Delegacje pracowników - Diety

Delegacja i dieta kierowcy - rozliczenie jazd krajowych i zagranicznych

Spory na temat tego, czy kierowca zawodowy przebywa w podróży służbowej, zakończyły się wprowadzeniem do ustawy o czasie pracy kierowców definicji podróży służbowej. Za taką należy obecnie uznawać każde zadanie służbowe polegające na wykonywaniu, na polecenie pracodawcy:

  • przewozu drogowego poza miejscowość, w której znajduje się siedziba pracodawcy, na rzecz którego kierowca wykonuje swoje obowiązki oraz inne miejsce prowadzenia działalności przez pracodawcę, w szczególności filię, przedstawicielstwo, oddział lub
  • wyjazdu poza powyżej wskazaną miejscowość, w celu wykonania przewozu drogowego.

Nie ma zatem znaczenia, czy pracodawca w umowie o pracę określił jako miejsce pracy siedzibę zakładu pracy, czy też szerszy obszar kraju czy województwa. Nie ma znaczenia również czy podróż służbowa wykonywana jest w ramach przyjętego jako miejsce pracy obszaru, czy też poza nim. Nie ma również znaczenia, czy podróż dotyczy trasy, na której kierowca dokonuje regularnych transportów, czy też jest to wyjazd na innej niż standardowa trasie przejazdu. Podobnie nie ma znaczenia, czy zatrudnienie dotyczy stanowiska kierowca, czy też innego stanowiska, na którym wykonywane są wyjazdy związane nieodłącznie z taką pracą (np. marchant, sprzedawca, przedstawiciel handlowy). Każda taka podróż stanowi podróż służbową, a w konsekwencji – uprawnia do uzyskiwania diet.

Uwaga! Przed 3.04.2010 r.

Sprawa budziła kontrowersje przed wprowadzeniem powyższej nowelizacji. w dniu 19 listopada 2008 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów podjął uchwałę, sygn. akt II PZP 11/08, w której wskazał, iż „Kierowca transportu międzynarodowego odbywający podróże w ramach wykonywania umówionej pracy i na określonym w umowie obszarze jako miejsce świadczenia pracy nie jest w podróży służbowej w rozumieniu art. 775 § 1 k.p.”. Naczelny Sąd Administracyjny nie podzielił jednak jego stanowiska (np. wyrok z dnia 8 kwietnia 2009 r., sygn. akt II FSK 1936/07; z dnia 17 września 2009 r., sygn. akt II FSK 547/08; z dnia 7 października 2009 r., sygn. akt II FSK 757/08; z dnia 5 listopada 2009r., sygn. akt II FSK 889/08). Stąd też dla celów podatkowych Minister Finansów wskazał w interpretacji ogólnej, że podróż służbowa ma miejsce również w przypadku prowadzenia działalności transportowej (DD2/033/259/PMN/09/1113, 2010.02.15).

W przypadku wykonywania trasy przez wiele krajów rozliczenie diet zagranicznych powinno następować według stawki właściwej dla kraju docelowego. Jeżeli podróż wykonywana jest na zasadzie wielu krajów równoważnych i nie określono kraju docelowego podróży strony powinny przyjąć, że każde z tych państw jest państwem docelowym, zatem diety przysługiwać będą równoważnie z tytułu każdego zadania, wykonywanego w konkretnym państwie.

Wówczas uznać należy, że dieta w innej wysokości należna jest od przekroczenia granicy państwa do przekroczenia granicy kolejnego państwa, w którym wykonywane będzie kolejne zadanie służbowe.

W przypadku przeładunków uznać należy, że zadanie dotyczy odbioru i dowiezienia danego ładunku do celu, zatem dieta powinna być wyznaczana według kraju odbioru i kraju docelowego z pominięciem państw tranzytu. W przypadku wyjazdu wyłącznie celem odbioru ładunku, krajem docelowym jest kraj jego odbioru.

Zmiany przepisów w delegacjach obowiązujące od marca 2013 r. nie wpływają na powyższe rozliczanie diet według stawki właściwej dla kraju docelowego.

Od 1 marca zaczną obowiązywać nowe stawki diet zagranicznych. Nowe kwoty dostępne są tutaj.

 

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 05-02-2013
  • data modyfikacji: 01-06-2015

 


Komentarze

Autor: anchitz (09-08-2015 19:10:40)
Temat: diety kierowcy międzynarodowego
witam czy wykonując pracę kierowcy międzynarodowego należy mi się dieta dobowa za każdy dzień pobytu za granicą?dodam że otrzymuje stałe wynagrodzenie w/g umowy o pracę plus procent...pokaż całą treść
witam czy wykonując pracę kierowcy międzynarodowego należy mi się dieta dobowa za każdy dzień pobytu za granicą?dodam że otrzymuje stałe wynagrodzenie w/g umowy o pracę plus procent od wykonanego frachtu jak to się ma do realiów na dzisiaj pozdrawiam.zwiń
Autor: Paulina (16-07-2015 12:08:34)
Temat: Delegacje
Program ok, bardzo intuicyjny. Super jest to, że dostaję wiadomości mail na jakim etapie znajduje się mój dokument. Bez problemu można w nim rozliczyć wszystkie koszty.
Autor: Edyta (16-07-2015 11:09:30)
Temat: Delegacje
Zgadam się z wcześniejszymi opiniami. Program bardzo dobry. Rozlicza delegacje zgodnie z obowiązującymi przepisami. Duży plus to to, ze system obsługuje kody kreskowe. W naszej firmie bardzo...pokaż całą treść
Zgadam się z wcześniejszymi opiniami. Program bardzo dobry. Rozlicza delegacje zgodnie z obowiązującymi przepisami. Duży plus to to, ze system obsługuje kody kreskowe. W naszej firmie bardzo usprawniło to pracę.zwiń
Autor: truck (15-07-2015 10:51:28)
Temat: diety w EU
do firm transportowych dieta zagraniczna dla kierowcy w danym kraju na terenie uni nie musi być taka jak w/w tabeli wystarcz 3x polskiej diety...pokaż całą treść
do firm transportowych dieta zagraniczna dla kierowcy w danym kraju na terenie uni nie musi być taka jak w/w tabeli wystarcz 3x polskiej diety zwiń
Autor: Misiek (16-10-2014 21:29:50)
Temat: Diety
Mam pytanie. W ciągu dniówki wykonuję kilka przewozów między dwoma zakładami należącymi do mojego pracodawcy z czego jeden z nich jest siedzibą ale oba zakłady są położone...pokaż całą treść
Mam pytanie. W ciągu dniówki wykonuję kilka przewozów między dwoma zakładami należącymi do mojego pracodawcy z czego jeden z nich jest siedzibą ale oba zakłady są położone w różnych miejscowościach czy należy mi się dieta ?.zwiń
Autor: tomek (05-08-2014 19:16:02)
Temat: diety
wszystko pieknie ale co z tego jak nie ma kto im sie dobrac do D...... okradaja nas za kazdym razem
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz