Akcyza AKC

Obowiązujące w 2017 i 2018 roku

Bezpłatne SMS Opis deklaracji
AKC-4/AKC-4zo (5) Deklaracja dla podatku akcyzowego
AKC-4/A (6) Podatek akcyzowy od alkoholu etylowego
AKC-4/B (6) Podatek akcyzowy od wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich
AKC-4/C (6) Podatek akcyzowy od piwa
AKC-4/D (7) Podatek akcyzowy od paliw silnikowych (z wyłączeniem gazu)
AKC-4/E (6) Podatek akcyzowy od samochodów osobowych
AKC-4/F (6) Podatek akcyzowy od wyrobów tytoniowych
AKC-4/H (6) Podatek akcyzowy od energii elektrycznej
AKC-4/I (6) Podatek akcyzowy od paliw opałowych
AKC-4/J (6) Podatek akcyzowy od gazu
AKC-4/K (6) Podatek akcyzowy od olejów smarowych
AKC-4/L (3) Podatek akcyzowy od wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych)
AKC-PR (3) Potwierdzenie zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku akcyzowego
AKC-EN (6) Deklaracja podatkowa od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej
AKC-PA (6) Deklaracja w sprawie przedpłaty akcyzy
AKC-P (2) Deklaracja o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika
AKC-R (3) Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku akcyzowego
AKC-U (7) Deklaracja uproszczona nabycia wewnątrzwspólnotowego
AKC-U/A (1) Deklaracja uproszczona dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych - druk obowiązujący od 1 października 2017 r.
AKC-U/S (1) Deklaracja uproszczona dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych - druk obowiązujący od 1 października 2017 r.
AKC-WW (5) Deklaracja uproszczona nabycia wewnątrzwspólnotowego
AKC-WG (3) Deklaracja uproszczona nabycia wewnątrzwspólnotowego
AKC-Z (3) Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym lub zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej
INF-A (4) Informacja o alkoholu etylowym w składzie podatkowym
INF-B (4) Informacja o winie, napojach fermentowanych i wyrobach pośrednich w składzie podatkowym
INF-C (4) Informacja o piwie w składzie podatkowym
INF-D (4) Informacja o paliwach silnikowych w składzie podatkowym (z wyłączeniem gazu)
INF-F (4) Informacja o wyrobach tytoniowych w składzie podatkowym
INF-I (4) Informacja o paliwach opałowych w składzie podatkowym
INF-J (4) Informacja o gazie w składzie podatkowym
INF-K (4) Informacja o olejach smarowych w składzie podatkowym

AKC-ST/AKC-STn (4)

Deklaracja dla podatku akcyzowego od suszu tytoniowego

 

Bonnier Business Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.