Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Podatek VAT w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

MF: Usługi transportu i spedycji - obowiązek podatkowy w VAT niegodny z prawem unijnym - 2013.08.15

Minister Finansów, PT3/033/2/323/AEW/13/RD82408

W świetle wyroku TSUE niezgodne z prawem wspólnotowym okazały się polskie zasady ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług transportowych i spedycyjnych. Ministerstwo Finansów w interpretacji ogólnej wskazuje zasady, które obecnie powinni stosować podatnicy.

Minister Finansów wskazuje, że z uwagi na zakwestionowanie przez TSUE w świetle uregulowań unijnych poprawności przepisu art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. a i b ustawy o VAT do podatnika należy obecnie wybór, czy przy świadczeniu usług transportowych i spedycyjnych znajdzie zastosowanie dedykowany dla tych usług moment powstania obowiązku podatkowego określony ww. przepisem, czy też:

  • nie będąc obowiązanym do wystawienia faktury – podatnik będzie rozpoznawał obowiązek podatkowy zgodnie z zasadą wskazaną w art. 19 ust. 1 ustawy o VAT, tj. z momentem wykonania usługi, lub
  • będąc obowiązanym do wystawienia faktury – podatnik będzie rozpoznawał obowiązek podatkowy zgodnie z zasadą wskazaną w art. 19 ust. 4 ustawy o VAT, tj. z chwilą wystawienia faktury, nie później niż w 7 dniu, licząc od dnia wykonania usługi.

Stosownie do obecnie obowiązującego szczególnego terminu – obowiązek podatkowy powstaje w momencie otrzymania całości lub części zapłaty, lecz nie później niż 30 dnia, licząc od dnia wykonania usługi , nawet jeżeli faktura została wystawiona wcześniej i przewiduje późniejszy termin zapłaty.

Stosownie do powyższych uregulowań u podatnika, który wybierze zasady szczególne wskazane w art. 19 ust 13 pkt 2 lit. a i b ustawy o VAT, faktury dokumentujące świadczenie usług transportowych i spedycyjnych powinny być wystawiane zgodnie z art. 11 ust. 1 rozporządzenia fakturowego, tj. nie później niż z chwilą powstania obowiązku podatkowego. Natomiast w przypadku określenia momentu powstania obowiązku podatkowego na zasadach ogólnych tj. zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy o VAT, faktury dokumentujące świadczenie usług transportowych powinny być wystawiane zgodnie z art. 9 ust. 1 ww. rozporządzenia tj. nie później niż 7 dnia od dnia wykonania usługi.

Powyższa interpretacja ma zastosowanie do czynności wykonanych przed 1 stycznia 2014 r., tj. przed dniem wejścia w życie zmian w przepisach ustawy o VAT.


Opracował Piotr Szulczewski, na podstawie www.mf.gov.pl

 

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz