacza, że do rozliczeń podatku od towarów i usług liczy się właśnie moment przekazania zamówienia przewoźnikowi, a nie dostarczenia do klienta ...

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz