Pomoc eksperta

Deklaracje VAT

Obowiązujące w 2016 roku

 

 >>> Aktualne deklaracje VAT <<<

 

Bezpłatne  SMS Opis deklaracji
VAT-5 Potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT
VAT-5 UE

Potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT UE

VAT-7 (16)
(nowość)

Deklaracja miesięczna dla podatku od towarów i usług - obowiązująca od 1 stycznia 2016 roku  

- Formularz umożliwia wysyłkę danych do bramki e-Deklaracje

VAT-7D (7)
(nowość)
Deklaracja kwartalna dla podatku od towarów i usług - obowiązująca od 1 stycznia 2016 roku
VAT-7K (10)
(nowość)
Deklaracja kwartalna dla podatku od towarów i usług - obowiązująca od 1 stycznia 2016 roku
VAT-8 (7)
(nowość)
Deklaracja miesięczna dla podatku od towarów i usług - obowiązująca od 1 stycznia 2016 roku
VAT-9M (5)
(nowość)
Deklaracja dla podatku od towarów i usług - obowiązująca od 1 stycznia 2016 roku
VAT-ZD (1) Zawiadomienie o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego
VAT-10 (5)
(nowość)
Deklaracja dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowego środka transportu   - obowiązująca od 1 stycznia 2016 roku
VAT-11 (5)
(nowość)
Deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu - obowiązująca od 1 stycznia 2016 roku
VAT-12 (3)
(nowość)
Skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych, opodatkowanych w formie ryczałtu - obowiązująca od 1 stycznia 2016 roku
VAT-13 (1) Deklaracja dla podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowego
VAT-21 (2) Wzór zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wyborze miejsca opodatkowania /o rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju
VAT-22 (2) Dokument potwierdzający wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego państwa członkowskiego
VAT-23 (2) Informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu
VAT-26 (1) Informacja o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej
VAT-27 (1) Informacja podsumowująca w obrocie krajowym - obowiązująca od 1 lipca 2015 roku
VAT-28 (1) Wniosek w sprawie kaucji gwarancyjnej wraz z załącznikami VAT-28/A, VAT-28/B, VAT-28/C i VAT-28/D - obowiązująca od 1 lipca 2015 roku
VAT-R (12)
(nowość)
Zgłoszenia rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług - obowiązująca od 1 stycznia 2016 roku
VAT-IM (2) Deklaracja importowa dla podatku od towarów i usług
VAT-IM/A Informacja o dokonanym imporcie
VAT-UE (3) Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach
 objaśnienia
VAT-UE/A (3) Informacja o wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów
 objaśnienia
VAT-UE/B (3)

Informacja o wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów
 objaśnienia

VAT-UE/C (2) Informacja o wewnątrzwspólnotowych świadczeniu usług
 objaśnienia
VAT-UEK (3) Korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach/nabyciach towarów
 objaśnienia
VAT-Z (4) Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

 

Zwrot VAT - ulga budowlana

Wzory ważne od 1 września 2011 r.

   SMS Opis deklaracji

Pakiet formularzy: VZM-1 + VZM-1/A + VZM-1/B + VZM-1/C.

Formularz zwrotu podatku VAT za materiały budowlane wraz z załącznikami

 

Bezpłatne  SMS Opis deklaracji
VZM-1 (5) Wniosek o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych w okresie od 1.05.2004 r.
VZM-1/A (4) Wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków, odliczonych w ramach ulg mieszkaniowych
VZM-1/B (4) Wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków, nieodliczanych w ramach ulg mieszkaniowych 
VZM-1/C (2) Wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków nieodliczonych w ramach ulg mieszkaniowych, opodatkowanych podatkiem VAT wg stawki 23%
broszura Broszura informacyjna Ministerstwa Finansów

 

Bonnier Business Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.

Pierwszy program skrojony dla potrzeb Twojej firmy

Nie tylko Księga Przychodów i Rozchodów

SKONFIGURUJ swój program już od 119 zł

Skorzystaj teraz>>