newsPIT

Jeżeli chcesz być zawsze na bieżąco w podatkach.
Zamów bezpłatny biuletyn podatkowy.

Aktualności podatkowe


29.09 Jutro upływa termin na udzielenie zaległych urlopów

data: 2016-09-29

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, do 30 września należy udzielić pracownikowi zaległego urlopu wypoczynkowego z 2015 r. W tym roku ta data przypada w ten piątek i w tym dniu pracownicy powinni najpóźniej rozpocząć korzystanie z zaległych urlopów ...

28.09 Urlop pracownika fundowany z ZFŚS

data: 2016-09-28

Większa firma to większa ochrona pracownika gwarantowana przez prawo. Przykładem może być możliwość zamrażania przez pracodawcę pewnej puli pieniędzy, którą będzie mógł przeznaczać na socjalne potrzeby pracowników, czyli tworzenie ZFŚS. Jedną z takich potrzeb jest dopłata do wakacji pracownika, popularnie nazywana dopłatą do wczasów pod gruszą ...

28.09 Pakiet paliwowy dał wyższe wpływy do budżetu

data: 2016-09-28

1 sierpnia 2016 r. wszedł w życie pakiet paliwowy czyli nowelizacja przepisów eliminująca szereg luk w przepisach VAT, akcyzowych i koncesyjnych regulujących obrót paliwami płynnymi. MF już odnotowało wzrost wpływów do budżetu z tytułu akcyzy i VAT ...

27.09 VAT-REF tylko do 30 września

data: 2016-09-27

Z końcem września mija termin składania wniosków o zwrot podatku VAT zapłaconego przez podatników w innym kraju członkowskim UE za rok 2015. Jeżeli podatnik nie prowadzi działalności na terytorium danego państwa ...

26.09 MF opublikowało projekt dużej nowelizacji ustawy o VAT

data: 2016-09-26

Skrócenie okresów rozliczeniowych z kwartalnego na miesięczny, obecne stawki podatku VAT takie same do końca 2018 r. i rozszerzenie tzw. mechanizmu odwróconego obciążenia VAT to propozycje MF zawarte w opublikowanym w piątek projekcie dużej nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług ...

26.09 Audytorzy bez uprawnień

data: 2016-09-25

Do 30 września firmy mają czas na wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych za 2015 rok. Żeby uniknąć problemów warto przed podpisaniem umowy upewnić się, czy firma, która oferuje nam taką usługę ma odpowiednie uprawnienia ...

26.09 Punkty gastronomiczne nie będą mogły korzystać z 5% stawki VAT

data: 2016-09-25

Ministerstwo Finansów rozstrzygnęło jak właściwie określać towary, które powinny być objęte obniżoną stawką VAT. Od tego, czy dana czynność gastronomiczna będzie zaliczana do klasy PKWiU 10.85 (Gotowe posiłki i dania), czy do działu PKWiU 56 (Usługi związane z wyżywieniem) zależy stawka VAT 5 lub 8 proc. ...

23.09 Szef nie zawsze dopłaci do wakacji pracownika

data: 2016-09-23

Umowa o pracę to duże zobowiązanie dla pracownika, ale też i spore prawa, jakie skrupulatnie gwarantować musi dający pracę przedsiębiorca. Z niektórych szef może się zwolnić - tak jak ma to miejsce w przypadku dopłaty do urlopu wypoczynkowego, a dokładniej wypłaty świadczenia urlopowego ...

22.09 Do 30 września zapłać drugą ratę odpisu na ZFŚS

data: 2016-09-22

30 września mija termin przekazania na wyodrębniony rachunek ZFŚS drugiej raty odpisu podstawowego oraz odpisów fakultatywnych. Obowiązek ten nie dotyczy tych przedsiębiorców, którzy do końca maja 2016 roku wpłacili 100 proc. odpisu na fundusz ...

21.09 Do 21 dni dodatkowego urlopu dla uczących się pracowników

data: 2016-09-21

Kiedy jako pracownicy przygotowujemy się do obrony pracy magisterskiej czy do egzaminu zawodowego, szef może zwolnić nas z obowiązków pracowniczych w ramach tzw. urlopu szkoleniowego. Może, o ile nauka odbywa się z jego inicjatywy i za jego zgodą. Taka przerwa od pracy może trwać od 6 do 21 dni ...

20.09 Nowe uprawnienia PIP w 2017 roku

data: 2016-09-20

Ustalenie minimalnej stawki godzinowej na umowach- zlecenie będzie rewolucyjną zmianą. Również dla Państwowej Inspekcji Pracy, która będzie sprawdzać prawidłowość naliczania i wypłacania wynagrodzeń ...

16.09 Podwyżka ulgowych składek ZUS w 2017 roku

data: 2016-09-15

Płaca minimalna wzrośnie w 2017 roku do 2000 zł brutto. To spowoduje wyraźną podwyżkę preferencyjnych składek ZUS dla nowych firm od 1 stycznia 2017 roku. Młodzi przedsiębiorcy zapłacą o 170 zł więcej na ulgowy ZUS ...

15.09 Wysoka płaca minimalna zagraża mikroprzedsiębiorstwom

data: 2016-09-15

Wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2017 roku do 2000 zł, czyli do 47 proc. przeciętnej płacy w gospodarce narodowej oznacza, że w mikroprzedsiębiorstwach może ono stanowić nawet ponad 70 proc. średniej płacy. W konsekwencji mikrofirmy będą uciekać z zatrudnieniem do szarej strefy ...

15.09 Nie będzie już czynnego żalu?

data: 2016-09-15

ZPP z niepokojem przygląda się niektórym propozycjom nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. A w szczególności pomysłowi mechanicznego demontażu instytucji czynnego żalu ...

14.09 Będą surowe kary za wyłudzenia podatku VAT

data: 2016-09-14

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji Kodeksu karnego. Zaproponowano w nim rozwiązania, które ograniczą wyłudzanie podatku VAT na podstawie m.in. fikcyjnych faktur, a kary za takie czyny będą surowe. Uszczelnienie systemu podatkowego ...

13.09 Odstąpienie a wypowiedzenie umowy w stosunkach gospodarczych

data: 2016-09-13

Prawo odstąpienia od umowy oraz wypowiedzenie umowy są przykładami dwóch instytucji prawa materialnego, które uprawniają do zakończenia stosunku zobowiązaniowego. W praktyce pojęcia te są często używane zamiennie. Niestety niesłusznie i błędnie, co powoduje późniejsze, negatywne konsekwencje ...

13.09 Czy dochód się zmniejszy, jeżeli przejmiemy udziały za środek trwały?

data: 2016-09-13

Podatniczka prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, do której wniosła nieruchomość. Była to działka z budynkiem wczasowym nabyta w formie darowizny. Powstał przychód z kapitałów pieniężnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT. Czy w takim razie Czy dochód się zmniejszy, jeżeli przejmiemy udziały za środek trwały?

13.09 PUE ZUS będzie niedostępny

data: 2016-09-13

W nocy z 14 na 15 września br. ZUS planuje kolejną przerwę w dostępie do PUE ZUS z powodu prac konserwacyjnych. Oby nie przeszkodziło ona przedsiębiorcom w terminowym złożeniu deklaracji ZUS DRA w programie PŁATNIK ...

08.09 Przychód należny to przychód wymagalny

data: 2016-09-08

Opodatkowaniu podlega przychód należny, nawet jeśli nie został otrzymany – mówią przepisy podatkowe. Fiskus interpretuje to tak, że podatek należy zapłacić od kwoty zapisanej w umowie, nawet jeśli strony ustaliły, że płatność nastąpi w kolejnym roku. Sądy administracyjne jednak uważają, że należny znaczy wymagalny. Czyli taki, którego zapłaty podatnik może się domagać ...

08.09 ZUS zapowiada: jeszcze łatwiej z e-ZLA

data: 2016-09-08

Już wkrótce lekarzom będzie łatwiej korzystać z funkcjonalności elektronicznych zwolnień lekarskich. ZUS udostępnił właśnie twórcom oprogramowania rynku medycznego interfejs, który umożliwi wdrożenie e-ZLA do aplikacji gabinetowych ...

05.09 Program gwarancji de minimis przedłużony do końca 2017 r.

data: 2016-09-05

1 września 2016 r. Minister Finansów podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów. Zgodnie z nim program gwarancji de minimis został przedłużony o 1 rok ...

02.09 Powstanie nowy kodeks pracy

data: 2016-09-02

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy weszło w życie 1 września 2016 r. Zadaniem Komisji będzie opracowanie projektu ustawy - Kodeks pracy oraz projektu ustawy - Kodeks zbiorowego prawa pracy ...

01.09 Ułatwienia dla przedsiębiorców: świadectwo pracy, ZFŚŚ

data: 2016-09-01

Ministerstwo Rozwoju oddało do konsultacji społecznych projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Proponowane zmiany są częścią pakietu ułatwień dla przedsiębiorców, którego głównym hasłem jest 100 zmian dla firm ...

Program PKPiR dla firm i księgowych
Tylko teraz pełna wersja za 19 zł netto
Dołącz do tysięcy zadowolonych użytkowników
Korzystaj ZA DARMO: www.Ksiega-Podatkowa.pl


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz