Podatek VAT

Miejsce świadczenia

Usługi gastronomiczne i pokrewne

Miejscem świadczenia usług restauracyjnych i cateringowych jest miejsce, w którym usługi są faktycznie wykonywane.

Nie ma w tym zakresie znaczenia status nabywcy, czy jest nim podatnik VAT, czy też podmiot inny niż podatnik VAT.

W przypadku gdy usługi restauracyjne i cateringowe są faktycznie wykonywane na pokładach statków, statków powietrznych lub pociągów podczas części transportu pasażerów wykonanej na terytorium Wspólnoty, miejscem świadczenia usług jest miejsce rozpoczęcia transportu pasażerów.

Zasada taka będzie miała również zastosowanie w stosunku do podróży na terytorium Wspólnoty dokonywanej z przystankami, w czasie których pasażerów przybywa i rozpoczynają oni podróż w różnych krajach. W takim przypadku miejscem świadczenia usług jest miejsce rozpoczęcia transportu pasażerów (nie są istotne miejsca przystanków lecz miejsce rozpoczęcia transportu pasażerów ogółem). Dla celów transportu w tej formie:

- przez część transportu pasażerów wykonaną na terytorium Wspólnoty rozumie się część transportu zrealizowanego bez zatrzymania na terytorium państwa trzeciego, od miejsca rozpoczęcia transportu pasażerów do miejsca zakończenia transportu pasażerów;

- przez miejsce rozpoczęcia transportu pasażerów rozumie się przewidziane pierwsze na terytorium Wspólnoty miejsce przyjęcia pasażerów na pokład, w tym również po odcinku podróży poza terytorium Wspólnoty;

- przez miejsce zakończenia transportu pasażerów rozumie się przewidziane ostatnie na terytorium Wspólnoty miejsce zejścia z pokładu pasażerów, którzy zostali na niego przyjęci na terytorium Wspólnoty, w tym również przed odcinkiem podróży poza terytorium Wspólnoty;

- w przypadku podróży w obie strony, odcinek powrotny transportu uznaje się za transport oddzielny.

Uwaga!

Zasada szczególna dot. Środków transportu nie dotyczy transportu dokonywanego środkami transportu kołowego (autokar, samochód).

Uwaga!

Zasady powyższe nie dotyczą sprzedaży posiłków w celu ich przyrządzenia czy też produktów spożywczych nieprzygotowywanych, bez ich podania w formie cateringu czy w restauracji (np. batoniki, napoje w butelce, puszcze poza posiłkiem).

PKWiU 2008 wskazuje następujące grupowania:

  • 56.10.1 - usługi restauracji i pozostałych placówek gastronomicznych oraz
  • 56.2- usługi przygotowania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostałe usługi gastronomiczne
  • usługi podawania napojów (grupowanie 56.30.10.0).

Podatnik ma obowiązek opodatkować usługę zgodnie z jej faktycznym przebiegiem, zgodnie z charakterem usługi i jej przeznaczeniem. Tym samym nie uzna się za usługę cateringu przekazania posiłku podawanego w restauracji „na wynos”, w celu spożycia jej poza lokalem. Sam charakter dostawy i świadczenia musi przemawiać za cateringowym charakterem usługi.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 12-01-2011
  • data modyfikacji: 01-06-2015

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz