Aktywny druk

CEIDG-1 Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

 

pobierz

Formy działalności

Rodzaj działalności, a także jej zakres czy metody jej prowadzenia wpływać może na wybór jej formy. Podatnik może zdecydować się na wybór:

Na wybór formy prowadzenia działalności odgrywać będzie wpływ koszt jej rozpoczęcia i prowadzenia, ochrona kapitału podmiotu zakładającego działalność (odpowiedzialność majątkiem osobistym lub wyłącznie spółki) oraz metoda księgowości podmiotu.

Rodzaj

księgowość

odpowiedzialność

Osobowość

kapitał

koszty

Samodzielnie

 

KPIR/ryczałt

Osobista

Brak odrębnej osobowości prawnej

własny

Stosunkowo niskie

Cywilna

Jawna

Partnerska

Wysokie, związane z prowadzeniem pełnej rachunkowości

Komandytowa

 

 

 

Księgi rachunkowe

Do wartości sum komandytowych

s.k.a.*

Sp. z o.o.

Majątkiem osoby prawnej

Odrębna osobowość prawna

Kapitał zakładowy (kapitał osoby prawnej)

S.A.

Stowarzyszenie

Fundacja

SE

EZIG

 

*w przypadku s.k.a. stosować należy zasady pośrednie, w szczególności w zakresie kapitału zakładowego i odpowiedzialności akcjonariuszy (art. 126 k.s.h.).

 

Wybór formy działalności związany może być również z zasięgiem działalności i chęcią przenoszenia siedziby za granicę. U większości podmiotów rozpoczęcie wykonywania działalności na terytorium Rzeczypospolitej i uzyskiwanie przychodów za granicą oznacza nadal rozliczanie przychodów w Polsce. Wyłącznie SE i EZIG pozwalają na przenoszenie siedziby podmiotu za granicę oraz eliminowanie zasady nieograniczonego obowiązku podatkowego. W pozostałym zakresie przedsiębiorcy tworzą spółki za granicą, łącząc się w większe podmioty wiążące je kapitałowo i organizacyjnie (np. trusty, koncerny) lub wykazują przychody z tytułu prowadzenia zagranicznego przedsiębiorstwa (zakładu).

 

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 06-09-2005
  • data modyfikacji: 01-06-2015

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz