Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Podatek VAT w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Faktura może zawierać dodatkowe oświadczenia stron transakcji - 2014.02.14

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, IPTPP4/443-817/13-4/JM

Podatnik zastanawiał się, czy może na fakturze umieszczać oświadczenie co do spełnienia warunków traktowania go jako rolnik ryczałtowy, czy składane powinno być osobne oświadczenie w tym względzie, a faktura takich danych nie powinna zawierać.

Minister Finansów wskazał, że przepisy określają niezbędne minimum elementów, które powinna zawierać faktura VAT. Brak jest zatem przeszkód, aby faktura dokumentująca określoną transakcję, zawierała inne, dodatkowe elementy, które nie zostały wskazane w katalogu. Dane zawarte w fakturze VAT muszą przede wszystkim umożliwiać jednoznaczną identyfikację stron transakcji gospodarczej, zarówno po stronie nabywcy, jak i sprzedawcy oraz przedmiot transakcji.

Należy zauważyć, że powoływane przepisy nie zastrzegają wzoru, ani żadnej szczególnej formy oświadczenia. Wymagane jest tylko, aby taki dokument zawierał co najmniej dane minimalne. Skoro nie istnieją przeszkody, aby faktura dokumentująca sprzedaż, zawierała dodatkowe elementy, które nie zostały wskazane w rozporządzeniu w sprawie faktur oraz nie ma szczególnej formy oświadczenia, będącego przedmiotem wniosku, to takie oświadczenie nie musi być sporządzone oddzielnie od faktury.


Opracował Piotr Szulczewski, źródło: www.sip.mf.gov.pl

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz