Rozlicz PIT za 2016 rok

Pobierz bezpłatny program i rozlicz PIT za 2016 rok


Deklaracje PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-28/A, PIT-38, PIT-39 wraz z załącznikami wydrukujesz lub wyślesz do e-deklaracje.gov.pl

Pomoc eksperta

Co jest przychodem pracownika?

Za przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

 

Bezpłatny kalkulator wynagrodzeń

 

Ze względu na to, że ustawodawca posłużył się sformułowaniem "w szczególności" katalog przychodów pochodzących ze stosunku pracy jest szeroki. Niemniej jednak świadczenia okołopracownicze mogą również pozostać zwolnione z podatku lub też - trafiać do innych źródeł przychodów.

Przychód pracownika - rodzaje świadczeń

Rodzaj świadczenia Źródła przychodów (stosunek pracy) Zwolnione z podatku Niebędące przychodem w ramach stosunku pracy

Świadczenia
zasadnicze

Kwota netto wynagrodzenia

V

 

 

Za godziny nadliczbowe

V

 

 

Wynagrodzenie urlopowe

V

 

 

Dodatki za pracę w warunkach szczególnych

V

 

 

Premia miesięczna, kwartalna, roczna

V

 

 

Premia za efekty pracy

V

 

 

Dodatki za przepracowane lata

V

 

 

Deputaty w naturze (węgiel, towary sprzedawane przez pracodawcę)

V

 

 

Za okres wypowiedzenia

V

 

 

Dodatki za pracę w nocy

V

 

 

Dodatki za pracę w weekendy i dni wolne

V

 

 

Wynagrodzenie z tytułu umów cywilnoprawnych zawieranych z tym samym pracodawcą

 

 

Stanowią przychód z działalności wykonywanej osobiście

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

V

 

 

Wynagrodzenie chorobowe

V

 

 

Zasiłek chorobowy

 

 

Inne źródła przychodów

Świadczenie rehabilitacyjne

 

 

Inne źródła przychodów

Zasiłek macierzyński

 

 

Inne źródła przychodów

Odprawa emerytalna

V

 

 

Nagroda jubileuszowa

V

 

 

Prezenty na święta i inne okazje – z ZFŚS

 

Zwolnione do kwoty 380 zł rocznie

 

Wynagrodzenie urlopowe z ZFŚS

  Zwolnione do kwoty 380 zł rocznie  
Pakiety świadczeń medycznych lub sportowych (finansowane z ZFŚS)  

Zwolnione do kwoty 380 zł rocznie

 

Prezenty – ze środków obrotowych

V

 

Jeżeli nie związane ze stosunkiem pracy – inne źródła przychodów

Odprawa pieniężna

V

 

 

Diety w podróży służbowej

 

Zwolnione do 30 zł/dzień, zagraniczne – według norm dla danego kraju

 

Świadczenia związane z delegacją – ryczałt za nocleg, zwrot wydatków

 

Zwolnione

 

Odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia

V

 

 

Odszkodowanie za realizację zakazu konkurencji

V

 

 

Zwrot za auto w delegacji – do wartości kilometrówki

 

Zwolnione

 

Zwrot kosztów korzystania z auta prywatnego dla celów służbowych w jazdach lokalnych

 

Zwolnione - do wartości ustalonego ryczałtu lub kilometrówki

 

Składki ZUS

Składka emerytalna

Tak – 9,67% brutto

 

 

Składka rentowa

Tak – 1,5% brutto

 

 

Składka chorobowa

Tak – 2,45% brutto

 

 

Składa wypadkowa, FG, FEP, FGŚP

 

 

Finansuje pracodawca

 

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 16-07-2014
  • data modyfikacji: 01-06-2015


Komentarze

Autor: Kadrowa (14-08-2014 15:45:31)
Temat: dodatek za pracę w nocy
Dodatek za pracę w godzinach nocnych też jest przychodem
Autor: ELa (04-08-2014 11:25:39)
Temat: auto prywatne na cele służbowe
Sprostowanie do poprzedniego wpisu - kilometrówka jest zwolniona, ryczał na jazdy lokalne nie jest zwolniony z podatku.
Autor: ELa (04-08-2014 11:16:39)
Temat: auto prywatne na cele służbowe
Ostatnia pozycja w tabelce - auto prywatne na cele służbowe - nie jest zwolnione z podatku
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz
Drukuj Dodaj komentarz