Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Podatek VAT w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Płatność przez PAYU zwalnia z kasy fiskalnej - 2013.12.18

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, IPPP2/443-1127/13-2/KOM

Podatnik prowadzi działalność, której głównym grupowaniem pozostaje PKD 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet. Dostawa towarów jest prowadzona wyłącznie w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), a zapłaty za zakupione produkty dokonywane są przez osoby fizyczne za pośrednictwem poczty, banku, na rachunek bankowy podatnika, płatności elektronicznych (przelew bankowy na konto, płatność kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU). Zakupiony u Wnioskodawcy towar wysyła on albo po uregulowaniu należności przez klienta albo przesyłką paobraniową na prośbę klienta.

Podatnik przechowuje uzyskane z firmowego konta bankowego potwierdzenia poszczególnych wpłat oraz odpowiadające tym wpłatom dane z systemów: sprzedaży (sklepów internetowych), gdzie dokonano sprzedaży zawierające co najmniej: nazwę (tytuł) aukcji/oferty, której przelew dotyczył, indywidualny numer oferty, imię, nazwisko i dane adresowe kupującego.

W związku z powyższym na firmowe konto bankowe trafiają m.in. zbiorcze kwoty z „konta” PayU, wraz ze szczegółową specyfiką transakcji. W przypadku wpływu zbiorczej kwoty z „konta” PayU na konto bankowe podatnik przechowuje dane z firmowego konta bankowego potwierdzające te wpłaty. Zawierają one unikalny numer (IdT) wypłaty z systemu PayU, do tego posiada potwierdzenie wypłaty z PayU, które również zawiera ten sam unikalny numer (IdT) wypłaty oraz zestawienie wpłat na „konto” PayU od kupujących. W zestawieniu tym podana jest unikalna nazwa „nick” kupującego, tytuł oraz numer aukcji, wpłaconą kwotę, datę wpłaty, numer wpłaty.

Podatnik w żadnym z przypadków nie przyjmuje gotówki fizycznie.

Dodatkowo, każda transakcja dokonywana za pośrednictwem sklepu bądź platformy A. umożliwia pełną jej identyfikację, tj. każdy klient dokonujący zakupu staje się unikalnym użytkownikiem, w danych transakcji zakupu potwierdzany jest przedmiot umowy, cena indywidualna transakcji, cena jednostkowa poszczególnych składników w przypadku zakupu więcej niż jednego produktu oraz inne dane identyfikacyjne.

Każda transakcja kupna-sprzedaży jest możliwa do zdefiniowania z imienia i nazwiska Kupującego. Dla każdej transakcji wystawiana jest papierowa wersja Dowodu Sprzedaży (bądź Rachunku, na specjalne życzenie Klienta), przypisana do określonej umowy kupna-sprzedaży, a kopie tych dokumentów są przechowywane przez sklep. Tym samym, z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Minister Finansów wskazał, że w odniesieniu do płatności poprzez systemy płatnicze on-line (tutaj PayU), taka forma płatności, ponieważ dokonywana jest z konta nabywcy przedmiotowych towarów na konto bankowe podatnika, spełnia przesłankę do uznaniu, że została dokonana za pośrednictwem banku. Przemawia za tym również wykładnia celowościowa, ponieważ obowiązkiem ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej na podstawie rozporządzenia objęta jest przede wszystkim sprzedaż detaliczna w żaden inny sposób nieudokumentowana. Natomiast w opisanym przypadku każda sprzedaż „pozostawia po sobie ślad” w postaci wpływu na konto podatnika w związku z wcześniejszą sprzedażą. Także wpłaty dokonywane bezpośrednio przez klientów oraz wpłaty pobraniowe dokonywane przez operatora logistycznego (…...pl bądź Poczta Polska) za dostarczone przesyłki, wpływają bezpośrednio na firmowe konto bankowe podatnika, a zatem również te formy płatności spełniają przesłankę do uznania, że zostały dokonane za pośrednictwem banku.

Z uwagi zatem na powyższe przepisy oraz okoliczności przedstawione we wniosku należy stwierdzić, że przyjęty przez podatnika sposób dokumentacji sprzedaży w systemie wysyłkowym dokonywanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, spełnia przesłanki umożliwiające zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kas rejestrujących wynikające z § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej w powiązaniu z poz. 36 ww. załącznika do rozporządzenia.

Opracował Piotr Szulczewski, źródło: www.sip.mf.gov.pl

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz